Logopeda dziecięcy Katowice okładka

Logopeda dziecięcy Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. Czym zajmuje się logopeda?
 2. Logopeda dziecięcy Katowice – oferta
 3. Logopeda dziecięcy Katowice – zakres pomocy
 4. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka
 5. Kluczowe etapy w rozwoju mowy u dziecka
 6. W jakim wieku z dzieckiem do logopedy?
 7. Logopeda dziecięcy Katowice – jak długo trwa terapia?
 8. Jak wygląda terapia logopedyczna dla dzieci?

Logopeda jest specjalistą zajmującym się wsparciem dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami wymowy, takimi jak seplenienie, rotacyzm, jąkanie, a także pomocą dla dzieci z niedosłuchem, rozszczepami i różnorodnymi upośledzeniami. Jego głównymi zadaniami są zapobieganie problemom mowy, diagnozowanie oraz korygowanie wad wymowy podczas sesji terapeutycznych.

Wśród najczęściej występujących problemów mowy można wyróżnić:

 • Seplenienie międzyzębowe – charakteryzujące się wsuwaniem języka między zęby przy wymawianiu dźwięków takich jak s, z, c, dz;
 • Seplenienie proste – polegające na zastępowaniu dźwięków sz, ż, cz, dż przez s, z, c, dz, lub ś, ź, ć, dź, na przykład „szkoła” staje się „skoła”;
 • Rotacyzm – charakteryzujący się nieobecnością lub nieprawidłową wymową głoski r, która jest zastępowana przez głoskę l lub j;
 • Bezdźwięczność – zjawisko, w którym dźwięczne głoski zamieniane są na bezdźwięczne, np. „woda” brzmi jak „fota”;
 • Mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa – np. „kiedy” wymawiane jako „kedy”.

Sukces terapii logopedycznej zależy w dużym stopniu od zaangażowania dziecka oraz współpracy między dzieckiem, logopedą i rodzicem.

Logopeda dziecięcy Katowice, logopeda dla dzieci katowice

Poradnia FOCUS w Katowicach oferuje zarówno bezpłatne sesje Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci, jak i płatne usługi logopedyczne, zapewniając kompleksową diagnostykę i terapię.

Logopeda dziecięcy Katowice – oferta


W naszej poradni oferujemy profesjonalne usługi logopedyczne skierowane do dzieci. Naszym celem jest wspieranie młodych Pacjentów w przezwyciężaniu trudności komunikacyjnych i zaburzeń mowy, aby mogły one pełniej uczestniczyć w życiu codziennym i rozwijać się harmonijnie. Oferujemy szeroki zakres terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Dlaczego warto wybrać Poradnię FOCUS?

 • Doświadczony zespół – nasi logopedzi posiadają odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
 • Indywidualne podejście – każde dziecko jest dla nas wyjątkowe, a terapia jest dopasowana do unikalnych potrzeb dziecka.
 • Przyjazna atmosfera – stwarzamy ciepłe i bezpieczne środowisko, które sprzyja nauce i rozwojowi.
 • Skuteczne metody terapii – stosujemy nowoczesne i sprawdzone metody pracy, które są efektywne w przezwyciężaniu zaburzeń mowy i jedzenia.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby umówić się na wstępną konsultację i dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojemu dziecku. Razem możemy osiągnąć znaczące postępy w rozwoju mowy i komunikacji Twojego dziecka.

Logopeda dziecięcy Katowice, logopeda dziecięcy katowice poradnia focus

Logopeda dziecięcy Katowice – zakres pomocy


Logopeda wykorzystuje zabawę do wspierania dziecka w rozwijaniu zrozumienia mowy oraz umiejętności mówienia, pomagając mu rozumieć słowa i używać ich prawidłowo.

Logopeda ocenia, czy rozwój mowy dziecka odpowiada normom wiekowym. Wiedza o normach rozwojowych, obejmujących umiejętności ruchowe, poznawcze, emocjonalne i językowe, pozwala określić, czy rozwój dziecka mieści się w granicach normy.

Specjalista prowadzi terapię wad wymowy, takich jak seplenienie czy trudności z głoską „r”, a także pomaga w przypadku problemów z innymi dźwiękami mowy, dostosowując metody terapii do indywidualnych potrzeb dziecka.

Logopeda pracuje także z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dostarczając spersonalizowaną pomoc w rozwijaniu mowy i umiejętności komunikacyjnych oraz z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy ruchowymi, które mają trudności z rozwijaniem mowy umożliwiającej komunikację.

Wsparcie logopedyczne jest również nieocenione dla osób z niedosłuchem, gdzie sprawnie funkcjonujący narząd słuchu jest kluczowy dla rozwoju mowy. Wczesne wykrycie niedosłuchu i rehabilitacja są kluczowe dla zapobiegania wadom wymowy i problemom komunikacyjnym.

Logopeda zajmuje się również problematyką jąkania, które może znacząco wpłynąć na życie osoby nim dotkniętej, często prowadząc do ograniczenia uczestnictwa w wielu dziedzinach życia.

Logopeda dziecięcy Katowice, dobry logopeda dziecięcy katowice

W wieku 5-6 lat oczekuje się, że mowa dziecka będzie prawidłowa pod kątem artykulacji, wyraźna i łatwa do zrozumienia przez otoczenie. Dzieci w tym wieku powinny sprawnie używać form gramatycznych, posługiwać się bogatym słownictwem umożliwiającym formułowanie dłuższych wypowiedzi, opisywanie obrazków, opowiadanie historii oraz logiczne odpowiadanie na pytania. Powinny również rozumieć i używać słów określających relacje przestrzenne, jak „pod”, „nad”, „obok”, „pomiędzy” oraz interpretować bardziej skomplikowane polecenia i rozumieć narrację oraz morał opowiadań i bajek.

W przypadku, gdy sześcioletnie dziecko napotyka problemy z wymową, formułowaniem wypowiedzi, ubóstwem słownictwa, nieprawidłowościami gramatycznymi, trudnościami w zrozumieniu instrukcji lub treści opowiadań, jest to sygnał, że nadszedł najwyższy czas, by podjąć działania mające na celu zapobieganie ewentualnym przyszłym problemom w nauce.


Już od 4. do 6. miesiąca życia dziecka, obserwacja reakcji na dźwięki, takie jak odwracanie głowy w kierunku źródła dźwięku czy reagowanie na muzykę, jest kluczowa. Gaworzenie niemowląt, uśmiechanie się i poruszanie przy rozmowie wskazuje na rozwój słuchu i komunikacji. Brak tych reakcji może sugerować potrzebę konsultacji z laryngologiem i logopedą.

Do 12. miesiąca życia, dziecko powinno reagować na proste pytania i naśladować dorosłych, używając gestów, mimiki oraz prostych słów, by przyciągnąć uwagę.

W drugim roku życia, zdolność do pokazywania części ciała, wykonania prostych poleceń, wskazywania przedmiotów, słuchania bajek i stosowania dźwiękonaśladowczych wyrazów świadczy o prawidłowym rozwoju.

Do trzeciego roku życia, dziecko rozróżnia przeciwieństwa, wykonuje złożone instrukcje, nazywa przedmioty, zadaje pytania i zaczyna używać formy mnogiej.

Okres od 3. do 7. roku życia to czas intensywnej nauki języka, gdzie dziecko reaguje na dźwięki, rozumie skomplikowane polecenia, zadaje pytania i rozwija umiejętność opowiadania.

Od 3. do 4. roku życia, dziecko powinno być rozumiane przez innych, a od 4. do 5. roku, powinno umieć aktywnie słuchać opowieści i odpowiadać na pytania z nią związane.

Te wczesne lata są krytyczne dla rozwoju językowego dziecka, a obserwacja i wsparcie w tym okresie mogą znacząco wpłynąć na jego komunikacyjne umiejętności. Rodzice i opiekunowie powinni zachęcać do rozmów, czytania i wspólnych zabaw, które stymulują rozwój mowy i języka, pamiętając o tym, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie.

Logopeda dziecięcy Katowice, polecany logopeda dziecięcy katowice

W rzeczywistości nie istnieje określona minimalna granica wieku, która decydowałaby o tym, kiedy można zasięgnąć porady logopedy. Już w okresie niemowlęcym, dzieci mogą odnieść korzyści z wczesnej interwencji logopedycznej, szczególnie jeśli napotykają trudności związane z jedzeniem, takie jak problemy ze ssaniem piersi, butelki, czy też trudności w pobieraniu pokarmów stałych za pomocą łyżeczki.

Nawet jeśli rodzice nie dostrzegają wyraźnych problemów z mową lub jedzeniem około 6. miesiąca życia dziecka, wczesne skonsultowanie się z logopedą może być wartościowym działaniem prewencyjnym.

Specjalista jest w stanie zidentyfikować subtelne znaki wczesnych trudności, które mogą umknąć uwadze rodziców oraz zaproponować techniki i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój. Wczesna interwencja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dziecku najlepszych warunków do rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych, a także wspiera prawidłowy rozwój funkcji jedzenia i picia. Skorzystanie z porady logopedy może przynieść długoterminowe korzyści, umożliwiając dziecku rozwój na najlepszym możliwym poziomie.

Logopeda dziecięcy Katowice – jak długo trwa terapia?


Czas trwania terapii logopedycznej u dzieci może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień zaburzenia mowy, wiek dziecka, jego indywidualne możliwości, motywacja oraz regularność uczestnictwa w zajęciach. Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, jak długo dziecko będzie potrzebowało wsparcia logopedy, ponieważ każdy przypadek jest unikalny.

Zazwyczaj pierwsze efekty terapii mogą być zauważalne już po kilku tygodniach regularnych spotkań, jednak pełna korekta zaburzeń mowy może wymagać od kilku miesięcy do nawet kilku lat regularnych wizyt. W przypadkach bardziej złożonych problemów, jak np. zaburzenia płynności mowy (jąkanie) czy głębokie opóźnienia w rozwoju mowy, proces terapeutyczny może być dłuższy.

Terapia logopedyczna często zaczyna się od diagnozy, która może trwać kilka sesji, a następnie przechodzi w etap intensywnych ćwiczeń i nauki. W tym okresie niezwykle ważna jest współpraca z rodzicami i zastosowanie się do zaleceń logopedy, takich jak regularne wykonywanie ćwiczeń w domu. Takie zaangażowanie znacznie przyspiesza proces terapii.

Warto również zauważyć, że postępy w terapii mogą mieć charakter nieliniowy – czasem obserwuje się szybkie poprawy, innym razem postępy są wolniejsze. Istotne jest, aby nie zniechęcać się okresami mniejszej widocznej poprawy i kontynuować terapię zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Jak wygląda terapia logopedyczna dla dzieci?


Przebieg terapii zazwyczaj rozpoczyna się od dokładnej diagnozy, podczas której logopeda ocenia poziom rozwoju mowy dziecka, identyfikując konkretne trudności i potrzeby. To ważny etap, który pozwala na opracowanie skutecznego planu terapeutycznego.

Sesje terapeutyczne są projektowane w taki sposób, aby maksymalnie angażować dziecko, dlatego często przyjmują formę zabawowej interakcji. Logopeda wykorzystuje różnorodne gry i zabawy edukacyjne, które nie tylko skupiają uwagę dziecka, ale również stymulują rozwój mowy. Zadania mogą obejmować ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, gry na rozwijanie słownictwa, konstrukcję zdań czy poprawę płynności mowy.

Kluczową rolę w terapii odgrywa również współpraca z rodzicami lub opiekunami. Logopeda często instruuje ich, jak wspierać rozwój mowy dziecka w domu, podsuwając konkretne ćwiczenia i techniki do stosowania między sesjami. Takie domowe wsparcie jest niezwykle istotne, ponieważ regularna praktyka znacząco przyspiesza postępy terapii.

Częstotliwość spotkań jest zwykle ustalana indywidualnie, ale najczęściej terapia odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu.

Ważnym aspektem terapii jest utrzymanie motywacji i pozytywne wzmocnienie. Logopeda chwali dziecko za każdy, nawet najmniejszy postęp, zachęcając do dalszej pracy i eksploracji możliwości własnego głosu i mowy. Dzięki temu terapia nie tylko przynosi wymierne efekty w rozwoju komunikacji, ale również buduje pewność siebie dziecka.

W trakcie terapii logopeda może również zalecić konsultacje z innymi specjalistami, jeśli zauważy dodatkowe obszary wymagające wsparcia, takie jak problemy słuchowe czy zaburzenia sensoryczne.

Logopeda dziecięcy Katowice Poradnia FOCUS


Jeżeli Twoje dziecko napotyka problemy z mową, komunikacją lub ma trudności z jedzeniem, zachęcamy do umówienia się na konsultację w Poradni FOCUS w Katowicach. Nasi specjaliści są bardzo empatyczni. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest przyjazna atmosfera podczas terapii, która sama w sobie może być wyzwaniem.

Dzięki wielospecjalistycznemu profilowi naszej kliniki, oferujemy szybki dostęp do szerokiego zakresu usług i konsultacji.

Pamiętaj, że poszukiwanie pomocy logopedycznej to wyraz troski o dobro dziecka i nie powinno być powodem do wstydu. Niezależnie od wieku dziecka czy skali problemu, konsultacja z kompetentnym logopedą może otworzyć drogę do skutecznej terapii. Warto podjąć ten krok, aby zapewnić dziecku wszystkie narzędzia niezbędne do pełnego i szczęśliwego życia.

W Poradni FOCUS tworzymy środowisko, w którym każdy mały Pacjent czuje się słyszany i wspierany, podążając krok po kroku ku poprawie swoich umiejętności. Zapraszamy do wspólnej pracy nad rozwojem Twojego dziecka.

Tagi: logopeda dla dzieci katowice, logopeda dziecięcy katowice, logopeda dziecięcy katowice prywatnie, diagnoza logopedyczna katowice, terapia logopedyczna katowice, polecany logopeda dziecięcy katowice, dobry logopeda dziecięcy katowice

Logopeda dziecięcy Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!