Choroba Alzheimera – przyczyny, objawy, leczenie


Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, leczenie

Choroba Alzheimera (CA) to choroba neurodegeneracyjna, która powoduje stopniowe uszkodzenie mózgu i prowadzi do upośledzenia funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie i zdolność do samodzielnego działania.

Przyczyny

Nie wiadomo dokładnie, co powoduje chorobę Alzheimera, ale wiadomo, że choroba ta powoduje uszkodzenie i utratę neuronów mózgowych, które są odpowiedzialne za pamięć, myślenie i mowę. Badania wskazują, że w chorobie Alzheimera białka beta-amyloid i tau nagromadzają się w mózgu i tworzą tzw. blaszki i skupiska neurofibrylarnych, które uszkadzają neurony.

Objawy

Objawy choroby Alzheimera rozwijają się stopniowo i zaczynają się od łagodnych problemów z pamięcią, a następnie stopniowo pogarszają się, wpływając na zdolność do prowadzenia normalnego życia. Objawy choroby Alzheimera mogą obejmować:

– Problemy z pamięcią i zapominanie ważnych informacji
– Trudności w planowaniu i wykonywaniu codziennych czynności
– Problemy z mową i komunikacją
– Zmiany nastroju, w tym depresję i lęk
– Zmiany w osobowości i zachowaniu
– Trudności z orientacją w przestrzeni
– Zmniejszenie zdolności poznawczych

Leczenie

Nie ma skutecznego lekarstwa na chorobę Alzheimera, ale istnieją różne terapie, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów i opóźnieniu postępu choroby.

Leczenie choroby Alzheimera może obejmować:

– Leki przeciwdrgawkowe i przeciwdepresyjne, które pomagają kontrolować objawy
– Terapia zajęciowa, która pomaga zachować zdolność do wykonywania codziennych czynności
– Terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga pacjentom radzić sobie z objawami choroby Alzheimera
– Opieka paliatywna, która zapewnia komfort i wsparcie dla pacjentów i ich rodzin w późnym stadium choroby

Istotne jest także zapobieganie chorobie Alzheimera poprzez zdrowy styl życia, takie jak dieta z niską zawartością tłuszczów, regularna aktywność fizyczna, umiarkowane picie alkoholu i unikanie palenia papierosów.


Źródła:
National Institute on Aging. „Alzheimer’s Disease and Related Dementias.” https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-disease-and-related-dementias.
Alzheimer’s Association. „What Is Alzheimer’s?” https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.
Mayo Clinic. „Alzheimer’s disease.” https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alzheimers-disease/symptoms-causes/syc-20350447.
World Health Organization. „Dementia.” https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia.
American Academy of Neurology. „Alzheimer’s Disease and Dementia.” https://www.aan.com/policy-and-guidelines/policy/patient-resources/alzheimers-disease-and-dementia/.