Zaburzenia odżywiania - przyczyny, objawy, leczenie

Zaburzenia odżywiania to grupa chorób psychicznych, charakteryzujących się zaburzeniami w zachowaniach żywieniowych, takich jak nadmierne ograniczenie jedzenia, objadanie się lub powtarzające się epizody objadania się i wymiotowania. Często wiążą się z głębokimi problemami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości i zaburzonym obrazem ciała.

Najbardziej znane zaburzenia odżywiania to anoreksja (unikanie jedzenia z obawy przed przybraniem na wadze i zniekształcony obraz ciała), bulimia (napady objadania się, po których następują próby pozbycia się spożytego jedzenia, np. przez wymioty, nadmierne ćwiczenia lub stosowanie środków przeczyszczających) oraz kompulsywne objadanie się (napadowe objadanie bez stosowania metod „oczyszczania”). Zaburzenia te mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych i wymagają specjalistycznego leczenia, które może obejmować terapię psychologiczną, farmakologiczną oraz wsparcie żywieniowe.

Przyczyny

Przyczyny zaburzeń odżywiania są złożone i obejmują wiele czynników. Należą do nich m.in. genetyczne skłonności, stres, presja społeczna dotycząca wagi i wyglądu ciała, doświadczenia traumy i niskie poczucie własnej wartości. Często zaburzenia odżywiania są związane z zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja czy lęk.

Objawy

Objawy zaburzeń odżywiania różnią się w zależności od rodzaju choroby, ale obejmują m.in. zmiany w zachowaniach żywieniowych, ciągłe myślenie o jedzeniu, poczucie winy lub wstydu po jedzeniu, wahania wagi ciała oraz problemy z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym.

Leczenie

Leczenie zaburzeń odżywiania jest złożone i może obejmować terapię psychologiczną, farmakoterapię, edukację żywieniową oraz wsparcie społeczne. Terapia psychologiczna, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia rodzinna lub terapia interpersonalna, może pomóc w leczeniu zaburzeń odżywiania poprzez zmniejszenie objawów, poprawę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego oraz poprawę jakości życia pacjenta.

Celem leczenia jest nie tylko przywrócenie odpowiedniej masy ciała i zdrowych nawyków żywieniowych, ale także rozwiązanie głęboko zakorzenionych problemów emocjonalnych i psychicznych, które często stoją u podłoża tych schorzeń.


Źródła:
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
National Institute of Mental Health. (2021). Eating disorders.
National Eating Disorders Association. (2021). Types and symptoms of eating disorders.
Mayo Clinic. (2021). Eating disorders.
Beat Eating Disorders. (2021). Treatment for eating disorders.