Co leczymy…


 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zaburzenie charakteryzujące się trudnościami z koncentracją, impulsywnością i nadmierną aktywnością.

 • Afazja to zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu. Najczęściej to urazy głowy, udary oraz guzy mózgu są przyczynami afatycznych zaburzeń mowy.

 • Autyzm to spektrum zaburzeń neurologicznych, które wpływają na społeczne interakcje, komunikację i powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności.

 • Choroba Alzheimera to postępujące, degeneracyjne zaburzenie mózgu, które jest najczęstszą przyczyną demencji wśród osób starszych.

 • Depresja to zaburzenie nastroju charakteryzujące się uczuciem smutku, utratą zainteresowania, zmęczeniem, trudnościami w funkcjonowaniu i negatywnymi myślami.

 • Fobia społeczna (lęk społeczny) to zaburzenie lękowe, które powoduje silny strach przed sytuacjami społecznymi i obawę przed oceną innych ludzi.

 • Mutyzm to rzadkie zaburzenie, polegające na braku zdolności do mówienia w określonych sytuacjach społecznych, mimo że osoba dotknięta tym zaburzeniem jest zdolna do mowy i zrozumienia języka.

 • Nerwica to zaburzenie emocjonalne, które manifestuje się chronicznym stresem, lękiem, napadami paniki i fizycznymi objawami somatycznymi.

 • Pracoholizm to stan, w którym osoba jest nadmiernie zaangażowana w pracę, na tyle, że zaczyna ona negatywnie wpływać na jej zdrowie, życie osobiste, relacje i inne aspekty życia.

 • Schizofrenia to poważne zaburzenie psychiczne charakteryzujące się zaburzeniami myślenia, percepcji oraz zachowania.

 • Stres to naturalna reakcja organizmu na sytuacje postrzegane jako zagrożenie lub wyzwanie. Mechanizm stresu opiera się na działaniu układu nerwowego i hormonalnego.

 • Tiki nerwowe to niezamierzone, nagłe, powtarzające się ruchy lub dźwięki, które są trudne do kontrolowania.

 • Trudności w uczeniu się to specyficzne zaburzenia procesów poznawczych, które objawiają się problemami z przyswajaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem informacji.

 • Uzależnienie to stan, w którym jednostka czuje przymusowe potrzeby podjęcia pewnych działań lub zażywania substancji, mimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych, zawodowych lub finansowych.

 • Zaburzenia dojrzewania, nazywane także zaburzeniami pokwitania czy płciowymi, odnoszą się do zaburzeń rozwojowych związanych z procesem dojrzewania płciowego.

 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci odnoszą się do problemów w zakresie regulacji emocji i nastroju, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach życia.

 • Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się nadmiernym i przewlekłym uczuciem lęku, niepokoju lub obawy przed określonymi sytuacjami, miejscami, obiektami czy czynnościami.

 • Zaburzenia odżywiania to grupa schorzeń charakteryzujących się nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz obsesyjnym podejściem do masy ciała i wyglądu

 • Zaburzenia osobowości to kategoria zaburzeń psychicznych charakteryzujących się trwałymi, sztywnymi i nieprzystosowawczymi wzorcami myślenia, funkcjonowania i zachowania.

 • Zaburzenia zachowania to kategoria zaburzeń psychicznych charakteryzujących się trudnościami w samokontroli zachowania, które prowadzą do problemów interpersonalnych, szkolnych lub zawodowych.

 • Zaburzenie osobowości borderline to stan charakteryzujący się niestabilnością emocjonalną, impulsywnością, problemami z tożsamością i trudnościami w relacjach międzyludzkich.

 • Zespół Aspergera to zaburzenie z spektrum autyzmu, charakteryzujące się trudnościami w interakcji społecznej, ograniczonymi i powtarzającymi się wzorcami zachowania oraz zainteresowaniami.