ADHD – przyczyny, objawy, leczenie


adhd - przyczyny, objawy, leczenie

ADHD (z ang. attention-deficit/hyperactivity disorder), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to neurologiczne zaburzenie rozwoju, które wpływa na zdolność jednostki do skupiania uwagi i kontrolowania impulsów. Oto przyczyny, objawy i leczenie ADHD:

Przyczyny

Przyczyny ADHD nie są do końca poznane, ale uważa się, że ma to związek z nieprawidłową pracą mózgu i nieprawidłowym poziomem neuroprzekaźników w mózgu. Istnieją także czynniki genetyczne i środowiskowe, takie jak palenie tytoniu lub narażenie na szkodliwe substancje, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ADHD.

Objawy

Objawy mogą różnić się w zależności od typu zaburzenia, ale w ogólności obejmują trudności w koncentracji, hiperaktywność i impulsywność. Osoby z ADHD mają trudności z utrzymaniem uwagi i skupieniem na zadaniach wymagających dłuższego skupienia, np. czytaniu lub pisaniu. Często występują także trudności z organizacją i planowaniem, a także problemy w kontroli emocji i zachowań. W przypadku ADHD z hiperaktywnością i impulsywnością, objawy obejmują również nadmierną ruchliwość, trudności w opanowaniu zachowania i trudności w czekaniu na swoją kolej.

Leczenie

Leczenie zależy od indywidualnych potrzeb osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Leki stymulujące, mogą pomóc w poprawie uwagi i koncentracji oraz zmniejszeniu impulsywności i hiperaktywności. Terapia behawioralna, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, może pomóc w nauce strategii radzenia sobie z trudnościami z uwagą, organizacją i planowaniem, a także w kontroli emocji i zachowań. Terapia rodzinna i szkolenia dla rodziców mogą pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami, jakie niesie ze sobą zaburzenie ADHD. Edukacja i środki wspomagające, takie jak plany lekcji i organizery, mogą pomóc w organizacji i planowaniu, a także w zwiększeniu skuteczności uczenia się.


Źródła:
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder.
National Institute of Mental Health. (2021). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
World Health Organization. (2021). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
Mayo Clinic. (2021). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children.