Neurologopeda dziecięcy Katowice okładka

Neurologopeda dziecięcy Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Neurologopeda dziecięcy Katowice specjalizuje się w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii dla dzieci z zaburzeniami mowy, komunikacji, jedzenia wynikającymi z przyczyn neurologicznych

Mowa i zdolność komunikowania się są kluczowe dla codziennego życia, a dla dzieci stanowią fundament uczenia się i rozwijania nowych umiejętności. Czasami jednak, z różnych powodów, u dzieci może nie rozwijać się mowa i komunikacja zgodnie z oczekiwaniami lub mogą utracić już nabyte zdolności lingwistyczne z powodu uszkodzeń neurologicznych.

W takich sytuacjach niezbędna jest szybka wizyta u neurologopedy. Specjalista ten, korzystając z wywiadu, badań medycznych i specjalistycznych narzędzi, dokona oceny sytuacji, a potem zaproponuje terapię na miarę potrzeb i możliwości małego Pacjenta.

W naszej poradni zajmujemy się diagnozowaniem szerokiego spektrum zaburzeń mowy, komunikacji oraz problemów z jedzeniem. Zapewniamy doskonałą opiekę, dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko posiadają odpowiednie kwalifikacje, ale także cechują się dużą empatią wobec dzieci.

Nasza kadra profesjonalnie podchodzi do każdego małego Pacjenta, tworząc przyjazną i wspierającą atmosferę, która sprzyja rozwojowi i terapii. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia neurologopedycznego, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W naszej poradni każde dziecko traktowane jest z największą troską, a indywidualnie dostosowane programy terapeutyczne zapewniają skuteczną pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności.

Neurologopeda dziecięcy Katowice, neurologopeda dla dzieci Katowice Poradnia FOCUS

Poradnia FOCUS w Katowicach oferuje zarówno bezpłatne sesje Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci, jak i płatne usługi neurologopedyczne, zapewniając kompleksową diagnostykę i terapię.


Warto udać się do neurologopedy, gdy zauważy się jakiekolwiek sygnały mogące wskazywać na opóźnienia lub zaburzenia w rozwoju mowy, komunikacji,czy problemów z jedzeniem. Oto kilka sytuacji, które powinny skłonić do takiej wizyty:

 • Opóźnienia w rozwoju mowy: Jeśli dziecko nie osiąga typowych kamieni milowych w rozwoju mowy, takich jak głużenie, gaworzenie, czy wypowiadanie pierwszych słów w odpowiednim wieku.
 • Trudności z jedzeniem lub ssaniem: Problemy z karmieniem piersią, trudności z przełykaniem, ssaniem lub żuciem.
 • Problemy z komunikacją niewerbalną: Brak gestów, takich jak wskazywanie czy machanie na pożegnanie.
 • Zaburzenia słuchu: Problemy ze słuchem mogą bezpośrednio wpływać na rozwój mowy.
 • Niepokojące zachowania: Takie jak brak reakcji na dźwięki, nadmierne ślinienie się czy trudności z kontrolą mięśni twarzy.
 • Brak interakcji z otoczeniem: Niemowlęta zazwyczaj wykazują naturalne zainteresowanie twarzami i głosami. Jeśli obserwuje się u nich brak zainteresowania interakcją, może to stanowić powód do wizyty.
 • Zalecenia specjalistów: Pediatra, psycholog dziecięcy lub inny specjalista mogą zalecić konsultację z neurologopedą na podstawie swoich obserwacji.

Wczesna interwencja jest kluczowa dla wsparcia rozwoju dziecka, dlatego przy pierwszych sygnałach wskazujących na możliwe zaburzenia nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty. Neurologopeda jest w stanie ocenić, czy i jakie działania terapeutyczne będą najbardziej odpowiednie dla dziecka.


Istnieją pewne różnice między pracą logopedy a neurologopedy. Specjalista taki jak logopeda zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i leczeniem różnych rodzajów zaburzeń mowy, od dyslalii po jąkanie. Działa na rzecz korekty defektów wymowy zarówno u dzieci, jak i dorosłych, a także wspiera aktorów, lektorów i dziennikarzy w ulepszaniu klarowności mowy, jakości wypowiedzi oraz dykcji.

Neurologopeda natomiast skupia się głównie na osobach z problemami mowy i języka mającymi neurologiczne przyczyny, choć zna się również na takich wadach wymowy jak rotacyzm czy sygmatyzm. Dysponuje on rozległą wiedzą o budowie i funkcjonowaniu mózgu, aparacie artykulacyjnym oraz mięśniach twarzy.

Neurologopeda dziecięcy Katowice, neurologopeda dla dzieci Katowice, neurologopeda niemowlęcy Poradnia FOCUS

Poniżej znajdziesz kluczowe kamienie milowe w rozwoju dziecka w zakresie komunikacji i karmienia. To ważne informacje, które pomogą Ci śledzić postępy Twojego dziecka oraz rozpoznać, kiedy może być potrzebna pomoc specjalisty, takiego jak neurologopeda.

Komunikacja

Karmienie


Wiek 0-3 miesiące

 • Staje się ciche lub uśmiecha się, reagując na dźwięki lub głosy.
 • Zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku lub głosu.
 • Wyraża zainteresowanie twarzami.
 • Utrzymuje kontakt wzrokowy.
 • Płacz dziecka różni się w zależności od jego potrzeb, takich jak głód czy zmęczenie.
 • Wydaje dźwięki i odgłosy.
 • Sutek lub butelka prawidłowo przylega do ust dziecka.
 • Język przesuwa się do przodu i do tyłu w celu ssania.
 • Podczas jednego karmienia spożywane jest od 60 do 180 ml płynu, co 6 godzin
 • Ssanie i połykanie podczas karmienia przebiega prawidłowo.

Wiek 3-6 miesięcy

 • Reaguje na dźwięki
 • Słucha i reaguje, gdy się do niego mówi
 • Zaczyna używać w bełkocie dźwięków spółgłoskowych, np. „da, da, da”
 • Używa bełkotu, aby zwrócić na siebie uwagę
 • Wydaje różne dźwięki, aby wyrazić swoje uczucia
 • Zauważa zabawki, które wydają dźwięki
 • Wykazuje zainteresowanie jedzeniem
 • Otwiera usta, gdy zbliża się łyżka
 • Przesuwa puree z przodu ust do tyłu
 • Zaczyna jeść płatki zbożowe i przeciery – Gładkie, przeciery (tylko jeden składnik), takie jak marchew, słodkie ziemniaki, dynia, jabłka, gruszki

Wiek 7-9 miesięcy

 • Podczas bełkotu wykorzystuje zwiększoną różnorodność dźwięków i kombinacji sylab
 • Po nazwaniu patrzy na znane przedmioty i osoby
 • Rozpoznaje dźwięk imienia
 • Uczestniczy w komunikacji dwustronnej
 • Wykonuje niektóre rutynowe polecenia w połączeniu z gestami
 • Pokazuje rozpoznawanie powszechnie używanych słów
 • Używa prostych gestów, np. potrząsając głową w odpowiedzi na „nie”
 • Naśladuje dźwięk
 • Trzyma i pije z butelki
 • Lubi gryzaki, które podczas ząbkowania mogą masować obolałe i opuchnięte dziąsła
 • Po jedzeniu pozostaje dłużej pełny
 • Zaczyna szukać i sięgać po przedmioty, takie jak jedzenie, które jest w pobliżu
 • Wykazuje silną reakcję na nowe zapachy i smaki

Wiek 10-12 miesięcy

 • Znacząco używa „mama” lub „tata”
 • Reaguje na proste polecenia, np. „Chodź tutaj”
 • Tworzy długie ciągi bełkotu (żargonu) w komunikacji społecznej
 • Mówi jedno lub dwa słowa
 • Naśladuje dźwięki mowy
 • Zwraca uwagę na to, gdzie patrzysz i wskazujesz
 • Odpowiada „nie”
 • Zaczyna wykorzystywać ruchy rąk do komunikowania swoich pragnień i potrzeb, np. sięga rękę, aby coś podnieść
 • Malec karmi się sam
 • Jedzenie coraz bardziej zróżnicowanej żywności
 • Zaczyna używać otwartego kubka
 • Gotowy do spróbowania miękko ugotowanych warzyw, miękkich owoców i przekąsek, np. plasterków banana, gotowanego makaronu
 • Może być gotowy na samodzielne karmienie przy użyciu sztućców
 • Cieszy się większą różnorodnością zapachów i smaków

Wiek 13-18 miesięcy

Do 15 miesięcy:

 • Używa 5-10 słów
 • Łączy dźwięki i gesty
 • Naśladuje proste słowa i działania
 • Konsekwentnie podąża za prostymi wskazówkami
 • Wykazuje zainteresowanie zdjęciami
 • Potrafi rozpoznać 1-2 części ciała po nazwaniu
 • Rozumie 50 słów

Do 18 miesięcy:

 • Odpowiada na pytania
 • Nadal wydaje bełkot przypominający mowę
 • Wskazuje znane przedmioty i osoby na obrazkach
 • Na pytania tak/nie odpowiada potrząsaniem/kiwaniem głową
 • Powtarza słowa zasłyszane w rozmowie
 • Zwiększa różnorodność grubo posiekanych potraw stołowych
 • Trzyma i pije z kubka
 • W tym wieku dziecko chodzi już samodzielnie i odkrywa świat, w tym również jedzenie. Po ukończeniu 12 miesięcy powinno być w stanie spożywać większość pokarmów dostępnych dla dorosłych i korzystać z przyborów kuchennych z większą łatwością.

Komunikacja


Wiek 19-24 miesiące

Do 21 miesięcy:

 • Używa co najmniej 50 słów
 • Konsekwentnie naśladuje nowe słowa
 • Nazywa przedmioty i obrazki
 • Rozumie proste zaimki (ja, ty, mój)
 • Po nazwaniu identyfikuje 3-5 części ciała
 • Szybko rozumie nowe słowa

Do 24 miesiąca:

 • Zaczyna używać wyrażeń składających się z 2 słów
 • Używa prostego zaimka (ja, ty, mój)
 • Używa gestów i słów w zabawie udawanej
 • Postępuje zgodnie z 2-etapowymi wskazówkami, np. „Podnieś płaszcz i przynieś go do mnie”
 • Chętnie słucha opowieści

Wiek 2-3 lata

Do 30 miesięcy:

 • Konsekwentnie używa wyrażeń składających się z 2-3 słów
 • Opiekun rozumie co najmniej 50% mowy
 • Wykonuje dwuetapowe, niepowiązane ze sobą instrukcje, np. „Daj mi piłkę i idź po płaszcz”
 • Rozumie podstawowe rzeczowniki i zaimki
 • Rozumie „moje” i „twoje”

Do 36 miesiąca:

 • Zadaje pytania „co” i „gdzie”.
 • Używa liczby mnogiej, np. „psy”
 • Większość mowy jest rozumiana przez opiekuna
 • Proste zrozumienie pojęć, w tym koloru, przestrzeni i czasu
 • Rozumie pytania „dlaczego”.
 • Rozumie większość prostych zdań
Neurologopeda dziecięcy Katowice w poradni FOCUS Gliwice

Dzieci, które urodziły się przedwcześnie lub należą do tzw. grup ryzyka okołoporodowego, często wymagają specjalistycznej opieki. Problemy takie jak dysfagia, czyli zaburzenia przyjmowania, rozdrabniania oraz transportowania pokarmów do żołądka, trudności ze ssaniem piersi lub butelki, a także preferencja pokarmów o jednolitej konsystencji, mogą wymagać interwencji.

Również dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, opóźnionym rozwojem mowy, dyzartrią, afazją, problemami z jąkaniem się lub zaburzeniami głosu znajdują się w grupie, która może skorzystać z wsparcia specjalisty.

Dzieci z różnymi zespołami genetycznymi, takimi jak zespół Downa czy zespół Aperta, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, czy wadami takimi jak rozszczepy podniebienia i/lub wargi, również mogą nie rozwijać się normatywnie z powodu uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.


Neurologopeda – terapeuta karmienia zajmuje się dziećmi, które napotykają trudności w jedzeniu z powodu deficytów neurologicznych (takich jak mózgowe porażenie dziecięce), chorób genetycznych, gastrologicznych, wad twarzoczaszki (na przykład rozszczepu wargi lub podniebienia), bycia wcześniakiem, niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej, nieprawidłowego napięcia mięśniowego, selektywnego jedzenia czy konieczności karmienia przez PEG lub sondę.

Często terapeuta karmienia pierwszy zauważa powiązania między niechęcią do jedzenia a takimi problemami jak refluks, skrócone wędzidełko podjęzykowe, dysplazja oskrzelowo-płucna czy zaburzenia napięcia mięśniowego. W wielu sytuacjach jest w stanie poradzić sobie z problemem, ale w razie potrzeby kieruje dziecko do specjalisty z odpowiedniej dziedziny, takiego jak terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, fizjoterapeuta, gastrolog, chirurg czy dietetyk.

Neurologopeda dziecięcy Katowice - terapeuta karmienia

Podczas pierwszego spotkania z neurologopedą odbywa się szczegółowa rozmowa z rodzicami w celu zgromadzenia informacji o historii rozwoju dziecka. Przed wizytą warto przygotować się, przypominając sobie kluczowe momenty z życia dziecka, takie jak:

 • szczegóły porodu, w tym wynik skali Apgar,
 • historię chorób, które przeszło dziecko, a także leki przyjmowane przez dziecko i matkę w trakcie ciąży,
 • występowanie chorób przewlekłych w rodzinie,
 • momenty pojawienia się pierwszych dźwięków, głużenia, gaworzenia, pierwszych słów,
 • etapy rozwoju motorycznego, w tym momenty, kiedy dziecko zaczęło siadać, wstawać i chodzić,
 • sposoby komunikacji dziecka z otoczeniem oraz preferencje dotyczące spędzania czasu i zabawy.

Jeżeli dziecko ma jakąkolwiek dokumentację medyczną – neurologiczną, laryngologiczną, foniatryczną, audiologiczną czy genetyczną – jest to cenna informacja, którą warto zabrać na spotkanie.

Warto zabrać ze sobą aparat słuchowy lub okulary, jeżeli są one używane przez dziecko. Dla noworodków i niemowląt niezbędne mogą się okazać przedmioty takie jak smoczek lub butelka, a czasem także ulubiona zabawka.

Specjalista ocenia strukturę oraz funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego, badając czynności podstawowe, takie jak:

 • gryzienie,
 • żucie,
 • ssanie u noworodków,
 • połykanie,
 • oddychanie.

W przypadku starszych dzieci, analizowany jest poziom rozwoju umiejętności społecznych i językowych.

jak pomaga neurologopeda dziecięcy Katowice

Neurologopeda pomaga dziecku, indywidualnie dopasowując metody terapii do jego unikalnych potrzeb i celów związanych z komunikacją, karmieniem oraz połykaniem. Po dokonaniu wstępnej oceny, specjalista wybiera najodpowiedniejsze strategie, aby terapia była skuteczna, a jednocześnie przyjemna dla dziecka. Sesje często przypominają zabawę, co zachęca najmłodszych do uczestnictwa i współpracy. Na przykład, aby poprawić artykulację, neurologopeda może używać zabawek, takich jak lalki, aby w interaktywny sposób pracować nad wymową określonych dźwięków, jednocześnie bawiąc się i ucząc.

Dodatkowo, opracowuje zajęcia motywujące, jak tor przeszkód, które wspierają rozwój języka receptywnego i funkcji wykonawczych, wymagając od dziecka podążania za instrukcjami i zapamiętywania sekwencji zadań. Taka forma aktywności nie tylko angażuje dziecko, ale również wspiera jego rozwój w naturalny, zabawowy sposób.

Rodzice odgrywają kluczową rolę w procesie terapeutycznym. Neurologopedzi zapewniają narzędzia i strategie, które mogą być stosowane w domu, aby utrwalić i rozwijać umiejętności nabyte podczas terapii. Wspólne ćwiczenia w domowym otoczeniu są niezbędne do osiągnięcia trwałej zmiany i postępu w rozwoju mowy oraz języka dziecka. Współpraca między logopedą, dzieckiem, a rodzicami jest fundamentem skutecznej terapii, dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, co zapewnia najlepsze możliwe rezultaty.


Główne cele terapii neurologopedycznej obejmują:

 • rozwijanie słownictwa mowy zarówno pasywnej, jak i aktywnej,
 • poprawę motoryki narządów mowy,
 • usprawnienie jakości funkcji komunikacyjnych, oddechowych oraz fonacyjnych,
 • opracowanie alternatywnych metod komunikacji w sytuacjach, gdy mówienie jest niemożliwe. Każdy szczegół jest istotny, by umożliwić specjaliście postawienie dokładnej diagnozy.

Przed przystąpieniem do terapii neurologopedycznej konieczne jest:

 • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicami/opiekunami lub bliskimi członkami rodziny,
 • analiza dokumentacji medycznej,
 • dokładna diagnoza.

Należy podkreślić, że program terapii neurologopedycznej dostosowany jest indywidualnie do każdego dziecka w zależności od jego potrzeb i możliwości. Program ten powinien być stale monitorowany przez terapeutę i na bieżąco aktualizowany. Każdy podopieczny będzie pracować bowiem w swoim tempie. Należy uzbroić się w cierpliwość.

Terapia przyniesie zamierzone efekty tylko w przypadku ścisłej współpracy neurologopedy, małego Pacjenta i jego opiekuna. Istotną rolę odgrywa tutaj również motywacja i chęci do pracy. Warto zaznaczyć, że terapia może być długotrwała.


Udanie się z dzieckiem do neurologopedy może być kluczowym krokiem w zapewnieniu mu odpowiedniego wsparcia w jego rozwoju. Neurologopedia skupia się na diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy i komunikacji wynikających z problemów neurologicznych, co czyni ją niezwykle ważną dla dzieci, które mogą mieć trudności w tych obszarach.

 • Im wcześniej wykryte zostaną ewentualne zaburzenia, tym szybciej można rozpocząć skuteczną terapię, co zwiększa szanse na pełniejszy rozwój mowy i komunikacji dziecka.
 • Terapia neurologopedyczna wspomaga nie tylko rozwój mowy, ale także motorykę małą, koordynację oraz umiejętności społeczne, co jest niezwykle ważne w ogólnym rozwoju dziecka.
 • Dzieci, które zmagają się z zaburzeniami mowy, często doświadczają frustracji i obniżonej samooceny. Pomoc specjalisty może znacząco poprawić ich samopoczucie i pewność siebie.
 • Skuteczna terapia pozwala dziecku lepiej komunikować się z otoczeniem, co jest fundamentem dla budowania relacji społecznych i sukcesu w edukacji.
 • Neurologopeda nie tylko pracuje z dzieckiem, ale również doradza rodzicom i opiekunom, jak mogą wspierać rozwój mowy i komunikacji dziecka w domu.
 • Wczesna interwencja może zapobiec poważniejszym problemom w przyszłości, takim jak trudności w nauce czy izolacja społeczna.
 • Poprawa mowy i komunikacji ma bezpośredni wpływ na zdolność dziecka do nauki czytania, pisania oraz innych umiejętności szkolnych.
 • Korzyści płynące z wczesnej interwencji neurologopedycznej mogą mieć pozytywny wpływ na całe życie dziecka, ułatwiając mu osiągnięcie sukcesu w różnych dziedzinach.

Neurologopeda dziecięcy Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!