Skupiamy się na Tobie

Poradnia FOCUS

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

psycholog
psycholog dziecięcy
psychiatra
psychiatra dziecięcy
psychoterapeuta
logopeda
pedagog
integracja sensoryczna
rehabilitacja
Projekt bez tytułu

Gliwice

ul. Piwna 17c
tel. 660-701-413

Projekt bez tytułu

Katowice

ul. Fliegera 16 a
tel. 730-617-622

Oferta

Wybierz lokalizację,

by zobaczyć ofertę.

Poradnia FOCUS – Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju działa jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Nasze placówki znajdują się w Gliwicach i Katowicach.

W Gliwicach realizujemy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychiatrii, prowadzimy konsultacje komercyjne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w ramach dotacji miasta Gliwice.

Poradnia w Katowicach realizuje świadczenia jedynie w formie komercyjnej.

Nasz zespół

Nasza kadra to osoby tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Zatrudniamy wyspecjalizowanych psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów, logopedów i terapeutów. Poprzez starannie dobrany zespół pracowników, tworzymy miejsce, gdzie w bezpieczny i dyskretny sposób można otrzymać profesjonalną i kompleksową opiekę. Stawiając sobie wysokie wymagania stale podnosimy nasze kwalifikacje, tak aby świadczona przez nas pomoc była jeszcze bardziej skuteczna.

psychoterapia gliwice (3) psychoterapeuta w gliwicach dobry psychoterapeuta

Psychoterapeuta – Gliwice
Certyfikowany psychoterapeuta (numer certyfikatu 818). Pracuje głównie w koncepcji psychodynamicznej. Ukończyła całościowe 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Ukończyła także szkolenie z psychodramy w Śląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Polskim Instytucie Psychodramy z tytułem asystent psychodramy. Posiada doświadczenie pracy w poradni zdrowia psychicznego oraz poradni leczenia uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży.

Beata Szymik

Psycholog, Psychoterapeuta certyfikowany
wczesne wspomaganie rozwoju w gliwicach

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Terapeuta Integracji Sensorycznej – Gliwice
Ukończyła studia na kierunku psychologia, absolwentka Programu Pomocy Psychologicznej, rocznego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Obecnie uczestniczka całościowego szkolenia w nurcie systemowo-psychodynamicznym przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także konsultacyjnie wspiera rodziców. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy z rodzinami małych dzieci po diagnozie autyzmu.

Michalina Kamińska

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Terapeuta Integracji Sensorycznej
psychoterapia gliwice

Psycholog, psychoterapeuta certyfikowany – Gliwice
Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo behawioralną (numer certyfikatu 479). Pracuję z dziećmi, z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, OCD, trudnościami w regulowaniu swoich emocji,zaburzeniami  depresyjnymi, innymi zaburzeniami nastroju oraz z różnego rodzaju kryzysami życiowymi. Moim szczególnym obszarem zainteresowań jest diagnoza i pomoc osobom na spektrum autyzmu i z ADHD/ADD-szczególnie młodzieży i młodym dorosłym. Bliskie jest mi rozumienie autyzmu jako odmiennego sposobu działania układu nerwowego oraz idea neuroróżnorodności.

Justyna Piękoś

Psycholog, psychoterapeuta certyfikowany
psychoterapeuta gliwice focus

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą PTP. Od ponad 20 lat zajmuję się pracą terapeutyczną z dziećmi
i młodzieżą doznającymi krzywdy, z trudnościami w dostosowaniu się do norm społecznych i ich rodzinami. Szczególnie w mojej pracy interesuje mnie terapia osób, które doświadczyły traumy – przemocy, wykorzystania seksualnego, straty bliskiej osoby. Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne ukończyłam w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości C.M w Krakowie. Pracowałam zarówno w placówkach socjalizacyjnych i terapeutycznych dla dzieci młodzieży, jak również dla osób dorosłych.  W swojej pracy łączę podejście systemowe i psychodynamiczne rozumienie człowieka, korzystam z tradycyjnych metod psychoterapii oraz metod arteterapeutycznymi, w tym pracy z ciałem.

Danuta Zięba

Psycholog, psychoterapeuta certyfikowany
null

Psycholog, psychoterapeuta – Gliwice
Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny w Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Absolwentka stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Biznesu – National – Louis University w Nowym Sączu. Ukończyła również kurs  Diagnozy Klinicznej DSM – V. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podlega stałej superwizji. W poradni Focus w Gliwicach zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, diagnozą psychologiczną, prowadzi porady i konsultacje psychologiczne, konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych oraz wydarzeń traumatycznych.

Klaudyna Pietryka

Psycholog, psychoterapeuta
psycholog gliwice

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku psychologia oraz 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, atestowane przez PTP. Od ponad 10 lat zajmuje się psychoterapią dorosłych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i superwizjąch pracy terapeutycznej.

Aleksandra Janus-Woszczyk

Psycholog, psychoterapeuta
psychoterapia gliwice (2)

Psycholog, psychoterapeuta – Gliwice
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (Wiedeń 2013). Absolwentka 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoliła się także w  Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (W-wa, 2008-2009) oraz w Psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży(W-wa, 2008-2009). Posiada dyplom ukończenia Studium Psychoterapii młodzieży w nurcie psychodynamicznym w KCP.

Róża Filipowicz

Psycholog, psychoterapeuta certyfikowany
psycholog gliwice

Psycholog – Gliwice
Absolwentka psychologii klinicznej człowieka dorosłego i psychologii sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym. Uprzednio realizator i koordynator, aktualnie trener i szkoleniowiec w projektach z zakresu kształtowania i wzmacniania umiejętności interpersonalnych dla grup oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się również w psychologii penitencjarnej, pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz psychogerontologii. W codziennej pracy wykorzystuje podejście integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem pracy na zasobach i potencjale klienta.

Natalia Szarapow

Psycholog, trener, szkoleniowiec
psycholog gliwice wczesne wspomaganie rozwoju

Jestem absolwentką studiów psychologicznych o specjalności psychoterapia a także studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.Ukończyłam również dwuletnie studium psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces a także kurs trenerów Family-Lab.Pracuję z dziećmi oraz z dorosłymi którzy im towarzyszą – rodzicami i nauczycielami. Prowadzę zajęcia rozwojowe, wyrównawcze, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji oraz terapii psychologicznej. Prowadzę konsultacje oraz seminaria inspirujące dla rodziców i wychowawców/nauczycieli.

Katarzyna Dembowska-Siemaszko

Psycholog dziecięcy, pedagog
psycholog gliwice

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2012r). Obecnie w trakcie zaawansowanego etapu  4-letniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej w KCP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy kieruje się zasadą dostępności emocjonalnej, nieoceniania i szacunku dla każdego dziecka.

Marta Połomska

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta
psycholog gliwice

Jestem psychologiem/psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, wykładowcą akademickim w WSB w Gliwicach. Ukończyłam psychologię w obszarze klinicznym (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Warszawskim CBT. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mają problemy w relacjach interpersonalnych, żyją pod wpływem silnego stresu lub cierpią z powodu zaburzeń lękowych, nastroju (depresja) oraz zaburzeń osobowości. A także wspieram osoby, które poszukują nowych dróg rozwoju i pragną lepiej poznać siebie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB oraz uczestniczę w superwizjach koleżeńskich.

Bożena Waluś

Psycholog, psychoterapeuta
pedagog gliwice

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta ręki – Gliwice
Ukończyła trzyletnie studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika. Zdobyła tytuł magistra, kończąc studia na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika, specjalność: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Podniosła swoje kwalifikacje, kończąc na wydziale zamiejscowym Akademii Ignatianum Kraków studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i Terapii Pedagogicznej, a także szkolenia certyfikacyjne: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej oraz Metoda Integracji Sensorycznej.

Agnieszka Dębowska

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta ręki
logopeda gliwice

Logopeda – Gliwice
Absolwentka filologii polskiej oraz logopedii. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od wielu lat, zajmuje się terapią wad wymowy, wczesną nauka czytania oraz prowadzi zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami, przede wszystkim z dysleksją.

Grażyna Przystasz

Logopeda
wczesne wspomaganie rozwoju w gliwicach

Pedagog – Gliwice
Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera. Najważniejsze kursy i szkolenia: Kurs Bazowy (3- Modułowy) „Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce”, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Technika SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji, Certyfikat – Logorytmika – ruch słuch słowo, Kurs języka migowego II stopnia dla nauczycieli, Opieka nad dzieckiem chorym na cukrzycę w placówce oświatowej, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Patrycja Gil

Oligofrenopedagog, Trener umiejętności społecznych, Terapeuta ręki, Trener sensoplastyki
logopeda gliwice

Logopeda, Pedagog – Gliwice
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i glottodydaktyki z terapią pedagogiczną. Od 12 lat zajmuje się: profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną wad wymowy, stymulacją opóźnionego rozwoju mowy u dzieci, terapią wczesnego wspomagania dziecka, trudnościami w początkowej nauce czytania i pisania (ryzyko dysleksji, zaburzenia słuchu fonematycznego) oraz terapią zaburzeń komunikacji dzieci ze spektrumautyzmu. W pracy wykorzystuje m.in. symultaniczno-sekwencyjną metodę nauki czytania i stosowaną analizę zachowania -III stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w CTB.

Anna Placek

Logopeda, Pedagog
wczesne wspomaganie rozwoju gliwice

Logopeda, Audiofonolog – Gliwice
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia z audiologią oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Pedagogika przedszkolna. Zajmuje się diagnozą i terapią mowy wieku wczesnodziecięcego (opóźniony rozwój mowy, autyzm, afazja motoryczna, dyslalia). Prowadzi również postępowanie logopedyczne w: zaburzeniach integracji sensorycznej (SI), niepełnosprawności intelektualnej i niedosłuchu. W terapii logopedycznej wykorzystuje elementy metod stymulujących wielozmysłowo: Integracji Sensorycznej, Metody Krakowskiej oraz Montessori.

Paulina Krzeszewska

Logopeda, Audiofonolog
Logopeda gliwice

Logopeda – Gliwice
Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej, a także Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Opolskim. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Od 2016 roku jest również terapeutą EEG-Biofeedback.

Izabella Groszczyk

Logopeda
psychiatra gliwice

Psychiatra – Gliwice
Specjalista w dziedzinie psychiatrii. Ukończył Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a następnie Studia Doktoranckie na tej uczelni. Pracuje na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. W Poradni FOCUS w Gliwicach zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych osób dorosłych.

Krzysztof Knefel

Psychiatra
psychiatra gliwice

Psychiatra – Gliwice
Ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku lekarskim. Od 2010r. pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika oddziału psychiatrycznego. Cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów dzięki profesjonalnemu podejściu i skuteczności zastosowanego leczenia.

Joanna Moszant

Psychiatra
integracja sensoryczna gliwice

Integracja Sensoryczna – Gliwice
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku  wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne, ukończyła studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika  z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Posiada certyfikat uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej SIS nr 072. Ukończyła szkolenie i posiada uprawnienia do wykorzystywania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci (2319/2016/KORP). Ukończyła trening Nonviolent Communication with Children: I want to understand, what you really need. The Project Giraffentraum prowadzony przez Franka Gaschlera.

Agnieszka Wowra

Terapeuta Integracji Sensorycznej
wczesne wspomaganie rozwoju w gliwicach

Integracja Sensoryczna – Gliwice
Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta SI. Ukończyłam studia na kierunkach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pedagogika resocjalizacyjna, administracja. Cały czas się doszkalam – w międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Na co dzień jestem nauczycielem przedszkola w Przedszkolu w Tarnowskich Górach. Moja praca to moja pasja 🙂 Zapraszam na prowadzonego przeze mnie facebook’owego bloga “Terapia za jeden uśmiech”.

Anna Wiktor-Stępień

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
rehabilitacja dla dzieci gliwice

Integracja Sensoryczna, Rehabilitacja dziecięca – Gliwice
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia, i studiów podyplomowych “Zaburzenia rozwoju dziecka i możliwości interwencji”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w renomowanym ośrodku w podwarszawskim Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej.Specjalizuje się w pracy z niemowlętami, wcześniakami, oraz z dziećmi z problemami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi. Jest doradcą noszenia dzieci w chuście oraz instruktorką masażu Shantala dla niemowląt. Zajmuję się także terapią indywidualną i funkcjonalną kobiet w ciąży i po porodzie.

Anna Urbanek-Gawron

Rehabilitant, Terapeuta Integracji Sensorycznej
terapia integracji sensorycznej gliwice

Integracja Sensoryczna Gliwice
Pedagog – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski wydział filologiczno-historyczny kierunek pedagogika, studia podyplomowe – Diagnoza i terapia pedagogiczna na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz studia podyplomowe – Integracja Sensoryczna w teorii i praktyce na tej samej uczelni. Ponadto liczne warsztaty doskonalące, metodyczne oraz szkolenia dotyczące pracy z małym dzieckiem. Na co dzień jest nauczycielem wychowania przedszkolnego w bytomskim przedszkolu oraz terapeutą IS w przedszkolu – „Smerfowa kraina” w Chorzowie.
.

Justyna Skowronek

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
wczesne wspomaganie rozwoju w gliwicach

Specjalista Zdrowia Publicznego, specjalność Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Właściciel Centrum FOCUS. Na przestrzeni ostatnich kilku lat współpracował z placówkami ochrony zdrowia na stanowiskach kierowniczych.

Mateusz Woźniak

Dyrektor
null

Studentka farmacji. Z aptekarska precyzja wykonuje swoja prace. Miłośniczka podróży bliskich i dalekich.

Natalia

Kierownik rejestracji
null

Z wykształcenia technik hotelarstwa. Doskonale czuje się i wykonuje prace na recepcji lub rejestracji. Prywatnie spełniona mama.

Anna Ochman

Rejestratorka
wczesne wspomaganie rozwoju w gliwicach

Studentka fizjoterapii. W Poradni pracuje jako rejestratorka. Pogodna, pozytywnie nastawiona do życia. Niezwykle kompetentna i uprzejma dla pacjentów. Prywatnie miłośniczka spaghetti i teatru.

Maria Szajnowska

Rejestratorka

Dlaczego Nam warto zaufać?

✔ Doświadczeni specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego

✔ Kompleksowość opieki zapewnia wielokierunkowo wykształcona kadra

✔ Wieloletnie doświadczenie terapeutyczne

✔ Certyfikat jakości udzielanych świadczeń ISO 9001

Nasza misja

Misja

Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, że najważniejszą wartością jest dobro drugiego człowieka.
Nie oceniamy – jesteśmy po to by pomóc zrozumieć, wspierać, pomagać i działać.
Zapewniamy dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla osób dorosłych.
Wspieramy dzieci w prawidłowym rozwoju poprzez skuteczna pracę pedagogów, logopedów, terapeutów SI i psychiatrów. Każdego pacjenta, bez względu na jego wiek, traktujemy indywidualnie i z pełnym poszanowaniem jego praw.

Wizja

Tworzyć miejsca, w których zapewnimy specjalistyczną opiekę terapeutyczną i diagnostyczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Miejsca skoncentrowane na skutecznym leczeniu i terapii.
Oparte na powierzonym nam zaufaniu. Takie, w których wiedza i profesjonalizm spotyka się pasją i
zaangażowaniem. Naszą wizję realizujemy konsekwentnym działaniem zgodnym z naszą misją i wartościami.

Nasi partnerzy

wyższa szkoła bezpieczeństwa w gliwicach

Wszystkie wpisy

Dowiedz się więcej o tym
jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa.

Dowiedz się więcej o tym czym jest integracja sensoryczna
i jak może pomóc Twojemu dziecku
w codziennych czynnościach.

Jak radzić sobie z agresją u dzieci?

Dowiedz się co może
powodować agresję
i poznaj skuteczne metody
radzenia sobie z agresją u dzieci.

Dowiedz się więcej o tym czym jest stres
i jak można sobie z nim poradzić?

5 zaburzeń związanych z uzależnieniami

Czy schizofrenia może
mieć związek z alkoholem
i nadużywaniem narkotyków?
Czy nadużywanie leków może
powodować zaburzenia psychiczne?

Jak pomóc dziecku radzić sobie z lękiem?

Poznaj pięć prostych metod,
które pomogą Ci nauczyć Twoje dziecko
jak radzić sobie z lękiem.

Twoje dziecko boi się iść do szkoły?

Czym jest fobia szkolna?
Jakie są jej objawy?
Kto ją diagnozuje i jak ją leczyć?

7 sposobów na rozwijanie mowy dziecka

Sprawdź jak w kilku prostych
krokach możesz pomóc swojemu
dziecku rozwijać mowę.

Lokalizacja i kontakt

Poradnia FOCUS

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

psycholog
psycholog dziecięcy
psychiatra
psychiatra dziecięcy
psychoterapeuta
logopeda
pedagog
integracja sensoryczna
rehabilitacja
Projekt bez tytułu

Gliwice

ul. Piwna 17 c
tel. 660 701 413

Projekt bez tytułu

Katowice

(więcej informacji
wkrótce)

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Call Now Button