Psychoterapia systemowa, psychoterapia gliwice, psychoterapia katowice, psychoterapeuta gliwice, psychoterapeuta katowice poradnia focus

Psychoterapia systemowa


Psychoterapia systemowa to metoda psychoterapii skupiająca się na więzach otoczenia i ich wpływie na jednostkę w aspekcie psychologicznym, a zwłaszcza na powiązaniach relacji rodzinnych i społecznych ze zdrowiem psychicznym ich członków.

Metoda ta wywodzi się z teorii systemów Bertalanff’ego, na podstawie której stwierdzono, że człowiek jest elementem różnego rodzaju systemów – rodzinnych, towarzyskich i zawodowych, w ramach których powstają podsystemy takie jak np. relacje przyjaciół czy rodzeństw, a ludzie jako ich elementy wzajemnie na siebie oddziałują.

Psychoterapia systemowa jest zatem metodą pracy, w której pacjent jest poddawany analizie w całościowym ujęciu swojego społecznego otoczenia. Psychoterapeuta pełni rolę radcy i osoby nakazującej.

W ramach psychoterapii systemowej są wyróżniane ujęcia komunikacyjne i strukturalne, odnoszące się kolejno do sposobów komunikacji w systemach, do których przynależy pacjent oraz do zasad panujących pomiędzy wszystkimi ich elementami.

Psychoterapia systemowa jest stosowana we wszystkich rodzajach systemów rodzinnych, zarówno wśród par, dzietnych i bezdzietnych, a także wśród innych związków międzyludzkich.

Psychoterapia systemowa stosowana jest w leczeniu:

– Zaburzeń zachowania u dzieci

– Zaburzeń nerwicowe

– Zaburzeń odżywiania

– Schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych

– Uzależnień

– Depresji

Czas trwania psychoterapii systemowej jest zależny od zaburzeń z jakimi zgłaszają się pacjenci, ale jej głównym celem jest aktualna poprawa funkcjonowania systemu, jest zatem zaliczana do terapii krótkotrwałych. Czas jej trwania i częstotliwość spotkań jest zależna od ustalonego planu terapeutycznego, przy czym w większości przypadków spotkania odbywają się w min. dwu tygodniowych odstępach, aby pozostawić pacjentom czas na wprowadzanie i przyzwyczajanie się do zmian.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii