Neurologopeda dziecięcy Gliwice okładka

Neurologopeda dziecięcy Gliwice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. Neurologopeda dziecięcy Gliwice – diagnoza i terapia
 2. Czym zajmuje się neurologopeda dziecięcy?
 3. Czym różni się neurologopeda od logopedy?
 4. Kiedy pierwsza wizyta u neurologopedy?
 5. Kiedy udać się z dzieckiem do neurologopedy?
 6. Neurologopeda dziecięcy Gliwice – diagnoza logopedyczna
 7. Jak wygląda terapia neurologopedyczna?
 8. Dlaczego warto skorzystać z pomocy neurologopedy?

Neurologopeda dziecięcy w Gliwicach specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy, odżywiania, a także problemów z komunikacją u dzieci. Korzystając z najnowszych metod i indywidualnego podejścia, pomaga w rozwoju umiejętności językowych dzieci z różnymi potrzebami.

Wspiera również dzieci z trudnościami wynikającymi z problemów neurologicznych, takich jak opóźniony rozwój mowy, dysleksja, autyzm, ADHD i inne zaburzenia neurorozwojowe. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi, neurologopeda dziecięcy w Gliwicach staje się kluczowym wsparciem dla dzieci i ich rodzin, prowadząc do poprawy komunikacji i jakości życia małych Pacjentów.

Poradnia FOCUS oferuje zarówno bezpłatne sesje Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci, jak i płatne usługi neurologopedyczne, zapewniając kompleksową diagnostykę i terapię.

Czy wiesz, że…

każde dziecko, które nie rozpoczęło jeszcze nauki szkolnej i u którego zdiagnozowano niepełnosprawność czy opóźnienia rozwojowe, ma prawo do skorzystania z bezpłatnych usług terapeutycznych, w tym terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej oraz integracji sensorycznej, dostępnych w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)?

Wizyta w Poradni FOCUS w Gliwicach u neurologopedy stanowi ważny krok na drodze do wsparcia rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych, oferując miejsce, gdzie profesjonalne podejście łączy się z głęboką troską o dobro małego Pacjenta. Rodzice wraz z dziećmi, a także dorośli poszukujący pomocy w obszarze mowy i komunikacji, a także trudności z jedzeniem – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej opieki.

Nasi specjaliści, dzięki indywidualnej ocenie i bogatej wiedzy, zapewniają każdemu Pacjentowi szczególną uwagę, umożliwiając dokładną diagnozę i tworzenie spersonalizowanych planów terapeutycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby każda wizyta w naszej Poradni była okazją do głębokiej analizy potrzeb Pacjenta.

Panuje u nas ciepła i przyjazna atmosfera, która jest fundamentem dla zaufania i otwartości, kluczowych dla skutecznej terapii. W Poradni FOCUS wspieramy rozwój małych Pacjentów i staramy się wspólnie pokonywać wszelkie wyzwania i trudności.

Neurologopeda dziecięcy Gliwice Poradnia FOCUS, diagnoza i terapia

Neurologopeda specjalizuje się w pracy z osobami, które doświadczają problemów wynikających z uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu ośrodkowego układu nerwowego. Wśród Pacjentów znajdują się małe dzieci, które przeżyły trudny okres ciąży i narodzin, osoby z genetycznymi zaburzeniami, dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy spowodowanymi przez neurologiczne przyczyny. Neurologopeda pomaga w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy i komunikacji, wspierając Pacjentów na różnych etapach ich życia.


Neurologopeda to logopeda, który posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie neurologopedii. Specjalizuje się w zapobieganiu, wszechstronnej diagnozie oraz leczeniu zaburzeń mowy i języka, które są efektem uszkodzeń centralnego układu nerwowego. Oferuje specjalistyczną terapię neurologopedyczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, pomagając w pokonywaniu trudności komunikacyjnych spowodowanych przez neurologiczne problemy.


Pierwsza wizyta u neurologopedy powinna zostać zaplanowana, gdy rodzice lub opiekunowie zauważą u dziecka pierwsze oznaki niepokojące w zakresie rozwoju mowy, komunikacji czy zaburzeń jedzenia.

Zaleca się, aby pierwsza wizyta u neurologopedy odbyła się między 4 a 6 miesiącem życia dziecka, nawet jeśli rodzice nie zauważyli niepokojących sygnałów. Warto również konsultować się z neurologopedą, jeśli:

 • Dziecko ma trudności z ssaniem, żuciem lub połykaniem w okresie niemowlęcym.
 • Opóźnienia w osiąganiu kamieni milowych w rozwoju mowy, np. dziecko nie bełkocze, nie wypowiada pierwszych słów około pierwszego roku życia lub nie tworzy prostych zdań około drugiego roku życia.
 • Dziecko ma problemy z płynnością mowy, takie jak jąkanie.
 • Są obawy dotyczące słuchu, które mogą wpływać na rozwój mowy i komunikację.
 • Pediatra lub inny specjalista (np. psycholog dziecięcy) zaleca taką konsultację.

Czasami wczesna interwencja jest kluczowa, nawet jeśli dziecko nie wykazuje jeszcze wyraźnych opóźnień w rozwoju, ale są inne czynniki ryzyka, takie jak problemy neurologiczne, genetyczne czy wczesne problemy zdrowotne, które mogą wpłynąć na rozwój mowy i komunikację. W takich przypadkach lepiej działać prewencyjnie, konsultując się z neurologopedą wcześniej.

Neurologopeda dziecięcy Gliwice - diagnoza i terapia

Z niemowlęciem warto udać się do neurologopedy już wtedy, gdy zauważysz pierwsze oznaki, które mogą wskazywać na opóźnienia lub trudności w rozwoju mowy i komunikacji, a także w przypadku problemów z jedzeniem. Optymalny moment na pierwszą wizytę może jednak różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb i obserwacji rodziców. Oto kilka wytycznych:

W wieku 6-12 miesięcy – jeśli zauważysz, że niemowlę:

 • nie gaworzy lub gaworzenie jest ograniczone,
 • nie reaguje na znane głosy lub dźwięki,
 • ma trudności z jedzeniem, ssaniem lub połykaniem.

Do 18 miesiąca życia – jeśli dziecko:

 • nie mówi pojedynczych słów (poza „mama” i „tata”),
 • wydaje się mieć trudności z komunikacją niewerbalną, taką jak gesty wskazujące czy machanie na pożegnanie.

W wieku 2 lat – jeśli:

 • dziecko nie łączy słów w proste frazy,
 • ma ograniczone słownictwo w porównaniu do rówieśników,
 • wykazuje trudności w zrozumieniu prostych poleceń.

Starsze dziecko – jeśli:

 • ma trudności w prawidłowej artykulacji dźwięków lub płynności mowy,
 • wykazuje późnienia w rozwoju językowym, trudności w budowaniu zdań lub ograniczone słownictwo,
 • ma problemy z przetwarzaniem słuchowym, które wpływają na zrozumienie mowy,
 • ma wyraźne trudności w komunikacji społecznej i interakcjach z rówieśnikami.

Każde obawy dotyczące rozwoju mowy, komunikacji czy jedzenia u niemowlęcia są wystarczającym powodem, aby skonsultować się z neurologopedą. Wczesna interwencja jest kluczowa, ponieważ może znacząco wspierać rozwój dziecka i zapobiegać dalszym trudnościom w przyszłości. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do rozwoju Twojego dziecka, nie zwlekaj z konsultacją u specjalisty.

Neurologopeda dziecięcy Gliwice - diagnoza logopedyczna

Każdy program terapii logopedycznej dla dziecka rozpoczyna się od kompleksowej oceny przeprowadzonej przez jednego z naszych wykwalifikowanych neurologopedów specjalizujących się w pracy z dziećmi.

Ocena ta będzie zawierała szczegółową historię przypadku dziecka, podczas której zbierzemy dokładne informacje na temat jego medycznego tła, historii rozwoju mowy, postępów, częstotliwości występowania objawów, osiągnięć edukacyjnych oraz wpływu trudności na codzienne życie i samopoczucie dziecka.

Badanie niemowląt obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 • Ocena anatomiczna: Specjalista dokładnie bada strukturę twarzy i jamy ustnej dziecka, szukając ewentualnych nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na oddychanie, jedzenie oraz przyszły rozwój mowy.
 • Napięcie mięśniowe i symetria: Analizowana jest praca mięśni w okolicy ust, w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń, które mogą utrudniać podstawowe funkcje takie jak zamykanie warg czy połykanie.
 • Odruchy niemowlęce: Badane są odruchy związane ze strefą ustno-twarzową, istotne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, takie jak ssanie czy połykanie. Zaburzenia tych odruchów mogą wskazywać na potencjalne przyszłe problemy z mową.
 • Oddychanie: Neurologopeda ocenia, jak dziecko oddycha w spoczynku i podczas jedzenia, aby zidentyfikować potencjalne problemy.
 • Wrażliwość na dotyk: Sprawdzana jest reakcja twarzy na dotyk.
 • Reakcje na bodźce: Oceniane są odpowiedzi dziecka na dźwięki i obrazy, które ewoluują wraz z wiekiem, oraz próby komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej.
 • Rozwój funkcji przedjęzykowych: Analizowany jest sposób, w jaki niemowlę komunikuje swoje potrzeby poprzez płacz, krzyk, a także rozwój głużenia i gaworzenia, jako wczesnych etapów komunikacji i rozwoju mowy.

W przypadku przedszkolaków, nasze metody diagnozy łączą standardowe procedury oceny z elementami zabawy. Starannie zbieramy informacje, które pozwolą nam na głębokie zrozumienie rozwoju mowy, języka, zdolności czytania i pisania oraz umiejętności karmienia Twojego dziecka.

Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w testach, co sprzyja komfortowi dziecka i ułatwia naturalne ukazanie się umiejętności. Będziemy również zadawać pytania dotyczące Twoich spostrzeżeń i ewentualnych obaw, aby uzyskać kompletny obraz możliwości dziecka.

Neurologopeda dziecięcy Gliwice Poradnia FOCUS

Dla dzieci w wieku szkolnym, nasze testy są bardziej skoncentrowane na odzwierciedleniu umiejętności nabytych w szkole oraz na języku stosowanym przez nauczycieli. Zastosujemy standardowe metody oceny i angażujemy dziecko w działania funkcjonalne, takie jak czytanie, opowiadanie historii, odpowiadanie na pytania wymagające wnioskowania, przestrzeganie instrukcji oraz kreowanie opowieści.

Dodatkowo, zbadamy umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania, aby zbudować kompleksowy profil zdolności mowy, języka oraz czytania i pisania dziecka oraz jak te umiejętności wspomagają komunikację i naukę.


Proces terapeutyczny jest dostosowany do potrzeb dziecka, jego wieku, możliwości rozwojowych oraz specyfiki zaburzeń.

Główne elementy terapii neurologopedycznej u dzieci:

Ocena początkowa: Pierwszym krokiem jest dokładna diagnoza, która może obejmować ocenę umiejętności mowy, języka, komunikacji, a także funkcji połykania. W tym celu neurologopeda może korzystać z obserwacji, testów standardowych oraz rozmów z rodzicami i opiekunami, aby zrozumieć potrzeby dziecka.

Opracowanie planu terapeutycznego: Na podstawie diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii, który uwzględnia cele terapeutyczne dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka. Plan jest regularnie oceniany i modyfikowany w zależności od postępów w terapii.

Zajęcia terapeutyczne: Terapia może obejmować różnorodne ćwiczenia i aktywności, które są dostosowane do wieku dziecka i mają na celu rozwijanie umiejętności mowy, językowych i komunikacyjnych. Ćwiczenia mogą być zaprojektowane jako zabawne aktywności, aby zachęcić dziecko do udziału i maksymalizować jego zaangażowanie.

Zaangażowanie rodziców: Rodzice są aktywnie włączani w proces terapeutyczny. Mogą otrzymać wskazówki i materiały do pracy z dzieckiem w domu, co jest istotne dla utrwalania postępów i zapewnienia ciągłości terapii.

Współpraca z innymi specjalistami: W przypadku potrzeby, neurologopeda może współpracować z innymi specjalistami zajmującymi się dzieckiem, takimi jak pediatra, neurolog dziecięcy, psycholog, terapeuta SI, aby zapewnić kompleksowe wsparcie.

Terapia neurologopedyczna u dzieci ma na celu nie tylko poprawę umiejętności mowy i komunikacyjnych, ale także wspieranie ogólnego rozwoju dziecka i jego zdolności do radzenia sobie w życiu codziennym. Ważna jest cierpliwość i zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w procesie terapeutycznym, aby zapewnić dziecku najlepsze możliwe warunki do rozwoju.


Wczesna interwencja może znacząco wpłynąć na rozwój mowy i komunikacji dziecka. Wczesna diagnoza potencjalnych zaburzeń lub opóźnień pozwala na szybkie rozpoczęcie odpowiedniej terapii, co zwiększa szanse na pełne wykorzystanie plastyczności mózgu dziecka i skuteczniejsze przeciwdziałanie trudnościom.

Im wcześniej zaczniemy wspierać rozwój dziecka, tym lepsze będą efekty terapii, co przekłada się na poprawę umiejętności komunikacyjnych, pewności siebie dziecka oraz jego funkcjonowanie społeczne i edukacyjne w przyszłości. Wczesna współpraca z neurologopedą może również wesprzeć rodziców i opiekunów w stosowaniu właściwych strategii wspierających rozwój dziecka.

Neurologopeda dziecięcy Gliwice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!