Pierwsza wizyta u logopedy / neurologopedy – ważne wskazówki


Czy czeka Was pierwsza wizyta u logopedy / neurologopedy? Odkryj, jak przygotować się i swoje dziecko do pierwszej wizyty u specjalisty. Co zabrać, jak rozmawiać z dzieckiem o nadchodzącej wizycie oraz jakie informacje są kluczowe dla logopedy, aby zapewnić skuteczną diagnozę i plan terapii.

Spis treści:

Pierwsza wizyta u logopedy / neurologopedy - ważne wskazówki

Rozpoczęcie terapii logopedycznej z Twoim dzieckiem to ważny krok na drodze do wsparcia jego rozwoju mowy i komunikacji. To naturalne, że pojawia się zdenerwowanie i niepewność, zwłaszcza jeśli zastanawiasz się, jak Twoje małe dziecko zareaguje na nowe doświadczenie. Możesz mieć wątpliwości, czy terapia okaże się skuteczna, biorąc pod uwagę, że Twoje dziecko może jeszcze nie rozumieć, dlaczego uczestniczy w sesjach i jakie mają one znaczenie dla jego przyszłości. Takie pytania jak „Co zabrać ze sobą na pierwszą wizytę?”, „Jak długo będzie trwać sesja?” czy „Czy moje dziecko będzie w stanie nawiązać pozytywną relację z terapeutą?” są zupełnie normalne i świadczą o trosce o dobro dziecka.

W tym artykule przyjrzymy się, jak można przygotować się do pierwszej wizyty logopedycznej i neurologopedycznej, aby zmniejszyć stres zarówno u Ciebie, jak i u Twojego dziecka. Omówimy, co warto zabrać ze sobą, czego możesz oczekiwać podczas pierwszej sesji i jak wspierać swoje dziecko w procesie terapii. Decyzja o rozpoczęciu terapii logopedycznej jest krokiem w dobrym kierunku.

Kiedy pierwsza wizyta u logopedy / neurologopedy?


Jeśli pediatra nie zaleci wczesnej terapii wspomagającej rozwój (WWR) ze względów na wykrytą niepełnosprawność u dziecka, zaleca się, aby pierwsza profilaktyczna wizyta u logopedy / neurologopedy odbyła się, kiedy niemowlę ma od 4 do 6 miesięcy.

Celem tej wizyty jest ocena napięcia mięśniowego narządów artykulacyjnych i mięśni twarzy, sprawdzenie wędzidła podjęzykowego, ocena zanikania odruchów niemowlęcych, a także ocena reakcji dziecka na bodźce z otoczenia.

Regularne wizyty profilaktyczne u specjalisty umożliwiają wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń w rozwoju dziecka, szczególnie w obszarze komunikacji z otoczeniem.

Pierwsza wizyta u logopedy – kiedy najpóźniej?


Najpóźniej pierwsza wizyta u logopedy lub neurologopedy powinna mieć miejsce, gdy dziecko osiągnie wiek 2,5 roku. Jest to kluczowy moment, aby profesjonalnie ocenić rozwój mowy i komunikacji dziecka, a także inne aspekty rozwoju neurologicznego.

Wcześniejsze zgłoszenie się do specjalisty jest zalecane, jeśli zaobserwujemy niepokojące sygnały, takie jak opóźnienia w rozwoju mowy, trudności w rozumieniu poleceń, problemy z jedzeniem czy nieadekwatne reakcje na bodźce zewnętrzne. Wczesna diagnoza i interwencja mogą znacząco przyczynić się do lepszego rozwoju dziecka i jego zdolności adaptacyjnych w przyszłości, zapewniając mu lepsze narzędzia do komunikacji i interakcji z otoczeniem.

Pierwsza wizyta u logopedy

Co się dzieje podczas pierwszej wizyty u logopedy?


W trakcie pierwszego spotkania ze specjalistą, zostaniesz poproszony o podzielenie się informacjami na temat mocnych i słabych stron Twojego dziecka. Zostaną omówione wszelkie aspekty związane z mową, komunikacją, interakcjami społecznymi oraz potencjalnymi problemami z jedzeniem.

Istotne będzie również dostarczenie informacji o przebiegu porodu, a także o momencie, w którym Twoje dziecko osiągnęło poszczególne etapy rozwoju – zarówno te fizyczne, jak i te dotyczące umiejętności społecznych oraz językowych. Nie zapomnij również przygotować się do rozmowy na temat codziennej rutyny i aktywności Twojego dziecka.

Pierwsza wizyta u logopedy – ocena niemowlaka


Ocena logopedyczna niemowląt różni się od tej przeprowadzanej u starszych dzieci ze względu na ograniczone możliwości komunikacyjne i behawioralne najmłodszych. W przypadku niemowląt, logopeda koncentruje się głównie na obserwacji naturalnych zachowań i reakcji dziecka, a także na jego zdolnościach do karmienia, ssania, połykania i gaworzenia. Oto, jak może wyglądać taka ocena:

Obserwacja interakcji i komunikacji – Logopeda obserwuje, jak niemowlę reaguje na głosy, dźwięki oraz jak komunikuje się z otoczeniem za pomocą gaworzenia i innych form wczesnej komunikacji niewerbalnej.

Ocena umiejętności ssania i połykania – Specjalista zwraca uwagę na mechanizmy ssania, żucia i połykania, co jest kluczowe przy karmieniu. Może to obejmować obserwację karmienia butelką lub piersią, aby ocenić koordynację ssania, połykania i oddychania.

Analiza rozwoju motoryki oralnej – Logopeda bada napięcie mięśniowe, ruchomość i siłę mięśni używanych do jedzenia, w tym języka, warg i szczęki.

Reakcja na bodźce słuchowe i wizualne – Ocena, jak niemowlę reaguje na dźwięki i obiekty wizualne, może dostarczyć informacji na temat jego rozwoju percepcyjnego.

Ocena odruchów oralnych – Badanie naturalnych odruchów, takich jak odruch ssania i połykania, które są ważne dla karmienia i wczesnych etapów rozwoju mowy.

Pierwsza wizyta u logopedy / neurologopedy - ocena niemowlaka

Pierwsza wizyta u logopedy – ocena starszego dziecka


Po zebraniu informacji na temat historii pacjenta, logopeda przystępuje do oceny dziecka, która może przypominać zabawę. Podczas interakcji i zabawy z dzieckiem, zarówno samodzielnie, jak i w Twojej obecności, specjalista dokonuje obserwacji, które pozwalają mu na porównanie zdolności dziecka z normami wyznaczonymi przez standaryzowane testy. Chociaż proces ten może wyglądać na zwykłą zabawę, jest to celowa metoda pracy terapeuty, mająca na celu określenie specyficznych potrzeb językowych i mowy dziecka.

Standaryzowana ocena to rodzaj testu, który porównuje mowę i język dziecka z umiejętnościami rówieśników z tego samego przedziału wiekowego. Na podstawie uzyskanych wyników, logopeda / neurologopeda jest w stanie określić, czy istnieje konieczność podjęcia terapii. W sytuacji, gdy standardowe metody oceny okazują się nieadekwatne do potrzeb dziecka, logopeda opiera się na ocenie nieformalnej, aby opracować spersonalizowany plan terapeutyczny.

Pierwsza wizyta u logopedy – co przygotować?


 • Informacje o przebiegu ciąży i porodu – przyjmowane leki, choroby przebyte przez dziecko po urodzeniu oraz przez mamę podczas ciąży,
 • informacje dotyczące podcinania wędzidełka ( kiedy, z jakiego powodu, z jakim efektem),
 • sposób karmienia (pierś, butelka, jak długo),
 • jeżeli dziecko jest karmione butelką zabieramy butelkę, jeśli pije z kubka na zajęcia zabieramy kubek,
 • jeżeli dziecko używa smoczka, zabieramy smoczek na zajęcia,
 • informacje kiedy dziecko zaczęło głużyć, gaworzyć, wydawać pierwsze dźwięki,
 • filmik śpiącego dziecka około 2 minut,
 • filmik z karmienia dziecka,
 • filmik ze swobodnej zabawy (samodzielnej lub z kimś),
 • plan żywieniowy dziecka,
 • informacje na temat opóźnionego rozwoju mowy, wad wymowy itp. u rodzeństwa i rodziców.
Pierwsza wizyta u logopedy / neurologopedy

Kiedy udać się do logopedy z niemowlakiem?


 • Problemy z karmieniem – Trudności z ssaniem, połykaniem lub żuciem.
 • Opóźnione gaworzenie – Brak gaworzenia lub innych wczesnych form komunikacji dźwiękowej w oczekiwanym okresie rozwoju.
 • Ograniczona reakcja na dźwięki – Brak zainteresowania dźwiękami lub opóźniona reakcja na bodźce słuchowe.
 • Trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego – Problemy z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego lub brak zainteresowania innymi twarzami.
 • Opóźnienie w osiąganiu kamieni milowych komunikacji niewerbalnej – Takich jak brak uśmiechu, gestów (np. machania, wskazywania) w oczekiwanym wieku.
 • Ograniczone próby naśladowania dźwięków – Niemowlęta naturalnie naśladują dźwięki; brak tej aktywności może wskazywać na potrzebę oceny przez specjalistę.
 • Nietypowe dźwięki lub wzorce gaworzenia – Takie jak brak zróżnicowania w gaworzeniu lub nadmierne używanie określonych dźwięków.
 • Zalecenia pediatry – Jeśli pediatra sugeruje konsultację z logopedą na podstawie swoich obserwacji rozwoju dziecka.
 • Niepokojące zachowania związane z jedzeniem – Takie jak długotrwałe karmienie piersią lub butelką, częste dławienie się czy wybredność pokarmowa nieadekwatna do wieku.

Kiedy udać się do logopedy ze starszym dzieckiem?


Wizyta profilaktyczna u logopedy ze starszym dzieckiem jest równie ważna, jak w przypadku niemowląt, szczególnie jeśli występują jakiekolwiek obawy dotyczące jego rozwoju mowy, komunikacji czy problemów z jedzeniem.

Nawet jeśli nie zauważasz bezpośrednich problemów, taka wizyta może pomóc w weryfikacji, czy rozwój komunikacyjny dziecka przebiega prawidłowo. Specjalista jest w stanie ocenić, czy dziecko osiąga odpowiednie dla swojego wieku kamienie milowe w rozwoju mowy i języka, co jest kluczowe dla jego dalszego edukacyjnego i społecznego sukcesu.

Wizyta u logopedy ze starszym dzieckiem może być wskazana w następujących sytuacjach:

 • Opóźnienia w rozwoju mowy – Dziecko nie mówi tyle, ile powinno na swoim etapie rozwoju lub ma ograniczone słownictwo.
 • Trudności z artykulacją – Problemy z poprawnym wymawianiem określonych słów lub liter.
 • Problemy z płynnością mowy – Objawy jąkania lub inne zaburzenia płynności mowy.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego – Trudności z rozumieniem mówionego języka, mimo normalnego wyniku testu słuchu.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu – Problemy z nauką czytania, pisania lub ortografii, które mogą być związane z zaburzeniami przetwarzania językowego.
 • Zaburzenia komunikacji społecznej – Problemy z używaniem mowy w sposób społecznie odpowiedni, trudności w rozumieniu niuansów komunikacji niewerbalnej.
 • Ograniczone zrozumienie języka – Trudności z rozumieniem poleceń, pytań lub opowieści.
 • Niewystarczająca zdolność do konstruowania zdań – Problemy z formułowaniem złożonych wypowiedzi lub używaniem gramatyki.
 • Nietypowe zachowania związane z mową – Takie jak powtarzanie słów lub fraz, nietypowa modulacja głosu.
 • Skargi nauczycieli – Jeśli nauczyciele zauważają trudności komunikacyjne lub jeśli dziecko unika sytuacji wymagających mówienia.
 • Niska pewność siebie związana z komunikacją – Jeśli dziecko wykazuje frustrację lub unika mówienia ze względu na trudności komunikacyjne.
Pierwsza wizyta u logopedy - dziecko nie chce jeść

Pierwsza wizyta u logopedy – dziecko nie chce jeść


Pierwsza wizyta dziecka, w tym niemowlęcia, u logopedy / neurologopedy jest nie tylko ważna w kontekście rozwoju mowy i komunikacji, ale również kluczowa, gdy pojawiają się problemy związane z jedzeniem. Kłopoty z jedzeniem, bycie wybrednym, odmowa jedzenia konkretnych posiłków czy unikanie określonych tekstur mogą wskazywać na problemy sensoryczne lub trudności w koordynacji mięśni potrzebnych do żucia i połykania. W takich przypadkach wizyta u specjalisty jest niezbędna.

Neurologopeda może ocenić, czy za obserwowanymi trudnościami nie kryją się problemy z motoryką oralną czyli zdolnością do efektywnego używania mięśni ust i języka, co jest niezbędne nie tylko do jedzenia, ale również do mówienia. Specjalista może zdiagnozować, czy dziecko ma problemy z przetwarzaniem sensorycznym, które mogą wpływać na jego reakcje na różne smaki, tekstury czy temperatury pokarmów.

Interwencja specjalisty w przypadku problemów z jedzeniem może obejmować ćwiczenia wzmacniające mięśnie ust i języka, strategie radzenia sobie z problemami sensorycznymi oraz techniki ułatwiające przyjmowanie różnorodnych pokarmów. Neurologopeda może również współpracować z dietetykiem lub innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla dziecka i rodziny.

Wczesna interwencja w przypadku trudności z jedzeniem jest istotna, ponieważ może zapobiegać dalszym komplikacjom, takim jak niedożywienie, problemy z wagą czy długotrwała niechęć do jedzenia lub konkretnych pokarmów, które mogą wpłynąć na ogólny rozwój dziecka.

Jak przygotować dziecko do wizyty u logopedy?


Nie wahaj się kierować pytań do logopedy – jego zadaniem jest wsparcie, udzielenie wskazówek dotyczących dalszych kroków, a także doradzenie, jak najlepiej zajmować się dzieckiem. W przypadku, gdy martwisz się, jak dziecko zareaguje na spotkanie, warto przed wizytą przeprowadzić z nim rozmowę.

Wyjaśnij, kim jest logopeda i dlaczego decydujecie się na wizytę. Uświadomienie dziecku, że wizyta ma na celu pomoc w łatwiejszym komunikowaniu się lub pokonywaniu trudności z mową, może przyczynić się do zmniejszenia jego niepokoju. Dodatkowo, zapewnienie dziecku, że będziecie tam razem i że to spotkanie jest okazją do zabawy i nauki nowych rzeczy, może pomóc mu poczuć się bardziej komfortowo.

Przygotuj również dziecko do tego, że logopeda może prosić o wykonanie różnych, czasem zabawnych zadań i że jest to normalna część spotkania, mająca na celu lepsze poznanie i pomoc. Ważne jest, aby podchodzić do wizyty z pozytywnym nastawieniem, co z pewnością zostanie zauważone przez dziecko.

Jak przygotować dziecko do wizyty

Dlaczego warto udać się z dzieckiem do logopedy?


Pierwsza wizyta dziecka u logopedy / neurologopedy, szczególnie w wieku niemowlęcym, jest ważnym krokiem w zapewnieniu mu najlepszego startu. Wczesne wykrycie i interwencja mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju mowy, komunikacji oraz ogólnych zdolności poznawczych dziecka. Specjalista może ocenić, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo oraz zidentyfikować ewentualne opóźnienia lub zaburzenia, takie jak problemy z płynnością mowy, trudności w artykulacji czy opóźniony rozwój językowy.

Profesjonalna ocena i ewentualna interwencja logopedyczna mogą pomóc nie tylko w pokonaniu trudności związanych z artykulacją, płynnością mowy czy rozumieniem i używaniem języka, ale także w rozwiązaniu problemów z karmieniem. Dzieci, które doświadczają trudności z żuciem, ssaniem, połykaniem, czy też wykazujące wybredność pokarmową, mogą skorzystać z terapii logopedycznej ukierunkowanej na motorykę małą ust i języka, co przekłada się na lepsze zdrowie i dobre nawyki żywieniowe.

Wczesne wykrycie i adresowanie wszelkich problemów może zapobiec potencjalnym trudnościom edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym w przyszłości.

Wizyta u logopedy to również cenna okazja dla rodziców i opiekunów, by uzyskać wskazówki, jak wspierać rozwój mowy, języka oraz zdrowe nawyki żywieniowe dziecka w domowym środowisku.

Co jeśli zostanie zalecona terapia logopedyczna?


Jeśli niemowlęciu zostanie zalecona terapia logopedyczna, jest to krok w kierunku wspierania jego rozwoju mowy i komunikacji. Terapia ta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i może obejmować szereg ćwiczeń i aktywności stymulujących rozwój narządów artykulacyjnych, poprawę napięcia mięśniowego w obrębie twarzy, wsparcie w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, a także pracę nad ewentualnymi zaburzeniami jedzenia.

Specjalista może również zaproponować rodzicom strategie i techniki, które mogą stosować w domu, aby wspierać rozwój dziecka. Pamiętaj, że wczesna interwencja ma kluczowe znaczenie dla uzyskania najlepszych możliwych efektów i może znacząco wpłynąć na łatwość, z jaką dziecko nabywa nowe umiejętności.

Terapia logopedyczna w tak młodym wieku często koncentruje się na profilaktyce i jest przeprowadzana w sposób zabawowy, aby angażować dziecko i wspierać jego naturalną chęć do eksploracji i nauki.

Wizyta u logopedy / neurologopedy również dla dorosłych


Wizyta u neurologopedy nie jest zarezerwowana wyłącznie dla dzieci. Osoby dorosłe, które borykają się z problemami takimi jak trudności w mówieniu, seplenienie czy problem z prawidłowym wypowiadaniem głoski „r”, również mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Specjalista w dziedzinie logopedii / neurologopedii może okazać się nieoceniony dla osób dorosłych pragnących poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, niezależnie od przyczyny tych trudności.

Ponadto, terapia neurologopedyczna ma kluczowe znaczenie dla osób starszych po poważnych udarach mózgu, cierpiących na choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy inne schorzenia wpływające na układ nerwowy. W takich przypadkach, interwencja neurologopedyczna może znacząco przyczynić się do przywrócenia lub poprawy umiejętności mówienia i połykania, co bezpośrednio wpływa na jakość życia pacjentów i ich samodzielność.

Terapia może obejmować ćwiczenia mające na celu poprawę kontroli mięśniowej, techniki ułatwiające płynność mowy, a także strategie radzenia sobie z problemami połykania, co jest szczególnie ważne w kontekście zapobiegania aspiracji pokarmu i płynów. Dla wielu osób dorosłych i seniorów, wsparcie neurologopedyczne stanowi drogę do odzyskania nie tylko sprawności komunikacyjnej, ale i pewności siebie w interakcjach społecznych, a także poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Pierwsza wizyta u logopedy w Poradni FOCUS

Pierwsza wizyta u logopedy w Poradni FOCUS


Pierwsza wizyta u logopedy / neurologopedy to znaczący krok w kierunku wsparcia rozwoju mowy i komunikacji, a Poradnia FOCUS jest miejscem, gdzie profesjonalizm spotyka się z troską o Pacjenta. Zapraszamy rodziców wraz z ich pociechami, jak również osoby dorosłe poszukujące wsparcia i pomocy.

Dzięki indywidualnemu podejściu i zaawansowanej wiedzy naszych specjalistów, każdy Pacjent jest traktowany z największą uwagą, co pozwala na dokładną diagnozę i opracowanie optymalnego planu terapii.

Pierwsza wizyta umożliwia szczegółową ocenę potrzeb Pacjenta oraz stanowi pierwszy krok do zrozumienia jego indywidualnej ścieżki rozwoju.

Niezależnie od wieku, w Poradni FOCUS jesteśmy gotowi wspierać każdego, kto potrzebuje pomocy w zakresie logopedii i neurologopedii. Zapewniamy ciepłą i przyjazną atmosferę, która sprzyja budowaniu zaufania i otwartości, niezbędnych w efektywnym procesie terapeutycznym.

Przeczytaj również:
Rozwój mowy dziecka – 7 sposobów
Moje dziecko się jąka – co robić?
Jak rozpoznać autyzm u dziecka – objawy autyzmu
Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?


Tagi: 
pierwsza wizyta u logopedy, pierwsza wizyta u neurologopedy, neurologopeda katowice, neurologopeda gliwice, neurologopeda dla dorosłych katowice, neurologopeda dla dorosłych gliwice, neurologopeda dla dzieci katowice, neurologopeda dziecięcy katowice, neurologopeda katowice prywatnie, diagnoza neurologopedyczna katowice, terapia neurologopedyczna katowice, polecany neurologopeda katowice, dobry neurologopeda katowice, dobry neurologopeda gliwice, neurologopeda dziecięcy gliwice