Metoda Dobrego Startu, pedagog gliwice, pedagog katowice

Metoda Dobrego Startu


Metoda Dobrego Startu to aktywny sposób na usprawnianie i aktywizację rozwoju psychomotorycznego. Poprzez zabawę, ruch i piosenki dzieci są zapoznawane m.in. z głoskami i znakami graficznymi.

Dobry start jest zapewniany poprzez ćwiczenia, które oddziałują przede wszystkim na percepcję i motorykę. Są to ćwiczenia słuchowe (piosenki), wzrokowe (znaki graficzne) i ruchowe (odtwarzanie wzorów w rytmie piosenki), które są realizowane według określonego schematu prowadzącego:

– od zajęć wprowadzających: orientacyjnych, porządkowych i korekcyjnych,
– poprzez właściwe zajęcia: ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe,
– do ćwiczeń relaksacyjnych.

Przy jednoczesnym rozwoju percepcji i motoryki, kształtowane są także zdolności rozumienia i operowania symbolami, a w przypadku grupowej formy zajęć ułatwiane jest nawiązywanie kontaktów społecznych i nauka współdziałania.

Metoda ta jest szczególnie polecana w terapii dzieci z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii