Metoda symboli dźwiękowych, pedagog gliwice, pedagog katowice

Metoda symboli dźwiękowych


Terapia skierowana dla dzieci w wieku 5-6 lat z zaburzeniami narządu słuchu,
wzroku oraz nadpobudliwości ruchowej. Metoda skupia się na muzykoterapii-
połączeniu ruchu i muzyki. Odpowiednio dobrana melodia stymuluje aktywność
dziecka a ćwiczenia pozwalają na rozwój psychiczny i ruchowy. 

Ćwiczenia podzielone zostały na strefy:

Strefa ruchowa – rozwój ruchów manualnych

Strefa procesów poznawczych – rozwój procesów myślowych 

Strefa emocjonalna – odreagowywanie napięć 

Strefa społeczna – rozwój pracy dziecka w grupie 

Tok terapii składa się na występujące po sobie etapy: 

Ekspresja ruchowa – dzieci poruszają się swobodnie zgodnie z muzyką,
następnie zaczynamy kontrolować ruch dzieci wprowadzając
ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Interpretacja plastyczna utworów muzycznych – dzieci ilustrują nastrój danej
muzyki za pomocą kolorów, pobudza to ich wyobraźnie. Następnie za pomocą swoich
słów interpretują wrażenia wywołane muzyka. 

Poznawanie i operowanie symbolami dźwięków – ten etap ćwiczeń polega na
stymulacji rozwoju umysłowego oraz procesów percepcyjnych

Zabawy słowno-muzyczno-ruchowe – następuje rozwój mowy i słuchanie
dziecka, poprzez bajki ilustrowane muzycznie, które stają się
inspiracja do zoobrazowania. 

Relaksacja – najczęściej kończy zajęcia terapeutyczne polega na rozluźnieniu
napięcia mięśniowego i psychicznego. 

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii