Neurosensomotoryczna integracja odruchów - poradnia focus

Neurosensomotoryczna integracja odruchów


Neurosensomotoryczna integracja odruchów jest skierowana do osób z zaburzeniami
w rozwoju psychoruchowym by usprawnić ich fizyczne funkcjonowanie i rozwój poznawczy.

Integracja przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego
funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii