oferta, Terapia DDA Katowice

Terapia DDA Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) to osoby, które spędziły lata dzieciństwa w miejscu, w którym co najmniej jedno z rodziców cierpiało na zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Wychowywanie się w takim otoczeniu może prowadzić do występowania nieprzystosowawczych zachowań, które utrzymują się również w wieku dorosłym.

Mimo że brak oficjalnego określenia tego zjawiska w naukowej terminologii dotyczącej zaburzeń psychicznych, eksperci z dziedziny psychologii i psychiatrii zauważają pewne charakterystyczne objawy w praktyce klinicznej. Te symptomy wydają się mieć istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie osób, których matka lub ojciec byli uzależnieni od alkoholu.

Skuteczne metody leczenia dorosłych dzieci alkoholików obejmują terapię, praktykę uważności, terapię rodzinną, terapię poznawczo-behawioralną (CBT), farmakoterapię, grupy wsparcia, terapię skoncentrowaną na traumie, edukację i zmianę stylu życia.

Do powszechnych wyzwań, z jakimi borykają się dzieci alkoholików, należą ekstremalne poczucie winy, społeczna izolacja, trudności w nawiązywaniu relacji, skłonność do poszukiwania aprobaty, zachowania ukierunkowane na zadowolenie innych, kłopoty z wyrażaniem siebie oraz impulsywne działania.

W poradni zdrowia psychicznego FOCUS, od lat świadczymy profesjonalne wsparcie w leczeniu osób, które dorastały w rodzinie dotkniętej alkoholizmem. Nasi wykwalifikowani specjaliści oferują pomoc i ulgę Pacjentom borykającym się z wyzwaniami związanymi z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA). Pomagamy również Pacjentom, którzy podejrzewają u siebie objawy związane z DDA. Katowice to jedno z miast, w którym znajduje się nasza klinika, druga placówka znajduje się w Gliwicach.

Rozumiemy, że przeżycia związane z dzieciństwem spędzonym w środowisku z problemem alkoholowym mogą wpływać na samopoczucie również w wieku dorosłym. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas – otoczymy Cię najlepszej jakości opieką psychoterapeutyczną, a w razie potrzeby również psychiatryczną.


Dorosłe osoby, które w swoim dzieciństwie miały do czynienia z alkoholizmem w rodzinie, często wykazują charakterystyczne cechy, które są rezultatem trudnych doświadczeń z młodości i przyjęcia nieodpowiednich ról rodzinnych. Przykłady takich ról to np. rola „troszczącego się o wszystkich bohatera rodzinnego” lub „niewidzialnego dziecka”, którego potrzeby zazwyczaj były ignorowane. Wśród powszechnych objawów obserwowanych u osób dorosłych z tym doświadczeniem można wymienić:

  • Nadmierne przyjmowanie odpowiedzialności za innych.
  • Tendencję do dążenia do perfekcji.
  • Obawy związane z nawiązywaniem bliskich relacji.
  • Częste odczuwanie poczucia winy i lęku przed odrzuceniem.
  • Niska samoocena.
  • Kłopoty z podejmowaniem trudnych decyzji czy życiowych wyborów.
  • Trudności w identyfikowaniu i wyrażaniu własnych potrzeb.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to forma psychoterapii, której celem jest pomaganie w identyfikowaniu i wyzwalaniu się spod autodestrukcyjnych wzorców myślowych, zastępując je bardziej realistycznymi i pozytywnymi.

W kontekście dorosłego dziecka alkoholika, terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna, ponieważ koncentruje się na zmianie negatywnych wzorców myślowych, które mogą być rezultatem trudnych doświadczeń z dzieciństwa. Nasi specjaliści CBT współpracują z Pacjentem, aby pomóc mu zidentyfikować, przeanalizować i modyfikować nieprawidłowe przekonania, wpływające na jego nastrój i zachowanie.

W trakcie sesji CBT istotne jest budowanie solidnej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, co sprzyja efektywnemu procesowi leczenia. Identyfikacja problematycznych zachowań, wspólne ustalanie celów, opracowywanie planu leczenia oraz strategie interwencyjne to kluczowe elementy tego procesu. Terapeuci CBT systematycznie oceniają skuteczność zastosowanych strategii, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to specjalistyczna forma psychoterapii, która skupia się na poprawie komunikacji i współpracy między członkami rodziny oraz rozwiązaniu problemów, które mogą wpływać na zdrowie psychiczne, behawioralne i emocjonalne.

W kontekście dzieci alkoholików, terapia rodzinna staje się szczególnie istotnym narzędziem. Pomaga skierować spojrzenie dziecka na trudne doświadczenia rodzinne, umożliwiając przełamanie szkodliwych wzorców manipulacji, kontroli i sztywnych postaw. Celem jest wprowadzenie zdrowszego systemu rodzinnego, opartego na zaufaniu i miłości.

W trakcie terapii nasi eksperci pomagają zidentyfikować i zrozumieć dynamiczne wzorce oraz niewłaściwe mechanizmy obronne, które mogą wynikać z trudności związanych z alkoholizmem w rodzinie. Wspólnie pracują nad budowaniem zdrowych relacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów i wspierania wzajemnego dobrostanu.

Terapia rodzinna nie tylko kierowana jest do dziecka alkoholika, ale angażuje całą rodzinę w proces leczenia.

Terapia DDA Katowice - na czym polega

Terapia skoncentrowana na traumie

Terapia skoncentrowana na traumie to podejście terapeutyczne, które pomaga dzieciom, młodzieży i rodzinom zrozumieć, w jaki sposób traumatyczne doświadczenia wpłynęły na ich ogólne samopoczucie.

Terapia traumy jest szczególnie skuteczna w poprawie umiejętności radzenia sobie, kwestionowaniu problematycznych przekonań oraz przetwarzaniu emocji i uczuć związanych z traumą u dorosłych dzieci alkoholików.


Osoby dorosłe wychowane w rodzinach dotkniętych alkoholizmem to osoby, które spędziły swoje dzieciństwo w otoczeniu rodziców lub opiekunów borykających się z problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu. Wzrastanie w tak nieprzewidywalnym otoczeniu może wywierać destrukcyjny wpływ na dziecko, a objawy tego wpływu mogą ujawnić się dopiero w dorosłym życiu.

Osoby dorosłe, które jako dzieci miały do czynienia z alkoholizmem w rodzinie, często zmagają się z niezaspokojonymi potrzebami emocjonalnymi. To może skutkować obniżoną samooceną, intensywnym pragnieniem aprobaty od innych, lękiem przed odrzuceniem, izolacją społeczną oraz obawą przed krytyką skierowaną w stronę własnej osoby.


Terapia dorosłych dzieci alkoholików nie przyjmuje jednolitego podejścia, zważywszy na zróżnicowane doświadczenia i unikalne okoliczności każdego Pacjenta. Oznacza to, że plan leczenia będzie w dużej mierze dostosowany do indywidualnej sytuacji i emocjonalnych potrzeb każdego dorosłego dziecka alkoholika.

Warto podkreślić, że przestrzeganie opracowanego planu terapeutycznego odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu maksymalnych korzyści z terapii. Również jest niezbędne w celu uniknięcia ryzyka nawrotu problemów. Dlatego trzymając się ustalonego planu leczenia, Pacjenci mogą skuteczniej osiągnąć pożądane rezultaty oraz minimalizować ryzyko powrotu do trudności związanych z doświadczeniem dzieciństwa w rodzinie dotkniętej alkoholizmem.


Czy dorosłe dzieci alkoholików mają problemy z zaufaniem?

Tak, osoby dorosłe, które dorastały w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, doświadczają trudności z zaufaniem. Głęboko zakorzenione problemy z zaufaniem wynikają z braku pewności, czy można ufać rodzicowi alkoholikowi, aby był obecny lub nawet zrezygnował z picia.

Ten pierwotny brak zaufania, kształtujący się we wczesnym okresie życia, zazwyczaj przenosi się na dorosłość, co utrudnia budowanie i utrzymywanie zdrowych relacji. W konsekwencji mogą się pojawiać inne trudności związane z życiem emocjonalnym i interpersonalnym, takie jak strach przed zaangażowaniem, kontrolowanie czy zależność od innych, co może prowadzić do współuzależnienia.

Czy dorosłe dzieci alkoholików mogą mieć trudności z wyrażaniem emocji?

Tak, osoby dorosłe będące dziećmi alkoholików często napotykają trudności w wyrażaniu swoich emocji. Główną przyczyną jest nieprzewidywalność reakcji, które towarzyszyły wyrażaniu uczuć w dzieciństwie.

Dzieciństwo spędzone w atmosferze, gdzie reakcje na wyrażanie emocji obejmowały krzyk, sarkazm lub trzaśnięcie drzwiami, sprawia, że ​​dorośli potrafią zignorować swoje uczucia, tłumić je lub po prostu udawać, że nie istnieją. Bez obecności zaufanej osoby stają się zamknięte w sobie i mają duże trudności z wyrażaniem emocji.


Tak, proces leczenia może dostarczyć trwałe wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików podczas ich drogi do zdrowienia. Elementy leczenia, takie jak stosowanie leków, poradnictwo, modyfikacje stylu życia czy terapia, oferują DDA szereg narzędzi do lepszego zrozumienia swojej sytuacji, radzenia sobie z podstawowymi problemami, budowania solidnej sieci wsparcia i opracowywania bardziej efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem życiowym.

Leczenie stanowi komponent kompleksowego podejścia do zdrowienia, a dostosowanie programu leczenia do indywidualnych potrzeb każdej osoby jest kluczowe. Może obejmować zarówno interwencje farmakologiczne, gdy są wskazane, jak i psychoterapię, która pomaga w identyfikowaniu i przekształcaniu szkodliwych wzorców myślowych i zachowań. Dodatkowo, praca nad zmianą stylu życia, w tym zdrowe nawyki żywieniowe, regularna aktywność fizyczna i dbanie o sen, może znacząco przyczynić się do ogólnego dobrostanu.


Jeżeli znalazłeś się tutaj, ponieważ odczuwasz cierpienie i pragniesz wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu, serdecznie zapraszamy Cię do odwiedzenia poradni FOCUS w Katowicach. Nasza placówka ma wieloletnie doświadczenie oraz wypracowany, skuteczny model pomocy dedykowany osobom dorosłym, które wychowały się w rodzinach dotkniętych alkoholizmem. Terapia oferowana w naszej poradni opiera się głównie na indywidualnych sesjach z doświadczonym terapeutą specjalizującym się w pracy z Pacjentami pochodzącymi z tzw. rodzin alkoholowych.

W przypadku, gdy doświadczasz dodatkowo zaburzeń nastroju, takich jak depresja, bądź zaburzeń lękowych, nasz psychoterapeuta skieruje Cię na wizytę u empatycznego i doświadczonego lekarza psychiatry z naszego Zespołu. Wspólnie zapewnimy Ci kompleksową opiekę, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb i wyzwań.

Terapia DDA Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!