Metoda Montessori, pedagog gliwice, pedagog katowice

Metoda Montessori


Autorką metody Montessori jest lekarka włoskiego pochodzenia – Maria Montessori, która na początku poprzedniego stulecia założyła szkołę w jednej z najbiedniejszych dzielnic Rzymu. Jako pedagog stworzyła metodykę pracy z dziećmi, która jest ściśle związana z indywidualizacją i obserwacją każdego podopiecznego i oparta na następujących swobodach i zasadach:

        – Swoboda wyboru zajęć

       – Swoboda wyboru materiału

       – Swoboda wyboru miejsca

        – Swoboda wyboru czasu pracy

        – Swoboda wyboru formy

        – Zasada porządku

        – Zasada ograniczenia

        – Zasada izolowania trudności

        – Zasada transferu

        – Zasada powtarzalności

       – Zasada samokontroli

Dziecko samo decyduje o przedmiocie swoich działań, tempie swojej pracy, czasie jej trwania i poziomie jej trudności, oczywiście wybór ten jest jedynie ograniczony dostępnym otoczeniem.

Prowadzący wskazuje jak korzystać z dostępnych sprzętów i materiałów, wspiera swoich podopiecznych i obserwuje ich zachowania, pozwalając im na samodzielną pracę. Materiały pracy związane z tą metodą służą także rozwijaniu wrażliwości zmysłowej.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii