Zaburzenia osobowości - przyczyny, objawy, leczenie

Zaburzenia osobowości to kategoria chorób psychicznych, które charakteryzują się trwałymi wzorcami myślenia, emocji i zachowań, które są niestosowne i szkodliwe dla jednostki oraz jej otoczenia. Zaburzenia te mogą wpływać na całe życie człowieka, w tym na jego zdolność do nawiązywania kontaktów społecznych, funkcjonowanie w pracy, w szkole czy w rodzinie.

Przyczyny

Przyczyny zaburzeń osobowości są złożone i często niejasne. Niektóre teorie sugerują, że zaburzenia te są spowodowane przez czynniki biologiczne, takie jak dziedziczność, a inne sugerują, że są one wynikiem traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie lub innych czynników środowiskowych.

Objawy

Objawy zaburzeń osobowości są zróżnicowane i zależą od rodzaju zaburzenia. Jednym z najczęstszych objawów jest niestabilność emocjonalna, która może prowadzić do impulsywnych zachowań, problemów z kontrolą gniewu oraz uczuć pustki i samotności. Inne objawy mogą obejmować izolację społeczną, kłopoty z utrzymaniem trwałych relacji, depresję, lęki, obsesyjne myśli, natrętne rytuały, a także problemy z samookaleczaniem lub myślami samobójczymi.

Leczenie

Leczenie zaburzeń osobowości może obejmować psychoterapię oraz leczenie farmakologiczne, w zależności od rodzaju zaburzenia i jego nasilenia. Psychoterapia może pomóc jednostce zrozumieć przyczyny swoich problemów emocjonalnych oraz nauczyć jej, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i zmienić swoje zachowania. Leki mogą być stosowane w leczeniu objawów, takich jak lęki, depresja lub zaburzenia snu. W niektórych przypadkach, jak w przypadku zaburzeń osobowości borderline, potrzebna jest integracja terapii poznawczo-behawioralnej z terapią farmakologiczną.


Źródła:
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
National Institute of Mental Health. (2021). Personality disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/personality-disorders/index.shtml
Mayo Clinic. (2021). Personality disorders. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/personality-disorders/symptoms-causes/syc-20354463
World Health Organization. (2018). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th ed.). https://icd.who.int/browse11/l-m/en
National Alliance on Mental Illness. (2021). Borderline personality disorder. https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Mental-Health-Conditions/Borderline-Personality-Disorder.