Terapia uzależnień Katowice, okładka

Terapia uzależnień Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Uzależnienie to skomplikowany stan, w którym dana osoba w niekontrolowany sposób używa pewnych substancji lub angażuje się w ryzykowne działania lub zachowania, nawet jeśli powodują one znaczne szkody w jej życiu.

Różnorodne czynniki, takie jak środowisko, genetyka, presja rówieśnicza i podstawowe problemy ze zdrowiem psychicznym, zwiększają ryzyko uzależnień. Przypadki uzależnień mogą mieć różny charakter. Możemy wyróżnić kilka typów uzależnienia:

 • Uzależnienie od substancji:
  • Alkoholizm,
  • Narkomania,
  • Nikotynizm,
 • Uzależnienia behawioralne:
  • Uzależnienie od jedzenia,
  • Uzależnienie od zakupów,
  • Uzależnienie od komputera i gier komputerowych,
  • Uzależnienie od Internetu,
  • Uzależnienie od seksu,
 • Uzależnienie od pracy.
 • Uzależnienie od hazardu.
 • Uzależnienie od relacji.
 • Uzależnienia od leków.
 • Uzależnienie od przygodnego zachowania.
 • Uzależnienie od mediów społecznościowych.

Mimo że konsekwencje i symptomy uzależnienia są poważne, istnieją skuteczne metody leczenia tych problemów. Odpowiednie podejście terapeutyczne zależy od rodzaju i stopnia nasilenia uzależnienia. Proces leczenia obejmuje terapię, stosowanie leków, a w niektórych przypadkach konieczna może być hospitalizacja. Grupy wsparcia odgrywają również kluczową rolę w procesie leczenia uzależnień.

Terapia uzależnień Katowice - profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna i psychiatryczna

Czy zmagasz się z uzależnieniem lub obserwujesz, jak ktoś bliski boryka się z tą trudną sytuacją? Nasza poradnia zdrowia psychicznego w Katowicach specjalizuje się w terapii uzależnień, oferując wsparcie i profesjonalną pomoc w przezwyciężeniu trudności związanych z nałogiem.

Nasz zespół składa się z doświadczonych terapeutów uzależnień i psychologów, którzy podejdą do Ciebie z empatią i zrozumieniem.

Każdy człowiek i każde uzależnienie są unikalne. Dlatego nasze podejście opiera się na dostosowaniu terapii do Twoich indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Tworzymy bezpieczne i zaufane środowisko, w którym możesz otwarcie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami. Staramy się zbudować atmosferę wsparcia, która sprzyja procesowi zdrowienia.

Rozumiemy, że uzależnienie dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale również jej najbliższych. Oferujemy wsparcie rodzinne, pomagając w zrozumieniu i radzeniu sobie z konsekwencjami uzależnienia w relacjach.

Terapia uzależnień Katowice opiera się na:

 • Indywidualna terapia psychologiczna – Prywatne sesje terapeutyczne, skupiające się na Twoich osobistych wyzwaniach i celach związanych z uzależnieniem.
 • Terapia rodzinna – Sesje terapeutyczne skierowane na zrozumienie i naprawę relacji rodzinnych dotkniętych uzależnieniem.
 • Wsparcie po terapii – Opracowanie strategii i narzędzi umożliwiających utrzymanie zdrowego trybu życia po zakończeniu terapii.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją drogę do zdrowia i wolności od uzależnienia Nie jesteś sam – jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Terapia uzależnień Katowice Poradnia FOCUS. Odkryj moc zmiany i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem.

Terapia uzależnień Katowice - uzależnienie od telefonu

Uzależnienie to przewlekłe, nawracające zaburzenie, charakteryzujące się kompulsywnymi zachowaniami, poszukiwaniem substancji i ich ciągłym używaniem pomimo szkodliwych konsekwencji.

Ta ogólna definicja obejmuje wszelkie kategorie uzależnień. Przykładowo, co oznacza uzależnienie seksualne? Uzależnienie seksualne to kompulsywne zachowanie związane z ciągłym poszukiwaniem aktywności seksualnej, które zakłóca życie danej osoby.

Rozwój uzależnienia to proces ciągły i stopniowy. W początkowej fazie osoba podejmuje konkretne działania, kierując się osiągnięciem przyjemności lub dąży do łagodzenia bólu, tworzenia fantazji, pobudzenia. Zachowania uzależniające służą zarówno motywom hedonistycznym, jak i opiekuńczym, choć inne motywy, takie jak spełnianie fantazji czy ucieczka od rzeczywistości, są również prawdopodobne.


Istnieje kilka czynników przyczyniających się do rozwoju uzależnienia:

Trauma – Traumatyczne wydarzenia mogą wywoływać efekt domina, prowadząc do zmian w strukturze mózgu. Może pojawić się zespół stresu pourazowego (PTSD), stany lękowe, depresja lub radzenie sobie z traumą poprzez angażowanie się w ryzykowne zachowania, takie jak nadużywanie substancji.

Zaburzenia współwystępujące – Obecność zdiagnozowanych lub niezdiagnozowanych zaburzeń zdrowia psychicznego może sprzyjać rozwojowi uzależnienia. Zaburzenia te obejmują lęki, depresję, schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, zespół stresu pourazowego (PTSD) i zaburzenie obsesyjno-kompulsywne.

Genetyka – Historia uzależnień w rodzinie zwiększa ryzyko wystąpienia uzależnienia.

Środowisko – Środowisko, w którym osoba wychowuje się i w którym obecnie przebywa, ma istotny wpływ na jej zdrowie psychiczne. Wpływ ten może wynikać z narażenia na substancje uzależniające, presję rówieśników itp.

Napięte relacje – Problematyczne relacje z członkami rodziny lub bliskimi osobami często prowadzą do depresji lub podejmowania ryzykownych zachowań, co może przyczynić się do rozwoju uzależnienia.

Wątpliwe praktyki przepisywania leków – Niektóre leki, takie jak benzodiazepiny, mogą prowadzić do uzależnienia, zwłaszcza gdy są stosowane przez długi okres. Pacjenci rozwijają tolerancję na lek, co wymaga zwiększenia dawki, aby osiągnąć oczekiwane efekty.

Terapia uzależnień Katowice - uzależnienie od hazardu, poradnia Focus

Do kluczowych kategorii uzależnień zalicza się uzależnienie behawioralne, uzależnienie od substancji oraz uzależnienie od impulsów.

Uzależnienia behawioralne związane są z przymusem angażowania się w określone zachowania, takie jak hazard. Podobieństwo do uzależnienia od substancji sprawia, że często występują także choroby współistniejące; osoba uzależniona behawioralnie może również cierpieć na rodzaj zaburzenia związanego z używaniem substancji.

Uzależnienie od substancji oznacza powtarzającą się potrzebę lub chęć kontynuowania zażywania substancji psychoaktywnej pomimo szkodliwych konsekwencji. To obejmuje różnorodne substancje, jak alkohol, narkotyki oraz leki zmieniające nastrój.

Uzależnienie od impulsów to stan, w którym osoba ma trudności z kontrolowaniem zachowania lub emocji. Zaburzenia kontroli impulsów mogą objawiać się jako patologiczny hazard, kleptomania, przerywane zaburzenie eksplozywne, piromania i trichotillomania. Charakterystyczną cechą tych zaburzeń jest walka z potrzebą zaangażowania się w działania lub zachowania, które są nadmierne lub szkodliwe dla innych.


Dziedziczność ma potencjał wpływania na rozwój uzależnienia, a rosnąca ilość dowodów potwierdza tę korelację. Stopień dziedziczności uzależnienia może sięgać od umiarkowanego do wysoko dziedziczonego, a ryzyko uzależnienia koreluje z poziomem pokrewieństwa genetycznego z uzależnionym krewnym.

Mimo to, paradoksalność dziedziczności zaburzeń uzależnieniowych wynika głównie z faktu, że uzależnienie zazwyczaj zależy od dostępności substancji lub środka uzależniającego oraz od decyzji danej osoby dotyczącej jego użycia.

Warto zaznaczyć, że badania nad dziedzicznością uzależnień są prowadzone w populacjach i grupach wiekowych, które mają wspólne ryzyko ekspozycji na substancję uzależniającą. Istnieje również podobieństwo w czynnikach środowiskowych, które wpływają na ryzyko rozwoju uzależnienia.

Mimo że geny wpływają na każdy etap, od inicjacji po uzależnienie, determinanty genetyczne mogą różnić się w zależności od konkretnego przypadku. Innymi słowy, uzależnienie stanowi wynik interakcji między genami a środowiskiem.

objawy

Objawy uzależnienia mogą przybierać charakter psychologiczny, fizyczny i społeczny. Poniżej przedstawiamy szczegółowe objawy uzależnienia:

 • Zmiana apetytu, nastroju i zaburzenia snu.
 • Tajemniczość, samotność, kłamstwo i/lub kradzież.
 • Kontynuowanie używania substancji lub wykonywanie określonych czynności pomimo negatywnych konsekwencji.
 • Brak zainteresowania innymi rzeczami, które wcześniej lubiłeś.
 • Problemy finansowe i prawne.
 • Angażowanie się w ryzykowne działania i zachowania.
 • Objawy odstawienia, na przykład po próbie rzucenia palenia.
 • Biorąc więcej niż to konieczne lub zamierzone.
 • Zwiększone użycie niektórych substancji.
 • Nadanie priorytetu zachowaniom lub substancjom powodującym uzależnienie niż innym aspektom życia, np. rodzinie, pracy.
 • Spędzanie czasu z nowymi (nietypowymi) przyjaciółmi.
 • Utrata masy ciała lub przyrost masy ciała.
 • Zmiana poziomów energii.
 • Posiadanie skrytek.
 • Zmiana wyglądu, zmęczenie, wychudzenie.

Są to ogólne symptomy uzależnienia, jednak każdy rodzaj uzależnienia charakteryzuje się specyficznymi objawami właściwymi dla danej formy uzależnienia.


Uzależnienie sprawia, że tracisz zainteresowanie innymi aktywnościami, ponieważ nie są one w stanie dostarczyć podobnych efektów do tych, jakie generują środki uzależniające.

Hobby i inne zajęcia, które wcześniej sprawiały Ci przyjemność, nie przynoszą już takiej samej ulgi w bólu, przyjemności, satysfakcji ani innych doznań, jakie dostarczają narkotyki, alkohol lub inne substancje.

W rezultacie osoby uzależnione stopniowo tracą zainteresowanie innymi aktywnościami, nawet jeśli wcześniej były im bardzo bliskie.


System nagrody w mózgu może wpływać na rozwijanie uzależnienia poprzez zwiększanie poziomu dopaminy, neuroprzekaźnika – substancji chemicznej poprawiającej samopoczucie. Chociaż każdy uzależniający środek ma swoje unikalne oddziaływanie na mózg, istnieje wspólny mianownik w postaci stymulacji dopaminy w układzie nagrody.

Badania wskazują na to, że uzależnienie może być opisane jako choroba układu nagrody w mózgu. Dopamina odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu informacji dotyczących istotności, czyli centralnej zdolności neuroprzekaźnika do wpływania na nagrodę lub kontrolowania jej, oczekiwania na nagrodę, poczucia przyjemności i motywacji.

Po spożyciu określonej substancji następuje wzrost poziomu dopaminy, co powoduje dobre samopoczucie. Osoba pragnie ponownie doświadczyć tych efektów, co skutkuje kontynuowaniem używania. To otwiera drogę do rozwoju uzależnienia.

Terapia uzależnień Katowice – umów się na wizytę z doświadczonym specjalistą

metody leczenia

W Poradni Focus stawiamy sobie za cel zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom borykającym się z uzależnieniem. Nasze specjalistyczne podejście obejmuje ofertę terapii psychoterapeutycznej, gdzie doświadczeni terapeuci pomagają klientom zrozumieć korzenie uzależnienia i rozwijać skuteczne strategie radzenia sobie. Ponadto, oferujemy wsparcie psychiatryczne, skierowane na leczenie ewentualnych współistniejących problemów psychicznych oraz zarządzanie lękami związanych z procesem rekonwalescencji. Dzięki temu dążymy do kompleksowego poprawienia jakości życia osób zmagających się z uzależnieniem.

Psychoterapia to kluczowy element leczenia uzależnień. Istnieje kilka metod, dostosowanych do stopnia uzależnienia. Jedną z najpopularniejszych form psychoterapii w terapii uzależnień jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Oprócz sesji indywidualnych, Pacjent może uczestniczyć w terapii rodzinnej czy terapii dla par, aby skupić się na negatywnych wzorcach myślenia i zachowania przyczyniających się do uzależnienia.

Leki mogą być składnikiem terapii, obejmując leki łagodzące objawy odstawienia, kontrolujące głód lub leki stosowane w leczeniu podstawowych problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja lub stany lękowe. Nie każda osoba uzależniona jednak otrzyma farmakoterapię.

Edukacja odgrywa istotną rolę w procesie leczenia, dostarczając Pacjentowi cennych informacji, które pomagają mu zrozumieć naturę uzależnienia, jego przyczyny oraz umiejętność radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z uzależnienia.

Terapia uzależnień Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!