Trudności w uczeniu się - przyczyny, objawy, leczenie

Trudności w uczeniu się to szeroka kategoria problemów, które dotyczą procesu zdobywania, przetwarzania i przechowywania informacji. Mogą one dotyczyć różnych dziedzin, takich jak czytanie, pisanie, matematyka, myślenie przestrzenne, czy komunikacja werbalna. Ważne jest, aby odróżnić je od problemów z uczeniem się wynikających z czynników zewnętrznych, takich jak niewłaściwe nauczanie czy brak motywacji.

Przyczyny

Przyczyny trudności w uczeniu się są zróżnicowane i mogą wynikać z wielu czynników, takich jak:
– Czynniki biologiczne – np. zaburzenia neurologiczne, choroby genetyczne, uszkodzenia mózgu lub innych narządów zmysłów.
– Czynniki środowiskowe – np. niedobór stymulacji sensorycznej, niedostateczne wsparcie rodzinne, nieodpowiednie warunki edukacyjne, niski poziom motywacji do nauki, trudne warunki socjoekonomiczne.
– Czynniki psychologiczne – np. zaburzenia emocjonalne, trudności w koncentracji, trudności w procesowaniu informacji, trudności z uwagą, trudności w zapamiętywaniu.

Objawy

Objawy trudności w uczeniu się mogą się różnić w zależności od rodzaju danego problemu. Mogą obejmować:
– Trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia.
– Trudności w przyswajaniu i przetwarzaniu informacji słownych, graficznych lub matematycznych.
– Problemy z zapamiętywaniem faktów, dat, imion, nazwisk.
– Trudności w rozumieniu zasad i koncepcji, np. związanych z naukami ścisłymi.
– Trudności w organizowaniu myśli, planowaniu i rozwiązywaniu problemów.

Leczenie

Dzieci z dysleksją rozwojową powinny korzystać z terapii pedagogicznej, która ma charakter korekcyjno – kompensacyjny. Dzieci ze stwierdzoną trudnością do nauki  mają prawo do metod uczenia w szkole, dostosowanych do swoich potrzeb przez nauczyciela. 

Ważne jest, aby jednostka z trudnościami w uczeniu się otrzymała odpowiednie wsparcie i opiekę. Osoby z trudnościami w uczeniu się mogą skonsultować się z psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą czy specjalistą medycznym, w zależności od potrzeb i przyczyn problemu.


Źródła:
American Psychological Association. (2022). Learning Disabilities.
National Institute of Child Health and Human Development. (2021). Learning Disabilities.
The International Dyslexia Association. (2022). What is Dyslexia?
The National Center for Learning Disabilities. (2022). Learning Disabilities.
The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (2021). Learning Disorders.