neurologopeda katowice

Neurologopeda Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. Neurologopeda Katowice – oferta
 2. Kim jest neurologopeda?
 3. Neurologopeda Katowice – jak przebiega pierwsza wizyta?
 4. Kiedy należy udać się do neurologopedy?
 5. Jakie objawy powinny niepokoić?
 6. Neurologopeda Katowice – dlaczego Poradnia FOCUS?
 7. W jaki sposób umówić wizytę?

Poradnia FOCUS w Katowicach realizuje diagnostykę i terapię neurologopedyczną w formie bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz usług komercyjnych.

Czy wiesz, że…

wszystkim dzieciom do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój przysługuje prawo do bezpłatnej terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, a także integracji sensorycznej w ramach WWR?

neurologopeda katowice, neurologopeda w katowicach

Neurologopeda Katowice – oferta


W naszej poradni oferujemy kompleksową opiekę neurologopedyczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nasz doświadczony zespół neurologopedów dedykowany jest dostarczaniu wysokiej jakości terapii mowy, diagnozy i leczenia różnorodnych trudności komunikacyjnych.

Dlaczego warto skorzystać z usług neurologopedy w Katowicach i dla kogo wskazana jest terapia?

Naurologopeda, czyli specjalista zajmujący się łączeniem neurologii i logopedii, może przynieść wiele korzyści pacjentom, zwłaszcza tym, którzy borykają się z trudnościami związanymi zarówno z układem nerwowym, jak i mową.

 • Diagnoza i leczenie zaburzeń mowy – Naurologopeda pomaga w identyfikacji i leczeniu różnorodnych zaburzeń mowy, takich jak trudności w wymowie, afazja czy dysartria, wynikających z problemów neurologicznych.
 • Rehabilitacja po udarze – Osoby po udarze często doświadczają trudności w mowie. Naurologopeda pomaga w procesie rehabilitacji, pomagając pacjentowi odzyskać umiejętności komunikacyjne.
 • Leczenie zaburzeń połykania – Problemy z połykaniem mogą być związane z uszkodzeniem układu nerwowego. Naurologopeda pomaga opracować program terapeutyczny mający na celu poprawę funkcji połykania.
 • Terapia osób z chorobami neurodegeneracyjnymi: W przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane, naurologopeda pomaga z mową i komunikacją.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych u dzieci – Dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, mogą skorzystać z terapii naurologopedycznej w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych.
 • Współpraca z lekarzami i terapeutami – Naurologopeda często współpracuje z neurologami, lekarzami rodzinnymi, fizjoterapeutami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentowi.
 • Zapobieganie pogorszeniu się zdolności mowy – Naurologopeda może pomóc pacjentom w utrzymaniu i poprawie umiejętności mowy, co ma istotne znaczenie w zapobieganiu dalszemu pogorszeniu się funkcji komunikacyjnych.
 • Wsparcie w przypadku schorzeń neurologicznych u dzieci – Dzieci z różnymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak padaczka czy autyzm, mogą skorzystać z terapii naurologopedycznej w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
 • Poprawa jakości życia – Dzięki skutecznej terapii naurologopedycznej pacjenci doświadczają poprawy w komunikacji, co wpływa pozytywnie na ich jakość życia oraz zdolność uczestnictwa w społeczeństwie.

Kim jest neurologopeda?


Neurologopeda to specjalista, który posiada szerokie możliwości w zakresie diagnozy i terapii wszelkich zaburzeń związanych z pasażem pokarmowym oraz zaburzeń mowy.

Neurologopedzi pracują z niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i/lub dorosłymi. Zakres ich działania obejmuje wszelkie funkcje związane z kompleksem ustno-twarzowym (oddychanie, przełykanie, żucie, mowa).

Kim jest neurologopeda?

Neurologopeda Katowice – jak przebiega pierwsza wizyta?


Zachęcamy do przygotowania pełnej dokumentacji medycznej, a także zanotowania wszelkich niepokojących symptomów i pytań. Czasami z pozoru nieistotne dla specjalisty danej dziedziny szczegóły – w rzeczywistości potrafią być ważne z perspektywy trafnej diagnozy.

Neurologopeda z pewnością przeprowadzi szczegółowy wywiad, przeanalizuje dokumentację medyczną oraz zbada narząd żucia, nierzadko oceni także postawę, inne zdolności motoryczne oraz ogólny stan zdrowia. Wszystko po to, aby holistycznie zadbać o każdego pacjenta w ewentualnej współpracy ze specjalistami innych dziedzin.

neurologopeda katowice, gabinet neurologopedy katowice

Kiedy należy udać się do neurologopedy?


W idealnym świecie każde niemowlę zostałoby zbadane, choćby profilaktycznie, przez fizjoterapeutę oraz neurologopedę, którzy specjalizują się w pracy z najmłodszymi.
Jest to kompleksowy zespół, który oceni rozwój maluszka (można to robić już od urodzenia), zbada jego dystrybucję napięcia mięśniowego (w tym także na twarzy), funkcje związane z motoryką oraz karmieniem, a także udzieli rad, instruktaży dot. właściwej pielęgnacji, a w najgorszym wypadku zdiagnozuje obszar, który wymaga wsparcia.

Kiedy należy udać się do neurologopedy?

Wczesna interwencja, właściwa profilaktyka i pielęgnacja najmłodszych dzieci, to najefektywniejsza forma pomocy.
Wynika to z jeszcze niewielkiej ilości błędnych nawyków czy wzorców, a przy tym z dużej podatności na „nowe”, ponieważ mózg niemowlęcia jest przygotowany do nauki i jeszcze bardzo plastyczny.

Do neurologopedy, poza wizytami profilaktycznymi, powinni się zgłosić również pacjenci z grupy ryzyka, bądź pacjenci, których funkcje związane z okolicą orofacjalną budzą nasze wątpliwości.

Takimi pacjentami są: dzieci i dorośli przejawiający trudności związane z jedzeniem, bądź mową na skutek zaburzeń dystrybucji napięcia mięśniowego, zespołu genetycznego, uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, wad anatomicznych i wielu innych.

neurologopeda katowice poradnia focus

Neurologopeda powinien być jednym ze specjalistów współpracujących z osobami niepełnosprawnymi (z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z zespołami genetycznymi, z wadami twarzoczaszki, z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, z porażeniem nerwu twarzowego, z zaburzeniami dystrybucji napięcia mięśniowego). Podobnie jak fizjoterapeuta pracuje z ciałem – neurologopeda powinien wspomóc terapeutycznie okolice twarzy. Takie działanie jest kompleksowe i pomaga uniknąć wielu przykrych konsekwencji (między innymi: nawarstwiające się trudności związane z mową/ jedzeniem, wady zgryzu, częste infekcje górnych dróg oddechowych).

Jakie objawy powinny niepokoić?


Niepokojące są wszelkie objawy, które między innymi, korelują ze sposobem i efektywnością oddychania, jedzenia oraz mówienia.

Powinniśmy być szczególnie czujni w poniższych kwestiach

 • Zostaliśmy rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Okres ciąży, porodu nie przebiegał w sposób „książkowy”.
 • Nasze dziecko wymaga rehabilitacji np. u fizjoterapeuty.
 • Mamy trudności w karmieniu piersią i/lub butelką.
 • Mamy jakiekolwiek trudności z rozszerzaniem diety.
 • Niepokoi nas rozwój, motoryka dziecka.
 • Mamy wątpliwość odnośnie wędzidełka podjęzykowego.
neurologopeda katowice - Jakie objawy powinny niepokoić?
 • Dziecko silnie ulewa, ma kolki, pręży się, jest bardzo niespokojne.
 • Dziecko odmawia jedzenia i/lub ma wygórowaną reakcję wymiotną.
 • Dziecko ma częste zapalenia uszu/ infekcje górnych dróg oddechowych.
 • Dziecko nie głuży, nie gaworzy, nie rozwija mowy w sposób adekwatny do wieku.
 • Dziecko mówi w sposób niezrozumiały lub nie nawiązuje kontaktu wzrokowego.
 • Posiadamy diagnozę, która predysponuje do trudności związanych z karmieniem lub mową (np. zespół genetyczny, uszkodzenia OUN, stwierdzona afazja, wady anatomiczne).
 • My lub nasz bliski mamy uszkodzenia nerwów czaszkowych (np. VII- twarzowego).
 • Mamy dyzartrię, bądź afazję mowy i inne trudności motoryczne twarzy na skutek urazu, bądź udaru.

Neurologopeda Katowice – dlaczego Poradnia FOCUS?


Wybierając naszą poradnię, inwestujesz w kompleksową opiekę neurologopedyczną.

Nasza poradnia wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, uwzględniając unikalne potrzeby zarówno najmłodszych, jak i starszych. Oferujemy wszechstronną pomoc w zakresie trudności mowy, dysleksji, zaburzeń artykulacyjnych, trudności w nauce czytania i pisania oraz innych problemów komunikacyjnych.

Nasz zespół korzysta z nowoczesnych metod terapeutycznych. Zależy nam na stworzeniu przyjaznej atmosfery sprzyjającej skutecznej terapii. W naszej poradni bezpieczeństwo i komfort pacjenta są priorytetem.

Wybierając neurologopedę w Katowicach, decydujesz się na partnerską współpracę z doświadczonymi specjalistami.


Jesteś we właściwym miejscu! Skontaktuj się z naszą poradnią w Katowicach, aby omówić szczegóły wizyty pod numerem telefonu: 574-074-496.

UWAGA!

Najmłodsze dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły nauki szkolnej, mają szansę skorzystania z bezpłatnej profesjonalnej rehabilitacji w ramach zajęć WWR – Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Szukasz dobrego neurologopedy w Katowicach? Gwarantujemy, że na nasze zajęcia maluch będzie przychodził z uśmiechem i Ty również! Neurologopeda – Katowice

Tagi: neurologopeda katowice, neurologopeda dla dorosłych katowice, neurologopeda dla dzieci katowice, neurologopeda dziecięcy katowice, neurologopeda katowice prywatnie, diagnoza neurologopedyczna katowice, terapia neurologopedyczna katowice, neurologopeda dla młodzieży katowice, polecany neurologopeda katowice, dobry neurologopeda katowice, neurologopeda dziecięcy katowice bezpłatnie

Neurologopeda Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!