Terapia behawioralna


Terapia behawioralna, nazywana także Stosowaną Analizą Zachowania, to jedna z najskuteczniejszych metod terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dzieci z autyzmem.

Wykorzystuje ona proces uczenia się w rozwoju zachowań.
Rozwija również umiejętności językowe i komunikacyjne dziecka.
Poprawia koncentrację i uwagę, rozwija umiejętności społeczne, poznawcze oraz pamięć.

Efektem terapii jest nauka normalnego środowiska i oddziaływania na nie oraz uzyskania pozytywnych rezultatów dla dziecka, jego rodziny i otoczenia.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii