Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?

Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie? Jak budować u niego naturalną pewność siebie i asertywność? Takie pytania z ust rodziców padają bardzo często. W poniższym artykule przytoczymy kilka cennych wskazówek, które pomogą Ci zwiększyć naturalną pewność siebie u Twojego dziecka.

pewność siebie u dziecka

Pewność siebie oraz potrzeba bezpieczeństwa to czynniki, które warunkują dobre i prawidłowe funkcjonowanie człowieka. U dzieci pewność siebie kształtuje się w wieku przedszkolnym oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Najważniejszymi czynnikami od których będzie zależało to, czy dziecko postrzega siebie jako osobę wartościową i ważną są komunikaty, jakie otrzymuje od nauczycieli, rówieśników oraz rodziny.

To właśnie na rodzicach spoczywa największy obowiązek wspierania dziecka, by wzmacniało poczucie własnej wartości. Bardzo ważne jest, aby poświęcać dziecku czas, wspierać je w poznawaniu swoich mocnych i słabych stron. Lubienie siebie, dostrzeganie własnej niepowtarzalności to przejawy samoakceptacji, dzięki której wyzwalane jest zaufanie i wiara we własne siły.


co zrobić aby moje dziecko było pewniejsze siebie

Drogi Rodzicu,

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z pewnością siebie, jest nieśmiałe i chcesz to zmienić – mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Wspólnie z pedagogiem Magdaleną Chobot oraz psychologiem Anną Komar przygotowaliśmy e-book „Co zrobić by dziecko było pewniejsze siebie”, z którego dowiesz się co możesz zrobić, aby pomóc mu w wypracowaniu naturalnej śmiałości i pewności siebie.

Szczerze wierzymy, że informacje zawarte w tej pozycji, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów, których powodem jest zachowanie Twojego dziecka.


Poniżej znajdziesz 6 głównych filarów kształtujących pewność siebie i zarazem poczucie własnej wartości. Stanowią one trzon i klucz do wzmacniania pewności siebie u Twojego dziecka na co dzień.

Świadomość


Dziecko wchodzi w nowe środowiska wraz z każdym kolejnym etapem swojego życia. Sedno świadomego życia tkwi w uświadamianiu sobie swoich działań i wszystkiego co ma dla nich znaczenie, czyli celów i wartości jakie ze sobą niosą. Dopiero po ich analizie powinniśmy postępować tak, aby działania były zgodne z tym co wiemy i widzimy.

Zadaniem rodzica jako dorosłego człowieka jest nauczenie dziecka, że jeśli nie będziemy tego robić, to nasze poczucie skuteczności i szacunku do samych siebie będzie zanikało, a to w konsekwencji będzie miało wpływ na poczucie pewności siebie. Żyjąc świadomie nie unikamy konfrontacji z przykrymi faktami, ale staramy się analizować i zapobiegać im w przyszłości, a przede wszystkim unikamy wrażenia, że jeśli czegoś nie widzimy i nie uznajemy, to znaczy, że tego nie ma.

Świadome życie opiera się zatem na aktywności i rozwoju, byciu „tu i teraz”, poszukiwaniu, a nie unikaniu faktów i rozróżnianiu ich od interpretacji i emocji.

Cele


Żyć celowo można poprzez ustalanie celów, osiąganie ich, doskonalenie i poszukiwanie nowych. Ważne jest, aby cele były adekwatne do naszych możliwości. Nie wymagajmy zatem ani od siebie, ani od naszych dzieci, umiejętności czy wiedzy, które nas nie interesują, a u dzieci powodują przede wszystkim obniżenie poczucia pewności siebie w momencie, kiedy tego celu nie będą w stanie osiągnąć ze względu na swoje warunki psychofizyczne.

Każdy człowiek jest inny i każdy ma odrębną wizję samego siebie i tego co uznaje za możliwe przez siebie do zrealizowania. Warto zatem świadomie formułować cele i działania, które są i będą niezbędne do ich zrealizowania, a w konsekwencji otrzymamy coraz większe poczucie kontroli nad swoim życiem.

Asertywność


Asertywność to poszanowanie swoich potrzeb, wartości i pragnień. Jednym z najprostszych sposobów utraty pewności siebie jest unikanie konfrontacji i popadanie w nieśmiałość. W dziecięcych latach można to zauważyć np. w piaskownicy, kiedy jedno dziecko oddaje innemu swoje zabawki, aby móc należeć do jego grupy.  Asertywności nie należy jednak mylić z bezmyślnym buntownictwem i przepychaniem łokciami wśród rówieśników. Osoba asertywna to taka, która jest autentyczna, żyje, mówi i działa w zgodzie z własnymi przekonaniami i uczuciami.

Asertywność nie wymaga agresji czy całkowitej obojętności na innych ludzi, ale gotowości do ochrony samego siebie i konfrontacji, a nie udawania kogoś kim się nie jest. Osoby z dużym poczuciem własnej wartości są asertywne i potrafią to wykorzystać w trudnych sytuacjach, ale ich asertywność nie wynika z pewności siebie, a odwrotnie, to praca nad asertywnością i odwagą spowodowała, że mają wysoką samoocenę.

Wielu ludzi będzie próbowało przekonać nasze dzieci do swoich racji, ważne zatem, aby potrafiły one się przeciwstawić tym, które będą niezgodne z ich zasadami. Kształtując asertywność wzmocnisz u Twojego dziecka pewność siebie. 

“Nasze życie nie należy do innych. Nie po to istniejemy, by dorastać do czyichś oczekiwań.”

Samoakceptacja


Samoakceptacja jest ściśle związana ze współczuciem i zaprzyjaźnieniem się ze samym sobą. Budując pewność siebie, już od najmłodszych lat powinniśmy wiedzieć, że jeśli zrobimy coś złego lub coś czego się wstydzimy, to powinniśmy się zastanowić dlaczego tak zrobiliśmy i dlaczego w danej sytuacji uznaliśmy to za właściwe lub konieczne działania.

To nauczy nas zrozumienia dla drugiej osoby, która zrobiła coś niewłaściwego co dotknęło nas lub naszych bliskich. Ponadto, bardzo często zdarza się, że zarówno dzieci jak i dorośli nie przyznają się nie tylko do swoich wad, ale też do zalet.

Samoakceptacja to akceptacja tego co w nas najgorsze i tego co najlepsze.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność


Bycie odpowiedzialnym za siebie to nie tylko świadomość konsekwencji naszych działań, ale także realizacja swoich pragnień, samoakceptacja wyborów oraz możliwość decydowania o tym co i gdzie robię. Chcąc zrealizować swoje marzenia musimy mieć świadomość, że nie możemy dysponować czyimś czasem czy energią, ale sami dążyć do zrealizowania postawionych celów. A jeżeli ich realizacja wymaga udziału innych osób, to musi się to odbywać na zasadach współpracy i pomocy.

Świat idzie do przodu, nieustannie zmieniają się trendy i wartości, ważne by nauczyć swoje dziecko, że to ono będzie sprawcą swoich sukcesów, ale też niepowodzeń i to od niego zależy ile uda mu się osiągnąć i ile porażek przekuć w pozytywy, zwiększając poczucie swojej pewności siebie.

Integralność osobista


Podejmując działania sprzeczne z naszymi przekonaniami tracimy nie tylko w oczach innych osób, ale przede wszystkim w swoich własnych. Powoduje to utratę szacunku do samego siebie. Już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci wiary we własne przekonania i ufania spójnościom. Ludzie, którzy mówią jedno, a robią drugie nie są osobami godnymi zaufania.

Warto także zwracać uwagę na dotrzymywanie obietnic i wywiązywanie się ze zobowiązań. Nie obiecujmy zatem dziecku wycieczki, której nie zamierzamy zrealizować, bo nasze zachowanie będzie świadectwem niespójności, a dziecko w przyszłości będzie powielało wyniesione z domu schematy. Zaburzymy jego osobistą integralność, bo jego słowa nie będą równe czynom, a ludzie nie będą mu ufać, co negatywnie wpłynie na jego poczucie pewności siebie.


co zrobić aby moje dziecko było pewniejsze siebie

Drogi Rodzicu,

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z pewnością siebie, jest nieśmiałe i chcesz to zmienić – mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Wspólnie z pedagogiem Magdaleną Chobot oraz psychologiem Anną Komar przygotowaliśmy e-book „Co zrobić by dziecko było pewniejsze siebie”, z którego dowiesz się co możesz zrobić, aby pomóc mu w wypracowaniu naturalnej śmiałości i pewności siebie.

Szczerze wierzymy, że informacje zawarte w tej pozycji, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów, których powodem jest zachowanie Twojego dziecka.


Co możemy zrobić, aby pomóc dziecku w rozwoju asertywności, samooceny i pewności siebie?


1. Rozmawiaj.

Okazuj swojemu dziecku zainteresowanie w każdej dziedzinie jego życia – rozmawiaj o ulubionych zabawach, miejscach czy posiłkach. Dziecko, które będzie czuło, że to co mówi jest ważne dla rodzica, będzie znacznie pewniejsze siebie i bardziej skłonne do samoakceptacji.

2. Podejdź indywidualnie.

Każdy z nas jest odrębną jednostką, z własnymi doświadczeniami, poglądami i problemami. Tak jak sami unikamy porównywania się z innymi, tak nie porównujmy naszego dziecka do innych. Takie postępowanie może powodować kompleksy, niską samoocenę i wzmacnianie złych zachowań, a to prowadzi do zachwiania pewności siebie. 

3. Odkrywaj.
Nikt z nas nie jest osobą idealną i każdy popełnia błędy. Aby odkryć swoje mocne strony, musimy także znać te słabe. Jako osoby dorosłe możemy pomóc naszym dzieciom w ich odkrywaniu, co jednocześnie pozwoli im na naukę samoakceptacji.

4. Buduj samodzielność.
Poczucie pewności siebie możemy wzmacniać także poprzez pozwalanie naszym dzieciom na samodzielność. Dając im wybór, umożliwiamy im nie tylko naukę na błędach, ale także uświadamiamy im, że należy brać odpowiedzialność za swoje decyzje.

5. Ustal zasady.
Budując poczucie własnej wartości i samoakceptację nie można zapominać o obowiązujących zasadach. Warto wraz z dzieckiem ustalić jasne i czytelne zasady, a także konsekwencji ich nieprzestrzegania. Tym samym dziecko nauczy się podejmować świadome decyzje i będzie pewniejsze siebie w codziennych wyborach.

6. Doceniaj.
Nikt z nas nie jest tak kreatywny i oryginalny w dorosłym życiu, tak jak to ma miejsce w dzieciństwie. Ważne aby takim pozostać jak najdłużej, ponieważ własna kreatywna ścieżka życiowa to stały element pewności siebie.

7. Oceniaj zachowanie- nie dziecko.
Nic tak nie obniża poczucia własnej wartości jak ocenianie naturalnych predyspozycji. Warto zatem pamiętać, aby oceniać zachowanie, a nie dziecko jako jednostkę. Możemy modyfikować zachowania naszych dzieci, ale nie zmienimy ich charakteru.

8. Bądź dostępny.
Najważniejsze co mamy i co możemy przekazać własnym dzieciom to czas, który im poświęcamy. Wspólna zabawa pogłębia więzi rodzinne i pozwala na zrozumienie, a uważne słuchanie uczy pewności siebie, ponieważ dziecko widzi i rozumie, że to co mówi, jest dla nas ważne.

9. Świętuj!
Docenianie wysiłków i świętowanie wszystkich osiągnięć wzmocni wiarę naszego dziecka we własne możliwości i jego pewność siebie. Pamiętajmy, aby nie zwracać uwagi na osiągnięte w konkursie miejsce, ale na sam fakt odwagi i uczestnictwa.

10. Chwal.
Chwal dziecko za każde osiągnięcie. Nie oceniaj, nie krytykuj. To najprostsza droga do wzmocnienia jego pewności siebie.

Bawiąc się, uczysz!

Bardzo prostą odpowiedzią na pytanie: „Co zrobić aby moje dziecko było pewniejsze siebie?” jest „bawić się”, a konkretnie ćwiczyć samoocenę.


co zrobić aby moje dziecko było pewniejsze siebie

Drogi Rodzicu,

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z pewnością siebie, jest nieśmiałe i chcesz to zmienić – mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Wspólnie z pedagogiem Magdaleną Chobot oraz psychologiem Anną Komar przygotowaliśmy e-book „Co zrobić by dziecko było pewniejsze siebie”, z którego dowiesz się co możesz zrobić, aby pomóc mu w wypracowaniu naturalnej śmiałości i pewności siebie.

Szczerze wierzymy, że informacje zawarte w tej pozycji, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów, których powodem jest zachowanie Twojego dziecka.


Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie? Przykładowe zabawy


1. DŁOŃ
Zadaniem dziecka jest odrysowanie swoich dłoni na kartce. Następnie w miejsce palców dziecko musi wpisać 5 swoich mocnych stron, co w sobie lubi, z czego jest dumny, (maluchy mogą umieścić tam rysunki). Potem bierze drugą odrysowaną dłoń swojego kolegi, mamy, taty, rodzeństwa; wypisuje mocne strony osoby, której „dłoń” otrzymał. Na koniec zabawy tak uzupełnione rysunki dłoni można zawiesić w widocznym miejscu, by zawsze można było zerknąć na swoje mocne strony.

2. WIZYTÓWKA KOSZULKA
Do tej zabawy potrzebna będzie biała, bawełniana koszulka, mazaki, farby do ubrań lub kredki (ewentualnie można przygotować szablon koszulki z papieru). Zadaniem dziecka jest narysowanie na tej koszulce tego, co w sobie lubi, uważa, że robi dobrze, za co przyzna sobie medal.

3. TWORZYMY GRĘ
Kolejnym ćwiczeniem wzmacniającym pewność siebie u Twojego dziecka będzie tworzenie gry. przygotowujemy planszę do gry: na dużej planszy rysujemy kwadrat dzielimy go na mniejsze kwadraty (im więcej tym lepiej). W pierwszym małym kwadracie wpisujemy START. Na starcie ustawiamy cukierki, które będą pionkami każdego gracza. Gracze rzucają kostką. Rozpoczyna ten, który wyrzucił najmniejszą liczbę oczek. Rzuca jeszcze raz i przesuwa się do przodu o tyle miejsc ile wyrzucił oczek. Na polu, na którym się zatrzymał wpisuje wymyślone przez siebie zadanie (lub rysuje polecenie – rodzic może pomóc) . Pozostali gracze wpisują zadanie wówczas, gdy trafią na puste pole. Jeżeli na polu, na którym się zatrzymają zadanie jest już wpisane, muszą je zrealizować. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, może zjeść cukierka. Jeżeli pozostały pola puste, gdyż nie wpisano zadań, można kolejny raz stanąć na starcie. Wówczas otrzymuje się nowego cukierka.

4. REKLAMA
Zadaniem uczestników jest przygotowanie reklamy, w której reklamują siebie jako najlepszego przyjaciela. Zachęcam rodziców również do reklamowania siebie. Wyniki pracy nagrajcie i wspólnie odtwórzcie. Zadanie to poprawia pewność siebie Twojego dziecka zarówno przed kamerą, jak i prowokuje do głośnego mówienia o swoich zaletach.

5. STOKROTKA
Przygotowujemy duży szablon stokrotki z zarysowanym środkiem oraz kilkunastoma płatkami wokół. W środku stokrotki dziecko wpisuje swoje imię lub wkleja swoje zdjęcie. Każdy płatek dziecko uzupełnia wpisując swoje charakterystyczne cechy/to, w czym jest wyjątkowe/umiejętności, których się ostatnio nauczyło. Stokrotkę można ozdobić w dowolny sposób.

6. JA JAKO
Kolejnym zadaniem na poprawę pewności siebie u Twojego dziecka jest wyobrazić sobie i narysować siebie jako przedmiot, kwiatek, instrument, kolor lub samochód i dopisać pozytywne przymiotniki charakteryzujące ich osobę (samochód – szybki, sportowy, kwiatek – wrażliwy, bębenek – głośny, energiczny).

W razie jakichkolwiek pytań zalecamy kontakt ze specjalistą. Sprawdź naszą ofertę psychologa dziecięcego w Katowicach i Gliwicach.


Jagoda Szyjkowska
Oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
Bibliografia:
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Opracowanie: Joanna Stokłosa
Lewandowska – Kidoń T., Wosik – Kowala D. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków 2009
Vopel K. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce 2009
Kielańska, M . Poczucie własnej wartości u dzieci. (w:) Edukacja i Dialog nr 123, Grudzień 2000
Cohen – Leiderman R. 365 gier i zabaw dla ciebie i twojego dziecka. Warszawa 2009

co zrobić aby moje dziecko było pewniejsze siebie

Drogi Rodzicu,

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z pewnością siebie, jest nieśmiałe i chcesz to zmienić – mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Wspólnie z pedagogiem Magdaleną Chobot oraz psychologiem Anną Komar przygotowaliśmy e-book „Co zrobić by dziecko było pewniejsze siebie”, z którego dowiesz się co możesz zrobić, aby pomóc mu w wypracowaniu naturalnej śmiałości i pewności siebie.

Szczerze wierzymy, że informacje zawarte w tej pozycji, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów, których powodem jest zachowanie Twojego dziecka.


Przeczytaj również:
Deska do balansowania dla dzieci – idealny trening równowagi.
Proste sposoby, jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami.
Moje dziecko się jąka – co robić?
Gdzie w Gliwicach można udać się z dzieckiem do psychologa?