Psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia gliwice, psychoterapia katowice, psychoterapeuta gliwice, psychoterapeuta katowice poradnia focus

Psychoterapia poznawczo-behawioralna


Psychoterapia poznawczo-behawioralna to metoda psychoterapii u podstaw której leży twierdzenie, że przed uczuciami pojawiają się myśli. Jej głównym założeniem jest zależność pomiędzy uczuciami, emocjami, myślami i naszymi działaniami. Została rozpowszechniona przez psychiatrę amerykańskiego pochodzenia – Aarona Becka, który stwierdził, że zmieniając nasze myślenie jesteśmy w stanie zmienić jednocześnie swoje nastawienie i podejmowane przez nas działania.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to metoda skupiająca się na rozwiązywaniu bieżących problemów pacjenta, jedynie w wyjątkowych sytuacjach odwołująca się do przeszłości.

Zgodnie z jej założeniami różnego rodzaju doświadczenia życiowe powodują, że nabieramy pewnych nawyków i utrwalamy wzorce zachowań, które nie zawsze są obiektywne. Uczestnicząc w psychoterapii pozwalamy na ich odkrycie i stopniowe zastępowanie właściwymi działaniami. W konsekwencji rozwijamy swoją świadomość.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna sprawdza się w procesie leczenia takich zaburzeń jak:

       – Depresja (także poporodowa)

     – Nerwica

      – Zaburzenia lękowe

     – Lęk paniczny

      – Fobie

     – PTSD

      – Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

     – Zaburzenia odżywiania

      – Zaburzenia osobowości

      – Trudności w relacjach międzyludzkich

Leczenie metodą psychoterapii poznawczo-behawioralnej to proces krótkoterminowy. Spotkania z psychoterapeutą odbywają się kilka – kilkanaście razy i w większości przypadków w tygodniowych odstępach. Proces ten może zostać wydłużony w przypadku złożoności zaburzenia, z którymi zgłasza się pacjent.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii