Moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu – co robić?

Moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu - co robić?

Dlaczego moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu lub żłobku? Dlaczego jest agresywne? Z czego wynikają jego problemy z kontrolowaniem gniewu?

Spokojnie, nie jesteś jedynym rodzicem, który zadaje sobie podobne pytania. W pewnym wieku większość dzieci wykazuje agresywne zachowania, takie jak kopanie, popychanie, bicie, ciągniecie za włosy czy gryzienie.

Często rodzice są zdezorientowani, kiedy ich dziecko bije inne dzieci w przedszkolu czy żłobku. Posiadanie dziecka, które wykazuje agresję wobec innych, może być jedną z najtrudniejszych sytuacji dla rodziców. Zawstydzenie i lęk to częste uczucia, gdy dziecko zachowuje się agresywnie, np. gryząc, uderzając, drapiąc czy kopiąc, by osiągnąć swoje cele.

Często zdarza się, że młodsze dzieci przejawiają takie zachowania w różnych etapach rozwoju i sytuacjach. Jednak, gdy agresja staje się częsta lub dominująca jako sposób reagowania na niechciane sytuacje, nadszedł czas, aby interweniować i pomóc dziecku zmodyfikować swoje zachowanie.

Czy mój przedszkolak jest tyranem?


Dlaczego dziecko bije inne dzieci w przedszkolu, jaki może być tego powód? Jakie mogą być przyczyny tego, że dziecko przejawia agresję wobec innych dzieci?

Agresywne zachowania są bardziej powszechne w grupach, gdzie prawdopodobieństwo konfliktów jest wyższe.

Na przykład zwykła kłótnia dwójki dzieci o zabawkę może szybko przerodzić się w bójkę. W środowisku, gdzie nie jest trudno o interakcję, na przykład w przedszkolu, uderzanie i gryzienie mogą stać się częścią umiejętności społecznych i instynktu przetrwania.

Jednakże, czy takie zachowanie należy interpretować jako znęcanie się? Naukowcy wskazują, że znęcanie się charakteryzuje się celową podłością, wielokrotnie wymierzoną w konkretne dziecko z wykorzystaniem różnicy sił. Jeżeli nie istnieje różnica w mocy między dziećmi, sytuacja ta może być bardziej konfliktem niż znęcaniem się.

Dodatkowo, małe dzieci często mają trudności z rozpoznaniem, czy zachowanie innego dziecka jest zamierzone, czy nie. Często zakładają, że każde negatywne dla nich działanie było celowe. Ta niekiedy błędna interpretacja może być przyczyną agresywnej reakcji na konflikt. Dzieci mogą przypuszczać, że ich rówieśnik działał celowo, nawet jeśli było to przypadkowe lub wynikało z nieporozumienia. Silne emocje i poczucie krzywdy często prowadzą do intensywnej reakcji.

Moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu

Moje dziecko bije inne dzieci – jakie mogą być tego przyczyny?


Zrozumienie przyczyn, dla których dziecko zachowuje się agresywnie, jest pierwszym krokiem do pomocy. Im lepiej zrozumiesz, co się dzieje, tym skuteczniej będziesz w stanie wskazać dziecku alternatywne, nieagresywne metody radzenia sobie z problemami.

Dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 2 lat wyzwaniem jest komunikowanie potrzeb rodzicom, opiekunom i innym dzieciom. Zachowania negatywne mogą być ich sposobem na wyrażenie siebie.

U starszych dzieci, w wieku od trzech do sześciu lat, agresywne zachowania mogą być wynikiem braku nauki odpowiednich, nieagresywnych metod komunikacji w trudnych sytuacjach.


moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu, moje dziecko bije inne dzieci w żłobku

Drogi Rodzicu,

Jeśli Twoje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu lub żłobku. Jest agresywne w stosunku do Ciebie i innych osób, nie panuje nad emocjami i złością – mamy dla Ciebie dobre wiadomości!

Współpracując z psychologiem i psychoterapeutą dziecięcym Martą Morawiecką, stworzyliśmy e-book, który pomoże Ci zrozumieć, jak radzić sobie z agresją Twojego dziecka i co możesz zrobić, aby wspierać zarówno siebie, jak i dziecko.

Jesteśmy przekonani, że zawarte w nim informacje będą miały pozytywny wpływ na jakość Twojego życia i pomogą rozwiązać wiele problemów wynikających z zachowania Twojego dziecka.


Moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu


Agresywne zachowania u dzieci często wynikają z braku umiejętności wyrażania uczuć. Dzieci, które jeszcze nie rozwinęły wystarczających umiejętności językowych do nazwania swoich emocji lub potrzeb, mogą reagować złością, gdy osiągają swoje językowe ograniczenia.

Dziecko bije inne dzieci, gdy nie może postawić na swoim, co może prowadzić do wewnętrznego konfliktu, który rozładowuje fizycznie. Brak dostatecznej kontroli nad emocjami jest jeszcze normalny. Podobne zachowania mogą wystąpić, gdy dziecko jest przytłoczone, sfrustrowane sytuacją, czuje się niepewne, bezradne lub chce zwrócić na siebie uwagę. Stresujące sytuacje życiowe mogą także przyczyniać się do pojawienia się agresywnych zachowań.

Agresja może również pojawiać się w sytuacjach, kiedy dzieciom stawiane są granice lub gdy ich potrzeby nie są odpowiednio zaspokajane. W sytuacjach, gdy dzieci starają się znaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej, także może dojść do zachowań agresywnych.

Dlaczego dzieci stają się agresywne?


Ból fizyczny jest częstym czynnikiem wywołującym agresję u dzieci – bronią się, gdy zostaną uderzone, a złość może skierować ich agresję na każdą osobę, która jest w pobliżu. Agresja może również być sposobem wyrażenia prośby o pomoc, np. w reakcji na odrzucenie społeczne czy doświadczenie niesprawiedliwości. Przekroczenie granic psychicznych może mieć miejsce w różnych środowiskach – w przedszkolu, na placu zabaw, w szkole, czy nawet w domu. Dzieci często reagują agresją, gdy czują się bezsilne.

Moje dziecko bije inne dzieci w żłobku – dlaczego?


Jeśli Twoje dziecko bije inne dzieci w żłobku, pamiętaj, że dla maluchów w wieku od 18 miesięcy do 2 lat komunikowanie swoich potrzeb i uczuć jest dużym wyzwaniem. W tym wieku dzieci jeszcze nie potrafią w pełni używać słów do wyrażania swoich emocji, co może prowadzić do negatywnych zachowań, takich jak bicie, stosowane jako forma komunikacji. To zachowanie może być sposobem na wyrażenie frustracji, złości, radości, a nawet próbą nawiązania kontaktu z innymi dziećmi.

Musisz zrozumieć, że takie działania nie wynikają z zamiaru bycia agresywnym, ale z ograniczonych możliwości komunikacyjnych na tym etapie rozwoju. Wspieranie dziecka w nauce alternatywnych sposobów wyrażania siebie, na przykład poprzez gesty, proste słowa czy zabawę, może pomóc w zmniejszeniu agresywnych zachowań.

Moje dziecko bije inne dzieci w żłobku - co robić

Czy to normalne, że dziecko bije inne dzieci?


Bicie i inne zachowania agresywne mogą być częścią normalnego procesu rozwojowego dziecka i często są związane z jego wiekiem. Emocje takie jak złość, będące uczuciami podstawowymi, są wyrażane przez dzieci na różne sposoby, zależne od ich indywidualnego temperamentu. W miarę dorastania, dziecko stopniowo rozwija umiejętności społeczne.

Dlaczego dziecko bije inne dzieci w przedszkolu lub żłobku? Motywy agresji


Motywy agresji w przedszkolu mogą być zróżnicowane, a agresywne dziecko można zazwyczaj rozpoznać już w pierwszych sytuacjach konfliktowych. Ważne jest jednak, aby zrozumieć różne przyczyny takiego zachowania:

 • Agresja podczas zabawy: Gdy dzieci podczas zabawy krzyczą lub walczą, nie zawsze oznacza to agresję. Jeśli dzieci nadal się śmieją i zabawa nie traci charakteru radosnego, interwencja wychowawcy zazwyczaj nie jest potrzebna.
 • Nadmierny temperament: Niektóre dzieci mają z natury większy temperament i niski próg tolerancji. Dla nich przepychanki mogą być sposobem na uwolnienie energii. Ważne, by zapewnić dziecku możliwość aktywnego wypoczynku, np. poprzez sport.
 • Władza przez agresję: Dzieci, które zauważają, że mogą dominować nad innymi za pomocą siły, mogą używać agresji jako środka do osiągnięcia celu. W takich przypadkach należy przerwać ten schemat.
 • Agresja na określonych etapach rozwoju: W fazie buntu dzieci często reagują agresją, szczególnie gdy nie potrafią poradzić sobie z problemami. Deficyty językowe również mogą prowadzić do przejawów agresji.
 • Problemy w domu: Dzieci, które nie doświadczają stabilności w domu, mogą wyładowywać swoje emocje w przedszkolu. Smutek często przekształca się w złość, szczególnie u najmłodszych.
 • Złe ustalanie granic: Dzieci zbyt chronione przez rodziców często nie wiedzą, jak pokojowo rozwiązywać konflikty. Brak jasnych granic u rodziców może skutkować ich regularnym przekraczaniem przez dzieci, również w przedszkolu.
 • Agresja jako sposób na przyciągnięcie uwagi: Dzieci, którym brakuje uwagi, mogą przejawiać agresywne zachowania, aby zostać zauważone.
 • Ofiary przemocy: Dzieci doświadczające przemocy w domu mogą reagować agresją, próbując przeciwdziałać doświadczanym przez siebie krzywdom.
Moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu i żłobku

Moje dziecko bije inne dzieci – od czego zacząć?


Rozpoczynając od obserwacji dziecka w poszukiwaniu wskazówek, możesz zidentyfikować, czy któraś z wcześniej opisanych sytuacji wywołuje agresywne zachowanie. Aby efektywnie przeciwdziałać temu zachowaniu w przyszłości, kluczowe jest zrozumienie czynników, które je wywołują. Zastanów się nad kilkoma kwestiami:

 • Konkretny adresat agresji: Na kim najczęściej dziecko wyładowuje agresję – czy jest to określony przyjaciel, Ty sam, czy dziecko reaguje agresywnie na każdego, z kim przebywa? Jeśli agresja skierowana jest na konkretną osobę, warto zbadać przyczyny – może chodzi o zbyt intensywną zabawę, różnice w temperamentach lub brak jasnych zasad.
 • Przyczyny agresji: Co wydaje się być przyczyną agresywnego zachowania dziecka? Czy jest to frustracja, złość, czy może ekscytacja? Zwróć uwagę na ewentualne wzorce. Czy agresja pojawia się w sytuacjach związanych z zabawkami i frustracją związaną z dzieleniem się nimi, czy dziecko staje się agresywne w sytuacjach, gdy dzieje się zbyt wiele i jest nadmiernie pobudzone?
 • Formy agresji: Jak dziecko wyraża swoją agresję? Czy jest to werbalne, czy fizyczne zachowanie? Zastanów się, czy agresja werbalna pojawia się przed fizyczną, czy też dziecko od razu przechodzi do działań fizycznych.

Odpowiadając na te pytania, możesz znaleźć skuteczne sposoby ograniczenia agresywnego zachowania dziecka w przyszłości.

Jak powinienem zareagować, jeśli moje dziecko bije inne dzieci, osoby?


W tym artykule przedstawimy różne metody, które pomogą Twojemu dziecku lepiej rozumieć swoje agresywne emocje oraz nauczyć je szukania alternatywnych rozwiązań problemów.

Oprócz tego omówimy, jak ważne jest konsekwentne reagowanie na agresywne zachowania dziecka, zwłaszcza gdy skrzywdzi kogoś innego. Z naszego doświadczenia wynika, że konsekwencje są niezbędne, aby skutecznie zmniejszyć agresywne zachowania u małych dzieci. Uczą one dziecko, że każde zachowanie niesie za sobą konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, co pomaga mu dokonywać lepszych wyborów w przyszłości, zwłaszcza w interakcjach z rówieśnikami.

Po zidentyfikowaniu przyczyn agresywnego zachowania dziecka, nadszedł czas na podjęcie odpowiednich działań interwencyjnych.

Moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu - jak reagować

Po pierwsze, natychmiast zareaguj


Gdy zauważysz, że Twoje dziecko bije inne dzieci, natychmiast interweniuj i oddziel je od ofiary.

Bądź ostrożny, by nie skupiać na dziecku nadmiernej uwagi, co mogłoby stanowić negatywne wzmocnienie dla złego zachowania. Nadmierna uwaga może przybierać formę długich dyskusji na temat problemu, co jest nieskuteczne, ponieważ małe dzieci nie są w stanie przyswajać długich wyjaśnień, dlaczego ich zachowanie było niewłaściwe.

Prosta i stanowcza komunikacja, jak „Nie gryziemy”, jest bardziej odpowiednia, skupiając uwagę na osobie poszkodowanej. Inne przykłady nadmiernej uwagi to krzyczenie na dziecko, zmuszanie go do natychmiastowych przeprosin, czy długie rozmowy z innymi rodzicami na temat Twojego zażenowania lub złości.

Skoncentruj się na pocieszeniu ofiary, ignorując agresora. Jeśli Twoje dziecko nie jest w stanie się uspokoić, poczekaj cierpliwie. Gdy dziecko będzie już spokojne i gotowe do rozmowy, możesz omówić zaistniałą sytuację.

W sytuacji, gdy niemożliwe jest fizyczne zabranie dziecka, należy zabrać ze sobą ofiarę agresji. Oddalając się od dziecka po zajściu incydentu, dajesz mu sygnał, że zajmiesz się nim, gdy się uspokoi. Ta metoda pokazuje, że dziecko musi nauczyć się samoregulacji emocjonalnej i odpowiedniego zachowania.


moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu, moje dziecko bije inne dzieci w żłobku

Drogi Rodzicu,

Jeśli Twoje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu lub żłobku. Jest agresywne w stosunku do Ciebie i innych osób, nie panuje nad emocjami i złością – mamy dla Ciebie dobre wiadomości!

Współpracując z psychologiem i psychoterapeutą dziecięcym Martą Morawiecką, stworzyliśmy e-book, który pomoże Ci zrozumieć, jak radzić sobie z agresją Twojego dziecka i co możesz zrobić, aby wspierać zarówno siebie, jak i dziecko.

Jesteśmy przekonani, że zawarte w nim informacje będą miały pozytywny wpływ na jakość Twojego życia i pomogą rozwiązać wiele problemów wynikających z zachowania Twojego dziecka.


Nie podnoś głosu


Jako rodzice, powinniśmy zachować spokój i używać łagodnych słów, aby nasze dzieci mogły uczyć się od nas kontroli nad emocjami i właściwego zachowania. Reakcja krzykiem lub złością może być łatwa, ale pamiętaj, że dzieci czerpią od nas wzorce radzenia sobie z impulsami.

Zrozum, że dziecko zachowujące się agresywnie wobec rówieśników może mieć trudności z nawigacją w środowisku społecznym. Niektóre dzieci mogą mieć problem z adaptacją do nowych sytuacji społecznych, więc staraj się nie brać tego do siebie. Zmiana tonu, ciche i spokojne mówienie mogą być skuteczną techniką – pomaga uspokoić zarówno dziecko, jak i osobę poszkodowaną.

Jeśli Twoje dziecko nie potrafi się uspokoić, zwróć się do niego cicho i powiedz, na przykład:

„Muszę teraz pomóc Jankowi. Gdy skończę, chciałbym, abyś przestał krzyczeć.”

Jeśli dziecko wróci do Ciebie spokojne, pochwal je, mówiąc:

„Dziękuję, że się uspokoiłeś. Nie gryziemy. To sprawiło Jankowi ból i jest smutny.”

Konsekwentnie powtarzaj „Nie gryziemy” i informuj dziecko o konsekwencjach, jeśli zachowanie się powtórzy.

Jeżeli dziecko nie potrafi się uspokoić, możesz je zostawić (w odpowiedniej odległości zależnej od jego wieku) i ignorować wybuchy złości. Większość dzieci przestaje kontynuować niepożądane zachowania, gdy nie mają już publiczności.

Próbujcie rozładować gniew dziecka


Jeśli masz małe dziecko, pomagaj mu w rozpoznawaniu gniewu. Możesz to zrobić, mówiąc:

„Rozumiem, że jesteś zły, ale bicie innego dziecka nie jest w porządku. Nie wolno bić!”

Z dzieckiem w wieku od 3 do 7 lat, warto rozmawiać o gniewie jako o ważnej emocji. W spokojniejszych momentach możesz ćwiczyć z dzieckiem sposoby radzenia sobie ze złością.

Możesz powiedzieć:

„Czasami ja też się złoszczę. Kiedy tak się dzieje, mówię „Jestem zła” i wychodzę z pokoju.”

Naucz swoje dziecko technik radzenia sobie ze złością, aby złagodzić emocje. Możesz wypróbować liczenie do dziesięciu, głębokie oddychanie lub wyrażanie emocji poprzez słowa, na przykład: „Jestem teraz bardzo zły!”

Te metody pomagają dziecku odwrócić uwagę od gniewu i uczą je identyfikowania tej emocji.

Przed znalezieniem się w potencjalnie trudnej sytuacji społecznej, omów z dzieckiem możliwe konsekwencje braku kontroli nad złością.

Powiedz:

„Myślę, że poradzisz sobie ze swoim gniewem, ale jeśli nie, będziemy musieli opuścić park i wrócimy tu dopiero w przyszłym tygodniu. Rozumiesz?”

Upewnij się, że konsekwentnie stosujesz się do ustalonych zasad wobec swojego dziecka.

Ucz dziecko, że nie wolno bić innych osób


Istotne jest przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem o agresji w spokojnym momencie. Używając stanowczego tonu, wyjaśnij, że uderzanie, gryzienie, kopanie i inne formy agresji są nieakceptowalne.

Rozmawiając z dzieckiem w wieku od 18 miesięcy do 2 lat, zachowaj prostotę i wyjaśnij krótko: „Nie wolno bić. To złe.”

Pamiętaj, że być może będziesz musiał wielokrotnie powtarzać tę regułę, używając tych samych słów, aż dziecko zrozumie. Bądź konsekwentny i stanowczy każdorazowo, gdy Twoje dziecko bije inne dzieci i zachowuje się agresywnie.

Przygotuj plan konsekwencji na agresywne zachowanie. W domu może to oznaczać krzesło oddalone od rodziny, gdzie dziecko pozostaje, dopóki się nie uspokoi. Poza domem, znajdź bezpieczne miejsce, gdzie dziecko może być odsunięte od sytuacji. Pokaż, że nie akceptujesz agresji w żadnej formie.

Starsze dzieci, w wieku od 3 do 7 lat, mogą testować zależności przyczynowo-skutkowe. Innymi słowy, mogą chcieć sprawdzić, jak zareagujesz na ich działania. Twoim zadaniem jest dostarczenie konsekwencji, aby „efekt” był zrozumiały.

Ponieważ starsze dzieci lepiej komunikują się werbalnie, możesz używać różnych sformułowań, gdy zachowują się nieodpowiednio.

Przykłady to: „Gryzienie jest niedopuszczalne” lub „Uderzanie sprawia ból innym. Musisz przestać.” Nie ma nic złego w informowaniu dziecka, że niewłaściwe zachowanie spowoduje utratę pewnych przywilejów tego dnia. Konsekwencje mogą obejmować natychmiastowe opuszczenie miejsca zabawy lub ograniczenie czasu przed ekranem.

Powiedz dziecku, aby używało słów


Dzieci, które wykazują agresywne zachowania, często po prostu nie posiadają umiejętności komunikacyjnych, by poradzić sobie w stresujących sytuacjach. Dla małego dziecka ugryzienie lub uderzenie może być prostszym sposobem reakcji niż użycie słów.

Agresywne zachowania mogą także dawać dzieciom iluzję kontroli nad rówieśnikami. Ważne jest, aby pomagać dziecku w rozwijaniu umiejętności dyplomatycznych w trudnych sytuacjach.

Pomóż dziecku znaleźć słowa, które może używać zamiast agresji. Ucz dziecko wyrażać się werbalnie zamiast poprzez działania agresywne. Oto kilka sposobów:

 • Naucz dziecko mówić „Nie!” swoim rówieśnikom, zamiast reagować agresją. Proste „nie” może pomóc dziecku werbalnie wyrazić swoje granice.
 • Daj dziecku zestaw fraz do użycia w rozmowach z przyjaciółmi, gdy czuje się zły lub sfrustrowany. Na przykład: „Nie, to jest moje”, „Nie podoba mi się to!” lub „Przestań! To boli”. To pomoże dziecku zastąpić agresywne zachowanie werbalnym wyrażaniem siebie.
 • Przed sytuacjami, które mogą wywołać agresję w przedszkolu, przypominaj dziecku: „Używaj słów”. Powtarzaj to zawsze, kiedy zauważysz, że dziecko staje się sfrustrowane.
Moje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu - nie podnoś głosu

Rozpoznaj ograniczenia swojego dziecka


Oznacza to umiejętność rozpoznawania momentu, by opuścić potencjalnie niestabilną sytuację lub zdecydowania się na zaangażowanie dziecka w inną czynność, co może zapobiec agresywnym konfrontacjom.

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko podczas zajęć grupowych koncentruje swoją uwagę na konkretnym dziecku, może być konieczne tymczasowe unikanie takich spotkań grupowych na kilka tygodni, aż dziecko nauczy się kontrolować swoje reakcje.

Jeżeli określone gry lub aktywności powodują frustrację u Twojego dziecka, spróbuj wyeliminować je z codziennych zajęć i zobacz, czy wpłynie to uspokajająco na jego zachowanie.

Na koniec, jeśli Twoje dziecko jest zmęczone, głodne lub nadmiernie pobudzone, dostosuj aktywności do jego stanu, angażując się w spokojniejsze, wolniejsze czynności, które mogą zmniejszyć ryzyko agresywnego zachowania.

Ze starszym dzieckiem, które lepiej komunikuje się werbalnie, otwarcie rozmawiaj o sytuacjach, które go irytują i wspólnie pracuj nad strategiami radzenia sobie w takich przypadkach.

Doceniaj wysiłki dziecka


Gdy zauważysz, że Twoje dziecko zachowuje się właściwie, pochwal je za ciężką pracę i wysiłek. Na przykład, jeśli zobaczysz, jak Twoje dziecko rozwiązuje konflikt o zabawkę bez agresji, wyraź swoją dumę z tego, że wybrał komunikację słowną zamiast zachowań agresywnych.

Kontynuuj wyszukiwanie i chwalenie pozytywnych zachowań, aby motywować swoje dziecko do dalszego osiągania dobrych wyników.

Czego nie robić?


Nie odpowiadaj agresją na agresję. Choć może być kuszące nauczyć dziecko, jak to jest być ofiarą agresji, odpowiadając w ten sam sposób, jednak takie działanie uczy, że agresja jest sposobem na rozwiązywanie konfliktów. Staraj się zachować spokój, nawet gdy jest to trudne.

Unikaj wystawiania dziecka na brutalne treści telewizyjne lub gry wideo. Często przedstawiają one agresywną postać jako bohatera, co może sugerować, że przemoc jest akceptowalnym rozwiązaniem problemów. Kontroluj nawyki oglądania swojego dziecka, aby uniknąć takich komunikatów. Choć nie każde dziecko jest wrażliwe na przemoc w mediach, na niektóre, szczególnie te o agresywnym usposobieniu, może mieć duży wpływ. Zrozumienie temperamentu Twojego dziecka pomoże Ci je lepiej wspierać.

Nie bierz agresywnego zachowania dziecka do siebie. Rodzice często czują frustrację i złość, gdy ich dziecko zachowuje się agresywnie, interpretując to jako odbicie własnych umiejętności rodzicielskich. Jeśli masz dziecko, które wykazuje agresję, skup się na pomocy w wyrażaniu się w bardziej odpowiedni sposób i konsekwentnym reagowaniu na incydenty.

Kiedy agresja dziecka powinna niepokoić?


Chociaż agresja może być normalnym zjawiskiem u wielu dzieci, ważne jest, aby być świadomym, kiedy zachowanie dziecka przekracza granice uważane za normalne dla jego etapu rozwojowego. Zwróć uwagę na następujące objawy u swojego dziecka:

 • Nieposłuszeństwo lub wrogie nastawienie w stosunku do Ciebie lub innych osób mających autorytet, jak nauczyciele czy opiekunowie. Wzorzec ten oznacza, że zachowanie jest stałe, chroniczne, a dziecko nie reaguje na podjęte interwencje.
 • Trudności z kontrolowaniem emocji, łatwe wpadanie w złość.
 • Częste kłótnie z dorosłymi.
 • Świadome angażowanie się w działania, które irytują innych.
 • Obwinianie innych za swoje problemy.
 • Zachowanie się w sposób drażliwy lub wykazywanie chronicznej irytacji.
 • Stałe odczuwanie gniewu.
 • Złośliwe lub mściwe postępowanie.

Warto pamiętać, że na różnych etapach rozwoju małe dzieci mogą przejawiać niektóre lub wszystkie z wymienionych problemów. Jeśli jednak Twoje dziecko konsekwentnie wykazuje te zachowania i wpływa to na jego codzienne funkcjonowanie, na przykład na umiejętność zachowania się w przedszkolu czy podtrzymania przyjaźni, zaleca się konsultację z psychologiem. Może to być sygnał, że dziecko zmaga się z innymi problemami psychicznymi, które wymagają oceny przez specjalistę.

Wychowanie agresywnego dziecka może być ogromnym wyzwaniem w procesie jego rozwoju. Chociaż czasami może się to wydawać trudne, możliwe jest nauczenie dziecka nowych, odpowiednich sposobów interakcji z innymi dziećmi i dorosłymi. Kluczowe jest opracowanie jasnego, prostego i konsekwentnego planu działania. Pamiętaj, że Ty jako rodzic jesteś najlepszym wzorem odpowiedniego zachowania dla swojego dziecka, które bacznie Cię obserwuje.


jak radzić sobie z agresją u dzieci, agresja u dziecka

Drogi Rodzicu,

Jeśli Twoje dziecko bije inne dzieci w przedszkolu lub żłobku. Jest agresywne w stosunku do Ciebie i innych osób, nie panuje nad emocjami i złością – mamy dla Ciebie dobre wiadomości!

Współpracując z psychologiem i psychoterapeutą dziecięcym Martą Morawiecką, stworzyliśmy e-book, który pomoże Ci zrozumieć, jak radzić sobie z agresją Twojego dziecka i co możesz zrobić, aby wspierać zarówno siebie, jak i dziecko.

Jesteśmy przekonani, że zawarte w nim informacje będą miały pozytywny wpływ na jakość Twojego życia i pomogą rozwiązać wiele problemów wynikających z zachowania Twojego dziecka.


Kto może mi pomóc, jeśli moje dziecko bije inne dzieci?


Zazwyczaj agresywna faza u dzieci trwa kilka miesięcy i często mija sama z siebie. Jeśli jednak agresywne zachowania utrzymują się dłużej, warto zbadać ich przyczynę. W przypadku zaburzeń w zachowaniu społecznym, gdy dziecko nie umie komunikować swoich potrzeb i reaguje przemocą, pomocny może być psycholog lub psychoterapeuta. Problemy te mogą wynikać z zaburzeń kontroli impulsów lub braku empatii.

W takiej sytuacji istotne jest, aby rodzice i opiekunowie poszukiwali wsparcia specjalistów, którzy mogą pomóc zrozumieć przyczyny agresywnego zachowania dziecka i opracować strategie radzenia sobie z nimi. Wczesna interwencja może być kluczowa w zapewnieniu dziecku odpowiednich narzędzi do zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, a także w nauce konstruktywnego wyrażania uczuć i potrzeb.

Jeżeli podejrzewasz, że agresja Twojego dziecka wynika z poważnych stresorów życiowych, zaburzeń zachowania lub problemów zdrowia psychicznego, pomoc specjalistyczna może być niezbędna. Możesz skorzystać z oferty wsparcia w Naszej Poradni. Zapoznaj się z naszą ofertą psychologiczną w Katowicach i Gliwicach.

Przeczytaj również:
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?
Proste sposoby, jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami
Co zrobić, aby moje dziecko było pewniejsze siebie?
Gdzie w Gliwicach można udać się z dzieckiem do psychologa?