Metoda Weroniki Sherborne, fizjoterapeuta gliwice, fizjoterapeuta katowice, fizjoterapia gliwice, katowice

Metoda Weroniki Sherborne


Metoda Weroniki Sherborne nazywana również Metodą Ruchu Rozwijającego
opiera się na twierdzeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego.
Stosowana w pracy z dziećmi i dorosłymi z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Celem tej metody jest doświadczenie:

– ruchu
– kontaktu emocjonalnego
– kontaktu fizycznego
– kontaktu społecznego
– poznanie własnego ciała

W czasie doświadczeń ruchowych występują trzy relacje:

1. Relacja opiekuńcza
– np. głaskanie, bujanie, turlanie, robienie mostów aż do utworzenia tunelu.

2. Relacja „przeciwko
– terapeuta dostosowuje się do możliwości dziecka i zachęca je do podejmowania wysiłku np. dziecko próbuje wyczołgać się spod leżącego pod nim partnera.

3. Relacja „razem
– np. lustrzane odbicie, czy waga – siadanie i wstawanie trzymając się za ręce. 

Metoda Weroniki Sherborne koncentruje się przede wszystkim na kontakcie
z innymi osobami, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym,
którego podstawą jest ruch.

Stosując tę metodę, rozwijamy u dzieci:

– poczucie bezpieczeństwa
– zaufanie do innych
– spontaniczność i aktywność
– poczucie sprawstwa
– świadomość własnego ciała
– umiejętność nawiązywania kontaktów
– umiejętność rozróżniania kierunków i tempa ruchów ciała.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii