Neurologopeda Gliwice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. Neurologopeda Gliwice w Poradni FOCUS
 2. Neurologopeda Gliwice – dla kogo?
 3. Kim jest neurologopeda?
 4. Jak jeszcze pomaga neurologopeda?
 5. Neurologopeda Gliwice – pierwsza wizyta
 6. Pierwsza wizyta niemowlaka u neurologopedy
 7. Kiedy należy udać się do neurologopedy?
 8. Jakie objawy u dziecka powinny niepokoić?
 9. Neurologopeda Gliwice – dlaczego Poradnia FOCUS?


Naszą pomoc dedykujemy zarówno dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
Poradnia w Gliwicach oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i terapii neurologopedycznej, skierowane do dzieci wymagających wsparcia w swoim rozwoju. Rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), co jest świetną opcją dla tych, którzy poszukują profesjonalnego wsparcia bez dodatkowych kosztów. Dodatkowo naszym Pacjentom umożliwiamy konsultacje i diagnostykę odpłatnie.

Czy wiesz, że…


wszystkim dzieciom, u których przed rozpoczęciem nauki w szkole zdiagnozowano niepełnosprawność i nieprawidłowości w rozwoju, przysługuje prawo do skorzystania z bezpłatnej terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Program ten zapewnia wsparcie poprzez różnorodne formy terapii. Oferuje pomoc psychologiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną, pedagogiczną oraz terapię SI.

neurologopeda gliwice, poradnia focus gliwice

Neurologopeda Gliwice w Poradni FOCUS


W naszej Poradni zapewniamy wszechstronną pomoc neurologopedyczną dla Pacjentów w każdym wieku, od najmłodszych, w tym niemowląt po osoby dorosłe. Posiadamy zespół wykwalifikowanych neurologopedów, którzy zajmują się terapią mowy na najwyższym poziomie, zajmując się diagnozą oraz leczeniem szerokiego spektrum problemów związanych z komunikacją.

Oferujemy indywidualnie dostosowane programy terapeutyczne, które skupiają się nie tylko na poprawie umiejętności mowy, ale także na wsparciu w przezwyciężaniu trudności związanych z pasażem pokarmowym, takich jak problemy z żuciem, przełykaniem czy prawidłowym oddychaniem. Rozumiejąc, jak ważna jest komunikacja w codziennym życiu, staramy się przywrócić i maksymalizować potencjał komunikacyjny naszych Pacjentów, by mogli oni cieszyć się pełnią życia.

Nasza oferta obejmuje również wsparcie dla rodzin i opiekunów, zapewniając im niezbędne informacje i narzędzia do efektywnego wspierania procesu terapii w domu. Dzięki temu rodziny mogą aktywnie uczestniczyć w rozwoju swoich bliskich, co znacząco przyspiesza postępy terapeutyczne.


Diagnoza i terapia neurologopedyczna są przeznaczone dla osób w każdym wieku – od niemowląt, przez dzieci i młodzież, aż po dorosłych – którzy napotykają problemy związane z funkcjonowaniem kompleksu ustno-twarzowego. Obejmuje to szeroki zakres zaburzeń, takich jak trudności z oddychaniem, przełykaniem, żuciem oraz różnego rodzaju zaburzenia mowy.

Neurologopeda, dzięki swojej głębokiej wiedzy i umiejętnościom, jest w stanie dostosować metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Pacjenta, zapewniając kompleksową ocenę i wsparcie. Terapia neurologopedyczna jest dedykowana zarówno tym, którzy zmagają się z wrodzonymi dysfunkcjami, jak i osobom, u których problemy rozwinęły się w wyniku choroby lub urazu.

Wczesna interwencja neurologopedyczna może znacząco poprawić jakość życia Pacjentów, pomagając im w skutecznym komunikowaniu się i radzeniu sobie z codziennymi czynnościami związanymi z jedzeniem i piciem.

Neurologopeda Gliwice - dla kogo?

Kim jest neurologopeda?


Neurologopeda to specjalista w dziedzinie logopedii, który skupia się na diagnozie i terapii szerokiego zakresu zaburzeń związanych zarówno z pasażem pokarmowym, jak i zaburzeniami mowy. Jego wiedza i umiejętności pozwalają na kompleksową ocenę i wsparcie osób z problemami w funkcjonowaniu kompleksu ustno-twarzowego, co obejmuje takie czynności jak oddychanie, przełykanie, żucie oraz mowę. Neurologopeda pracuje z osobami w każdym wieku – od niemowląt po dorosłych, dostosowując metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta.

Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy, neurologopedzi są w stanie nie tylko efektywnie diagnozować i leczyć, ale również doradzać i wspierać Pacjentów oraz ich rodziny w procesie terapii. Interwencja neurologopedyczna jest kluczowa, zwłaszcza w przypadku wczesnego wykrywania zaburzeń, co może znacząco wpłynąć na skuteczność terapii i jakość życia Pacjentów.


Neurologopeda zajmuje kluczowe miejsce w zespole specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne, w tym dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, osoby z zespołami genetycznymi, wadami twarzoczaszki, rozszczepem wargi i/lub podniebienia, porażeniem nerwu twarzowego, czy zaburzeniami dystrybucji napięcia mięśniowego. Podobnie jak fizjoterapeuci, którzy koncentrują się na pracy z ciałem Pacjenta, neurologopedzi specjalizują się w terapeutycznym wspieraniu funkcji orofacjalnych, czyli tych związanych z okolicą twarzy i jamą ustną.

Takie zintegrowane podejście ma kluczowe znaczenie nie tylko dla poprawy mowy i umiejętności jedzenia, ale również dla ogólnego stanu zdrowia. Praca neurologopedy może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wad zgryzu, zmniejszenia częstotliwości infekcji górnych dróg oddechowych i poprawy jakości życia Pacjentów. Dzięki współpracy z neurologopedą możliwe jest również efektywne adresowanie konkretnych potrzeb terapeutycznych, co umożliwia osiągnięcie najlepszych możliwych efektów terapii.

Neurologopeda Gliwice - pierwsza wizyta

Neurologopeda Gliwice – pierwsza wizyta


Przygotowanie się do pierwszej wizyty u specjalisty, wymaga zebrania pełnej dokumentacji medycznej oraz dokładnego zanotowania wszelkich obserwowanych objawów, które mogą budzić niepokój. Dokumentacja medyczna powinna obejmować dotychczasowe wyniki badań, diagnozy, a także informacje o przebytych terapiach i zaleceniach. Warto również przygotować listę leków, które przyjmujesz lub przyjmowałeś w przeszłości.

Zapisanie niepokojących objawów pozwala na szczegółowe i precyzyjne przedstawienie sytuacji terapeucie, co jest nieocenione dla dokładnej diagnozy i opracowania skutecznego planu terapii. Warto zwrócić uwagę na takie aspekty, jak trudności w komunikacji, problemy z koncentracją, zachowania atypowe, czy trudności w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie czy ubieranie się.


Na pierwszą wizytę niemowlęcia u neurologopedy należy przygotować następujące informacje i materiały:

 • Szczegóły dotyczące ciąży i porodu, w tym ewentualne przyjmowane leki oraz choroby, które dotknęły dziecko po narodzinach lub matkę w czasie ciąży.
 • Informacje o ewentualnym podcięciu wędzidełek u dziecka – kiedy to miało miejsce, z jakich przyczyn i jakie były efekty tej interwencji.
 • Dane na temat sposobu karmienia dziecka – czy było karmione piersią czy butelką, a także przez jak długi czas.
  • W przypadku karmienia butelką, należy zabrać ze sobą butelkę lub kubek na zajęcia.
  • Jeśli dziecko korzysta ze smoczka, warto zabrać smoczek na spotkanie.
 • Informacje o pierwszych etapach rozwoju mowy dziecka, w tym kiedy zaczęło głużyć, gaworzyć i wydawać pierwsze dźwięki.
 • Filmik przedstawiający śpiące dziecko (ok. 2 minuty).
 • Nagranie z procesu karmienia.
 • Filmik ukazujący dziecko podczas swobodnej zabawy, samodzielnie lub z kimś.
 • Aktualny plan żywieniowy dziecka.
 • Dane dotyczące opóźnionego rozwoju mowy, występowania wad wymowy u rodzeństwa i rodziców.

Przygotowanie powyższych informacji i materiałów pozwoli na kompleksową ocenę stanu dziecka.

neurologopeda gliwice w poradni focus gliwice

Kiedy należy udać się do neurologopedy?


Wizyta u neurologopedy jest zalecana, gdy zauważysz u swojego dziecka jakiekolwiek niepokojące objawy związane z rozwojem mowy, takie jak opóźnienia w emisji pierwszych dźwięków, trudności z gaworzeniem, czy problemy związane z jedzeniem i przełykaniem. Warto zwrócić uwagę na wszelkie niuanse zachowania i umiejętności komunikacyjnych dziecka, które mogą sugerować potrzebę wsparcia specjalistycznego.

neurologopeda gliwice - kiedy się do niego udać?

Mimo że objawy mogą być widoczne w różnym wieku, eksperci zalecają, by nie zwlekać z konsultacją i rozważyć wizytę u neurologopedy już w 6. miesiącu życia dziecka. Wczesna interwencja jest kluczowa, gdyż pierwsze miesiące życia są niezwykle ważne dla rozwoju neurologicznego i mogą znacząco wpłynąć na przyszłe umiejętności dziecka w zakresie mowy i komunikacji. Skorzystanie z konsultacji w tak wczesnym etapie umożliwia szybką identyfikację potencjalnych problemów oraz wdrożenie odpowiedniej terapii, co może przyczynić się do lepszych efektów terapeutycznych i pełniejszego rozwoju mowy dziecka.

Oprócz regularnych wizyt profilaktycznych, do neurologopedy powinny się zgłaszać osoby znajdujące się w grupie ryzyka lub te, u których funkcje okolicy orofacjalnej wzbudzają pewne obawy.

Do tej grupy zaliczają się zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy napotykają trudności w jedzeniu lub mowie. Może to być wynik różnorodnych problemów, takich jak zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego, obecność zespołów genetycznych, uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego, wady anatomiczne, czy inne czynniki. Wszystkie te sytuacje wymagają profesjonalnej oceny i interwencji neurologopedycznej

Jakie objawy u dziecka powinny niepokoić?


Objawy, które powinny zwrócić uwagę i być powodem do konsultacji z neurologopedą, dotyczą szerokiego spektrum zachowań i umiejętności, szczególnie w kontekście rozwoju mowy i funkcji orofacjalnych. Oto niektóre z nich:

 • Opóźnienia w rozwoju mowy – gdy dziecko nie zaczyna gaworzyć w oczekiwanym czasie, opóźnione są pierwsze słowa lub zdania.
 • Trudności z artykulacją – problemy z prawidłową wymową dźwięków, co może być wynikiem nieprawidłowego ustawienia aparatu artykulacyjnego.
 • Problemy z jedzeniem i przełykaniem – trudności z żuciem lub przełykaniem pokarmów, kaszel lub dławienie się podczas jedzenia.
 • Nadmierne ślinienie się – szczególnie u starszych dzieci, może wskazywać na problemy z kontrolą mięśni twarzy i jamy ustnej.
 • Nieprawidłowy rozwój zgryzu – wady zgryzu mogą być skutkiem nieprawidłowych nawyków oralnych, takich jak ssanie kciuka, długotrwałe używanie smoczka czy nieprawidłowe połykanie.
 • Trudności z nabywaniem nowych umiejętności językowych – problemy z nauką czytania, pisania lub skomplikowanych umiejętności językowych.
 • Zaburzenia płynności mowy – jąkanie lub inne zaburzenia płynności mowy.
 • Zaburzenia komunikacji niewerbalnej – trudności z używaniem gestów, ekspresji twarzy czy rozumieniem mowy ciała innych.
 • Zaburzenia głosu – nieprawidłowości w tonie, sile głosu lub jego brzmieniu.

Neurologopeda Gliwice – dlaczego Poradnia FOCUS?


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Pacjentów, stosujemy nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Nasz zespół regularnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach, aby nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.

Rozumiemy, że każdy Pacjent jest wyjątkowy, dlatego nasze podejście jest zawsze personalizowane. Przykładamy dużą wagę do budowania pozytywnej relacji z Pacjentami i ich rodzinami, co uważamy za kluczowe w procesie terapeutycznym. Naszym celem jest nie tylko poprawa umiejętności mowy i komunikacji, ale także zwiększenie pewności siebie i samodzielności naszych Pacjentów.

Zapraszamy do naszej Poradni wszystkich, którzy szukają profesjonalnej i empatycznej opieki neurologopedycznej. Jesteśmy tutaj, aby wspierać, doradzać i pomagać na każdym etapie terapii, dążąc do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników dla naszych Pacjentów i ich rodzin.


Znajdujesz się w odpowiednim miejscu! Aby porozmawiać o szczegółach wizyty, zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią w Katowicach. Możesz się z nami skontaktować, dzwoniąc pod numer 574-074-496 lub rezerwując wizytę online.

UWAGA!

Dzieci zaraz po narodzinach, a jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, u których wykryto niepełnosprawność lub zaburzenia w rozwoju, mogą korzystać z bezpłatnej, profesjonalnej rehabilitacji oferowanej przez program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR). Program ten stanowi nieocenione wsparcie dla najmłodszych, dając im możliwość rozwoju w bezpiecznym i stymulującym środowisku.

Tagi: neurologopeda gliwice, neurologopeda dla dorosłych gliwice, neurologopeda dla dzieci gliwice, neurologopeda dziecięcy gliwice, neurologopeda gliwice prywatnie, diagnoza neurologopedyczna gliwice, terapia neurologopedyczna gliwice, neurologopeda dla młodzieży gliwice, polecany neurologopeda gliwice, dobry neurologopeda gliwice, neurologopeda dziecięcy gliwice bezpłatnie

Neurologopeda Gliwice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!