Cennik


Konsultacje psychiatryczne


Konsultacja psychiatryczna pierwsza (dzieci i młodzież)
350 pln

Konsultacja psychiatryczna kolejna (dzieci i młodzież)
220 pln

Konsultacja psychiatryczna pierwsza (dorośli)
200 pln

Konsultacja psychiatryczna kolejna (dorośli)
200 pln

Wydanie zaświadczenia lekarskiego
30 pln

Wydanie recepty
100 pln

Konsultacje psychologiczne


Konsultacja psychologiczna (dzieci)
180 pln

Konsultacja psychologiczna (dorośli)
180 pln

Psychoterapia


Psychoterapia indywidualna – psychoterapeuta certyfikowany
180 pln

Psychoterapia indywidualna – psychoterapeuta w trakcie cert.
180 pln

Psychoterapia par/rodzin
250 zł

Badanie


Sporządzenie opinii
70 pln

Diagnoza integracji sensorycznej (3 spotkania)
450 pln

Diagnoza KORP (2 spotkania)
380 pln

Diagnoza ADOS-2 (3-4 spotkania*)
900 pln

*w przypadku 4 spotkań koszt 1000 zł (w niektórych sytuacjach diagnosta może zdecydować o konieczności dodatkowego spotkania)

Konsultacje logopedyczne


Konsultacja diagnostyczna
90 pln (ok. 30 min)

Terapia logopedyczna
80 pln (ok. 30 min)

Konsultacje neurologopedyczne

* Czas trwania konsultacji/terapii w zależności od wybranego terapeuty.


Konsultacja diagnostyczna
180 pln (ok. 50 min)

Terapia neurologopedyczna
150 pln (ok. 50 min)

Konsultacja diagnostyczna
100 pln (ok. 30 min)

Terapia neurologopedyczna
80 pln (ok. 30 min)

Integracja sensoryczna


Konsultacja SI / terapia SI
180 pln

Diagnoza integracji sensorycznej (proces diagnostyczny obejmuje 3 spotkania, wydanie opinii)
450 pln

Konsultacje fizjoterapeutyczne


Konsultacja fizjoterapeutyczna
190 pln

Terapia fizjoterapeutyczna
170 pln

Konsultacje pedagogiczne


Konsultacja pedagogiczna/terapia ręki
150 pln

Trening Umiejętności Społecznych
100 pln (jedno spotkanie)

Narodowy Fundusz Zdrowia


Usługi realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych.

O czasie trwania wizyty decyduje specjalista.