Leczenie nerwicy Katowice, OKŁADKA

Leczenie nerwicy Katowice – Leczenie zaburzeń lękowych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Obecnie nerwica nie jest odrębną chorobą psychiczną. Zamiast tego lekarze najczęściej umieszczają jej objawy w tej samej kategorii, co zaburzenie lękowe . Innymi słowy, to, co kiedyś nazywano nerwicą, obecnie mieści się w kategorii lęku.

Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe często odczuwają intensywny, nadmierny i uporczywy strach w związku z codziennymi sytuacjami. Zaburzenia lękowe często objawiają się jako powtarzające się epizody nagłego odczuwania intensywnego niepokoju, strachu lub przerażenia, które osiągają szczyt w ciągu kilku minut (ataki paniki).

W Centrum Terapii FOCUS posiadamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do kompleksowego i skutecznego leczenia różnych rodzajów zaburzeń lękowych. Nasi specjaliści angażują się w współpracę z Pacjentem, dążąc do eliminacji przyczyn i objawów lęku, bazując na najnowszych wytycznych dotyczących terapii i leczenia.

Rozumiemy, że powrót do zdrowia wymaga zastosowania efektywnych metod terapeutycznych, połączonych z delikatnością, empatią i tworzeniem bezpiecznej atmosfery na każdym etapie leczenia. To kluczowy element sukcesu, który umożliwił nam pomoc osobom, których życie dotknęła nerwica.

Zaburzenia lękowe przybierają różne formy, a ich objawy mogą się nieco różnić. Jednak to, co je łączy, to stałe uczucie niepokoju i lęku, które towarzyszy osobie niemal przez cały czas. Ten stan znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie i przyczynia się do obniżenia nastroju.


Zaburzenia lękowe i związane z nim uczucie niepokoju i paniki wpływają negatywnie na codzienne czynności, są trudne do opanowania, nieproporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia i mogą utrzymywać się przez długi okres. Istnieje tendencja do unikania miejsc lub sytuacji w celu zapobiegania tym uczuciom. Objawy nerwicy mogą pojawić się już w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, utrzymując się aż do dorosłości.

Przykłady tego rodzaju zaburzeń obejmują uogólnione zaburzenie lękowe, lęk społeczny (fobię społeczną), fobie specyficzne i zespół lęku separacyjnego. Możliwe jest również występowanie więcej niż jednego rodzaju zaburzenia lękowego u danej osoby. Czasami stany lękowe mogą być spowodowane chorobą, która wymaga specjalistycznego leczenia.

Nie ważne, jaki rodzaj lęku Cię dotyka, istnieją skuteczne metody leczenia, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi trudnościami.


Agorafobia to rodzaj zaburzenia lękowego, które charakteryzuje się obawą i częstym unikaniem miejsc lub sytuacji, które mogą wywołać uczucie paniki, prowadząc do uczucia uwięzienia, bezradności lub zawstydzenia.

Zaburzenie lękowe związane ze stanem zdrowia objawia się intensywnym lękiem lub paniką, które są bezpośrednio związane z problemami zdrowotnymi fizycznymi.

Uogólnione zaburzenie lękowe manifestuje się uporczywym i nadmiernym niepokojem oraz zmartwieniem związanym z codziennymi czynnościami czy wydarzeniami, nawet tymi rutynowymi. Zmartwienie to jest nieproporcjonalne do rzeczywistych okoliczności, trudne do kontrolowania i wpływa na samopoczucie fizyczne. Często towarzyszą mu inne zaburzenia lękowe lub depresja.

Zespół lęku napadowego obejmuje nawracające epizody nagłego uczucia intensywnego niepokoju, strachu lub przerażenia, które osiągają szczyt w ciągu kilku minut (ataki paniki). Objawy takie jak zbliżająca się zagłada, duszność, ból w klatce piersiowej, szybkie kołatanie serca są często obecne podczas tych ataków. Ataki te prowadzą do unikania sytuacji i miejsc, w których wystąpiły.

Mutyzm wybiórczy to utrzymująca się niezdolność dzieci do mówienia w określonych sytuacjach, np. w szkole, pomimo zdolności do komunikacji w domu z najbliższą rodziną. Ten stan może wpływać negatywnie na funkcjonowanie w szkole, pracy i życiu społecznym.

Lęk separacyjny to zaburzenie dziecięce, które objawia się nadmiernym lękiem w porównaniu do standardowego poziomu rozwoju dziecka, związanym z oddzieleniem się od rodziców lub innych osób pełniących rolę opiekunów.

Zespół lęku społecznego (fobia społeczna) charakteryzuje się wysokim poziomem niepokoju, strachu i unikania sytuacji społecznych z powodu obawy przed wstydem, samoświadomością i strachem przed oceną lub negatywnym postrzeganiem przez innych.

Fobie specyficzne wykazują się intensywnym niepokojem w obliczu konkretnej sytuacji lub obiektu, zazwyczaj prowadząc do chęci uniknięcia tego bodźca. U niektórych osób fobie specyficzne mogą prowadzić do wystąpienia ataków paniki.

Zaburzenie lękowe wywołane substancjami charakteryzuje się objawami intensywnego lęku lub paniki, które są wynikiem używania substancji psychoaktywnych, zażywania leków, narażenia na toksyczne substancje lub odstawienia substancji psychoaktywnych.


 • Nadmierny niepokój,
 • Napięcie mięśniowe,
 • Bezsenność lub zaburzenia snu,
 • Pocenie się i drżenie,
 • Przyśpieszone bicia serca,
 • Szybki oddech,
 • Uczucie osłabienia lub zmęczenia,
 • Uczucie nierealności,
 • Problemy z koncentracją,
 • Bóle głowy, bóle brzucha, nudności, zawroty głowy,
 • Izolacja społeczna,
 • Nadmierna samoanaliza,
 • Nadmierna reakcja na stresory.
Leczenie nerwicy Katowice

Umów się na konsultacje do specjalisty, gdy:

 • Odczuwasz, że nadmierne martwienie się zakłóca Twoją pracę, relacje lub inne aspekty życia.
 • Twój strach lub niepokój są dla Ciebie przytłaczające i trudne do opanowania.
 • Doświadczasz uczucia przygnębienia, masz trudności z kontrolowaniem spożycia alkoholu lub narkotyków lub borykasz się z innymi problemami psychicznymi.
 • Uważasz, że Twój lęk może być związany z problemami ze zdrowiem fizycznym.
 • Masz myśli o podjęciu próby samobójczej – w takim przypadku natychmiast zwróć się o pomoc.

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń psychicznych. Psycholog i psychoterapeuta zajmujący się zdrowiem psychicznym mogą zdiagnozować stan lękowy i zapewnić poradę, a także psychoterapię.

Aby zdiagnozować zaburzenia lękowe, specjalista dokonuje oceny psychologicznej, która obejmuje szczegółowe omówienie Twoich myśli, uczuć i zachowań. Pomaga to w postawieniu diagnozy oraz identyfikacji ewentualnych powiązanych komplikacji. Zaburzenia lękowe często współistnieją z innymi problemami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja czy nadużywanie substancji psychoaktywnych, co może stanowić dodatkowe wyzwanie przy diagnozowaniu.

Porównuje Twoje objawy z kryteriami zawartymi w DSM-5. W diagnostyce zaburzeń lękowych wielu lekarzy korzysta z kryteriów określonych w Podręczniku Diagnostycznym i Statystycznym Zaburzeń Psychicznych.


Dwie główne metody leczenia zaburzeń lękowych to psychoterapia i leki. Największe korzyści możesz uzyskać z połączenia tych dwóch rozwiązań. Odkrycie, które metody leczenia będą dla Ciebie najlepsze, może zająć trochę czasu, prób i błędów.

Aby złagodzić objawy, stosuje się kilka rodzajów leków, w zależności od rodzaju zaburzenia lękowego i tego, czy masz również inne problemy psychiczne lub fizyczne. Leki te służą do krótkotrwałego łagodzenia objawów lękowych i nie są przeznaczone do stosowania długoterminowego.

leczenie nerwicy katowice poradnia focus

Psychoterapia, polega na współpracy z terapeutą w celu redukcji objawów lękowych. To efektywna metoda leczenia lęku.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) reprezentuje najbardziej efektywną formę psychoterapii w przypadku zaburzeń lękowych. Ogólnie rzecz biorąc, terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminowym leczeniem, skupiającym się na nauce konkretnych umiejętności, które pomagają łagodzić objawy i stopniowo powracać do działań, których unikałeś ze względu na stany lękowe.

Terapia poznawczo-behawioralna obejmuje terapię ekspozycyjną, w ramach której stopniowo narażasz się na obiekt lub sytuację wywołującą niepokój. Dzięki temu budujesz pewność, że potrafisz radzić sobie z daną sytuacją i objawami lęku.

Leczenie nerwicy Katowice – Leczenie zaburzeń lękowych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!