Logopeda dziecięcy Gliwice okładka

Logopeda dziecięcy Gliwice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. Kim jest logopeda dziecięcy?
 2. Logopeda dziecięcy Gliwice Poradnia FOCUS
 3. Dlaczego warto wybrać naszą Poradnię?
 4. Logopeda dziecięcy Gliwice – czym się zajmuje?
 5. Co leczy logopeda dziecięcy?
 6. Kluczowe etapy w rozwoju mowy u dziecka
 7. W jakim wieku z dzieckiem do logopedy?
 8. Jak długo trwa terapia logopedyczna?
 9. Na czym skupia się terapia logopedyczna dla dzieci?

Specjaliści w dziedzinie logopedii dziecięcej wspierają rozwój komunikacji dziecka, skupiając się zarówno na aspektach werbalnych, jak i niewerbalnych. Zadaniem logopedy jest zapobieganie, ocena, diagnoza oraz terapia zaburzeń komunikacyjnych.

Patologia mowy u dzieci obejmuje szeroki zakres zaburzeń komunikacyjnych, głosu i połykania. Wyzwania w tej dziedzinie nie ograniczają się jedynie do mowy; niektóre dzieci mogą wymagać wsparcia w zakresie komunikacji społecznej, rozwoju umiejętności czytania i pisania czy też w radzeniu sobie z zaburzeniami poznawczymi.

Dedykujemy swoją opiekę młodszym Pacjentom, mając na celu przezwyciężenie napotkanych trudności i poprawę ich jakości życia. W ramach kompleksowej opieki, logopedzi odgrywają kluczową rolę nie tylko w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń z zakresu autyzmu, ale także w szerokim spektrum innych wyzwań komunikacyjnych.

Poradnia FOCUS w Gliwicach oferuje zarówno bezpłatne sesje Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci, jak i płatne usługi logopedyczne, zapewniając kompleksową diagnostykę i terapię.

logopeda dziecięcy gliwice poradnia focus

Logopeda dziecięcy Gliwice Poradnia FOCUS


W naszej poradni znajdziesz wszechstronne wsparcie logopedyczne dla niemowląt i dzieci. Naszą misją jest pomoc naszym młodym Pacjentom w pokonywaniu wszelkich barier komunikacyjnych oraz problemów z mową, co umożliwi im bardziej aktywne i pełne uczestnictwo w codziennym życiu oraz wspomoże zrównoważony rozwój. Zapewniamy zróżnicowaną ofertę terapeutyczną, którą każdorazowo dostosowujemy do unikalnych potrzeb i sytuacji naszych małych Pacjentów.


 • Nasz zespół składa się z doświadczonych logopedów, którzy dzięki swoim kwalifikacjom i bogatemu doświadczeniu zawodowemu, doskonale radzą sobie z różnymi wyzwaniami terapeutycznymi.
 • Podchodzimy do każdego małego Pacjenta z indywidualną uwagą, rozpoznając i szanując jego wyjątkowość. Dostosowujemy strategie terapeutyczne tak, aby odpowiadały one na specyficzne potrzeby każdego dziecka, zapewniając tym samym najwyższą skuteczność interwencji.
 • W naszej poradni panuje atmosfera pełna ciepła i bezpieczeństwa, która jest fundamentem skutecznej nauki i rozwoju. Dbamy o to, aby każde dziecko czuło się u nas jak w domu, co znacząco wpływa na jego postępy terapeutyczne.
 • Zastosowanie nowoczesnych i sprawdzonych metod terapeutycznych pozwala nam skutecznie wspierać dzieci w przezwyciężaniu trudności związanych z mową i jedzeniem. Stale poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby nasza praca przynosiła jeszcze lepsze efekty.
 • Dodatkowo, w naszej pracy kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami i opiekunami, uznając ją za kluczowy element sukcesu terapeutycznego. Szkolimy i wyposażamy ich w narzędzia, które umożliwiają kontynuowanie terapii również w domowym zaciszu, co przyspiesza postępy dziecka i wzmacnia jego poczucie bezpieczeństwa oraz stabilności.
logopeda dziecięcy gliwice w poradni focus

Logopeda dziecięcy Gliwice – czym się zajmuje?


Głównym celem pracy logopedy dziecięcego jest usprawnienie zdolności komunikacyjnych. Logopedzi specjalizujący się w pracy z dziećmi inicjują swój proces terapeutyczny od przeprowadzenia wstępnych badań przesiewowych i dokładnej oceny, aby następnie ustalić diagnozę i wdrożyć odpowiednie działania terapeutyczne oparte na zidentyfikowanych potrzebach.

Ocena wstępna – Na wczesnym etapie kontaktu z nowym Pacjentem, specjaliści przeprowadzają badania przesiewowe w celu identyfikacji potencjalnych zaburzeń mowy i połykania. Celem tych badań jest zebranie istotnych informacji o problemach zgłaszanych przez dziecko i rodziców, co umożliwia wstępną ocenę sytuacji.

Diagnoza – Na podstawie początkowej oceny, specjalista przystępuje do przeprowadzenia szczegółowych badań diagnostycznych w celu precyzyjnego ustalenia natury zaburzeń dziecka. W praktyce logopedów dziecięcych często spotykane są diagnozy takie jak apraksja mowy, charakteryzująca się trudnościami w werbalnym wyrażaniu myśli, dyzartria, wykazująca się niewyraźną mową spowodowaną problemami z koordynacją ruchową, czy dysfonia kurczowa, objawiająca się niekontrolowanymi skurczami strun głosowych.

Leczenie – Po zdiagnozowaniu, logopeda opracowuje i implementuje plan terapeutyczny, który może obejmować szeroki zakres interwencji, od terapii funkcji poznawczych po wsparcie w zakresie rozumienia i wyrażania się. Specjalista dostarcza także wsparcia rodzinie, doradzając w kwestiach radzenia sobie z danym zaburzeniem.

Działania te mają na celu nie tylko bezpośrednią pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, ale także wsparcie rodziny w procesie adaptacji i radzenia sobie z wyzwaniami.

logopeda dziecięcy gliwice - co leczy

Współpraca z logopedą może przynieść znaczące korzyści dla dzieci z różnorodnymi problemami. Sesje terapeutyczne prowadzone przez specjalistów z zakresu logopedii dziecięcej mogą mieć pozytywny wpływ na szeroki wachlarz schorzeń, zaburzeń, upośledzeń czy ogólnych trudności w komunikacji. Logopedzi zajmują się oceną i terapią dzieci w różnym wieku, które mogą doświadczać:

 • Opóźnień we wczesnym rozwoju językowym, określanych jako sytuacje, kiedy dzieci zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy.
 • Problemów z nauką czytania i pisania.
 • Jąkaniem się lub problemy z prawidłową wymową.
 • Ogólne opóźnienie rozwoju.
 • Trudności z rozumieniem przekazu.
 • Problemy w interakcjach społecznych, zabawie czy prowadzeniu rozmów.
 • Trudności w skupieniu uwagi.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
 • Problemów z artykulacją.
 • Dyspraksja.
 • Niepełnosprawność intelektualna, która wymaga alternatywnych metod komunikacji.

Dodatkowo, logopeda może wspierać dziecko również w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z komunikacją, jak:

 • Problemy z karmieniem.
 • Kwestie związane z rozszczepem podniebienia.
 • Trudności z połykaniem.
 • Powtarzające się infekcje ucha, które mogą wpływać na zdolności komunikacyjne.

Terapia logopedyczna może więc odgrywać kluczową rolę w wsparciu rozwoju dziecka, pomagając przezwyciężyć wyzwania w kluczowych obszarach jego rozwoju. Dzięki indywidualnemu podejściu, dziecko ma szansę na poprawę umiejętności komunikacyjnych, co wpłynie na jego samodzielność i możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.Rozwój mowy u dziecka to proces, który przebiega etapami, a każdy z nich jest kluczowy dla osiągnięcia pełnej sprawności językowej. Oto główne etapy tego rozwoju:

 • Pierwsze miesiące życia (0-6 miesięcy)
  • Reakcja na dźwięki i głosy, zwłaszcza rodziców.
  • Wydawanie dźwięków (głużenie).
 • 6-12 miesięcy
  • Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na własne imię.
  • Początek gaworzenia, łączenie głosek w sylaby.
  • Pierwsze próby naśladowania dźwięków i intonacji dorosłych.
 • 12-18 miesięcy
  • Wypowiadanie pierwszych słów (zwykle około pierwszego roku życia).
  • Rozwój słownictwa – dziecko zaczyna łączyć słowa z konkretnymi przedmiotami i osobami.
 • 18-24 miesiące
  • Szybki wzrost słownictwa, dziecko używa od 50 do około 200 słów.
  • Zaczyna tworzyć proste zdania dwuwyrazowe, np. „Mama idź”.
 • 2-3 lata
  • Zdania stają się bardziej złożone, pojawiają się zdania trzy- i czterowyrazowe.
  • Rozumienie i stosowanie prostych zasad gramatycznych.
 • 3-4 lata
  • Znaczny wzrost słownictwa, dziecko jest w stanie używać i rozumieć złożone zdania.
  • Poprawa wymowy, większość dźwięków mowy jest już dobrze artykułowana.
 • 4-5 lat
  • Dalsze doskonalenie zdolności językowych, dziecko rozumie i stosuje bardziej skomplikowane struktury gramatyczne.
  • Rozwój umiejętności opowiadania i narracji.
 • 5-6 lat
  • Dziecko jest w stanie używać mowy w celu rozwiązywania problemów i wyrażania myśli.
  • Dalszy rozwój umiejętności czytania i pisania, przygotowanie do nauki szkolnej.

Każdy z tych etapów jest fundamentem dla dalszego rozwoju mowy i komunikacji. Dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, a powyższe przedziały wiekowe mogą się różnić w zależności od dziecka. Monitoring i wsparcie tego rozwoju przez rodziców i specjalistów jest kluczowe dla zapewnienia dziecku najlepszych warunków do nauki i komunikacji.

logopeda dziecięcy gliwice - jak długo trwa terapia

Jeśli rodzic zauważy jakiekolwiek niepokojące sygnały w rozwoju mowy swojego dziecka, takie jak opóźnienia w osiąganiu kluczowych etapów komunikacyjnych lub trudności w artykulacji, niezwykle ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z logopedą. Wczesna interwencja może znacząco przyczynić się do lepszych wyników terapii, ponieważ wiele problemów z mową jest łatwiejszych do skorygowania w młodszym wieku dziecka, kiedy jego mózg jest najbardziej plastyczny i otwarty na naukę.

Zaleca się wizytę kontrolną u logopedy około 6. miesiąca życia dziecka, nawet jeśli nie zauważono żadnych oczywistych problemów. Takie prewencyjne podejście pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w rozwoju mowy i komunikacji. Profesjonalista może ocenić, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a także udzielić rodzicom wskazówek, jak wspierać rozwój mowy w domu.

Im wcześniej rozpocznie się terapię lub interwencję, tym większe są szanse dziecka na pełny i harmonijny rozwój komunikacyjny.

Jak długo trwa terapia logopedyczna?


Czas trwania terapii logopedycznej jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień zaburzenia mowy, wiek Pacjenta, jego indywidualne tempo nauki oraz regularność i intensywność zajęć terapeutycznych. Niektóre trudności z mową można skorygować w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy inne, bardziej złożone przypadki, mogą wymagać wieloletniej stałej pracy.

Ważną rolę odgrywa również zaangażowanie i współpraca z rodzicami oraz środowiskiem dziecka, co może znacząco wpłynąć na efektywność terapii. Regularne ćwiczenia w domu i zastosowanie się do zaleceń logopedy są kluczowe dla wsparcia postępów dziecka.

Należy pamiętać, że każde dziecko jest wyjątkowe i rozwija się we własnym tempie, dlatego też logopeda indywidualnie dostosowuje plan terapeutyczny do potrzeb i możliwości konkretnego Pacjenta. Cierpliwość i systematyczność w działaniach są niezbędne, aby umożliwić dziecku osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów.

na czym skupia się terapia

Na czym skupia się terapia logopedyczna dla dzieci?


Terapia prowadzona przez logopedów umożliwia adresowanie szerokiej gamy zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, które mogą zakłócać lub utrudniać efektywną wymianę informacji. Wśród nich znajdują się:

 • Zaburzenia artykulacyjne, takie jak nieprawidłowe zastępowanie dźwięków, ich pomijanie lub zniekształcanie, co często jest wynikiem opóźnień w rozwoju mowy.
 • Apraksja mowy, charakteryzująca się ograniczeniami w produkcji mowy spowodowanymi problemami z koordynacją ruchów niezbędnych do prawidłowej artykulacji.
 • Opóźnienia w rozwoju językowym, gdzie proces nabywania języka zachodzi w odpowiedniej kolejności, ale wolniej niż przewidywano.
 • Zaburzenia językowe, obejmujące problemy z rozumieniem, ekspresją językową oraz pragmatyką.
 • Zaburzenia poznawczo-komunikacyjne, dotyczące trudności w komunikacji spowodowanych zaburzeniami funkcji poznawczych, zarówno nabytymi, jak i wrodzonymi.
 • Jąkanie, manifestujące się nietypowym tempem mówienia, powtórzeniami, przedłużeniami dźwięków lub blokadami.
 • Zaburzenia głosu, takie jak nieprawidłowa wysokość, głośność głosu lub jego nosowość.
 • Wyzwania komunikacyjne związane z różnymi schorzeniami, w tym autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym czy upośledzeniem słuchu.
 • Problemy z połykaniem lub karmieniem u niemowląt i dzieci.

Logopeda dziecięcy Gliwice – zarezerwuj ocenę dla swojego dziecka


Jeżeli Twoje dziecko napotyka problemy z mową, komunikacją lub ma trudności z jedzeniem, zachęcamy do umówienia się na konsultację w Poradni FOCUS w Gliwicach. Nasi specjaliści są bardzo empatyczni. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest przyjazna atmosfera podczas terapii, która sama w sobie może być wyzwaniem.

Dzięki wielospecjalistycznemu profilowi naszej kliniki, oferujemy szybki dostęp do szerokiego zakresu usług i konsultacji.

Pamiętaj, że poszukiwanie pomocy logopedycznej to wyraz troski o dobro dziecka i nie powinno być powodem do wstydu. Niezależnie od wieku dziecka czy skali problemu, konsultacja z kompetentnym logopedą może otworzyć drogę do skutecznej terapii. Warto podjąć ten krok, aby zapewnić dziecku wszystkie narzędzia niezbędne do pełnego i szczęśliwego życia.

W Poradni FOCUS tworzymy środowisko, w którym każdy mały Pacjent czuje się słyszany i wspierany, podążając krok po kroku ku poprawie swoich umiejętności. Zapraszamy do wspólnej pracy nad rozwojem Twojego dziecka.

Tagi: logopeda dla dzieci gliwice, logopeda dziecięcy gliwice, logopeda dziecięcy gliwice prywatnie, diagnoza logopedyczna gliwice, terapia logopedyczna gliwice, polecany logopeda dziecięcy gliwice, dobry logopeda dziecięcy gliwice

Logopeda dziecięcy Gliwice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!