Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice, okładka

Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Zespół Aspergera u dzieci stanowi zaburzenie rozwojowe, charakteryzujące się trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz powtarzalnymi wzorcami zachowania i myślenia.

Dzieci i nastolatkowie z zespołem Aspergera potrafią prowadzić rozmowy z innymi i odnajdywać się w szkolnym środowisku. Niemniej jednak mogą napotykać problemy ze zrozumieniem kontekstu społecznego oraz subtelnych form komunikacji, takich jak mowa ciała, humor czy sarkazm. Często skłonne są do intensywnego skupienia się na jednym temacie lub zainteresowaniu, co może zakłócać ich codzienne funkcjonowanie. Te obsesyjne zainteresowania mają tendencję do dominowania, zamiast stanowić zdrowe źródło możliwości społecznych czy rekreacyjnych dla dziecka.

Należy zauważyć, że chłopcy są trzy do czterech razy bardziej narażeni na zespół Aspergera niż dziewczęta. Większość przypadków jest diagnozowana w przedziale wiekowym od pięciu do dziewięciu lat, chociaż niektóre przypadki mogą być rozpoznawane już w wieku trzech lat.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia centrum zdrowia psychicznego FOCUS, gdzie proponujemy kompleksowe badania diagnostyczne dotyczące zespołu Aspergera u dzieci oraz skuteczną terapię prowadzoną przez doświadczonych specjalistów. Nasza pomoc kierowana jest do wszystkich dzieci, u których podejrzewa się występowanie zespołu Aspergera. Katowice to miejsce, w którym najmłodsi Pacjenci mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia wielozadaniowego zespołu, który tworzą eksperci z dziedziny psychologii, psychoterapii, psychiatrii, a także logopedii i fizjoterapii.

Nasza poradnia autyzmu w Katowicach oferuje kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci z zespołem Aspergera. Jeśli poszukujesz miejsca do diagnozy u swojego dziecka, trafiłeś we właściwe miejsce. W naszej placówce dostępny jest specjalistyczny test, który umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

psycholog, psychiatra Katowice

Zespół Aspergera nie stanowi już odrębnej jednostki chorobowej. Jest to teraz jedno z wielu zaburzeń z zakresu spektrum autyzmu.

W procesie diagnostyki wykorzystujemy różnorodne narzędzia, w tym renomowany test psychologiczny ADOS-2, aby uzyskać kompleksowy obraz potrzeb i cech charakterystycznych dla Pacjenta. Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice opiera się na testach przeprowadzanych przez specjalistę psychologa, a następnie uzupełniana jest kompleksowym badaniem, które przeprowadza lekarz psychiatra. Więcej informacji na temat ADOS-2 znajdziesz tutaj.

W trakcie wstępnego badania psycholog zbiera informacje dotyczące aktualnego funkcjonowania dziecka, wcześniejszych doświadczeń oraz zauważonych objawów. To także doskonały moment, aby rodzic podzielił się swoimi wątpliwościami lub zadawał pytania, które go nurtują.

Wskazane jest dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej, zwłaszcza dotyczącej chorób przewlekłych, historii hospitalizacji, poważnych urazów lub ewentualnych wcześniejszych konsultacji w poradni zdrowia psychicznego. Przydatna będzie również lista obecnie stosowanych u dziecka leków.


Rzetelna diagnoza zespołu Aspergera u dzieci w Katowicach opiera się na profesjonalnych testach, w tym na badaniach funkcji poznawczych. Jednym z kluczowych narzędzi używanych do precyzyjnej oceny jest test ADOS-2. To narzędzie cieszące się uznaniem na arenie międzynarodowej, uznawane za „złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Wszystkie stosowane przez nas testy podczas diagnozy zespołu Aspergera w Katowicach to pewne i skuteczne narzędzia, posiadające aprobatę polskich oraz międzynarodowych towarzystw psychologicznych.

Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice - leczenie

W zależności od obserwowanych objawów u Twojego dziecka i ich intensywności, proces diagnostyczny może obejmować także analizę mowy, poziomu inteligencji, zdolności społecznych, przetwarzania sensorycznego oraz sprawności motorycznych. Testy te nie tylko mają na celu diagnozowanie ewentualnego zespołu Aspergera, ale również pomagają określić rodzaj terapii, jakiej może potrzebować Twoje dziecko.

Ewaluacja mowy i komunikacji – Specjalista logopeda dokładnie oceni umiejętności mowy i komunikacji Twojego dziecka, poszukując wskaźników zespołu Aspergera oraz potencjalnych trudności lub zaburzeń w zakresie języka.

Testy poznawcze – Możliwe jest poddanie Twojego dziecka standardowym testom inteligencji lub nieformalnym ocenom poznawczym.

Ocena adaptacyjna funkcjonowania – Badanie zdolności Twojego dziecka do funkcjonowania, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz dostosowywania się do otoczenia. Ta ocena może obejmować testowanie umiejętności społecznych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych oraz sprawdzanie zdolności do wykonywania codziennych czynności, takich jak ubieranie się czy jedzenie.

Ocena sensoryczno-motoryczna – Ponieważ problemy z integracją sensoryczną często towarzyszą autyzmowi i zespołowi Aspergera, a także mogą być mylone z nimi, fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy mogą ocenić umiejętności motoryczne oraz przetwarzanie sensoryczne Twojego dziecka.

W trakcie spotkania specjalista analizuje wyniki przeprowadzonych testów oraz przebieg procesu diagnostycznego związane z zespołem Aspergera. Rodzic otrzymuje dalsze wskazówki dotyczące planu leczenia.

Finalny etap procesu diagnozy zespołu Aspergera u dzieci obejmuje konsultację z psychiatrą. Pisemna opinia od psychologa pełni istotną rolę w umożliwieniu dokładnego postawienia ostatecznego rozpoznania przez psychiatrę.

Przedstawiona opinia psychologiczna jest dla psychiatry nieocenionym wsparciem przy ustalaniu diagnozy oraz wyborze najskuteczniejszego planu leczenia.

Rodzic otrzymuje również pisemną ocenę psychologiczno-psychiatryczną dotyczącą dziecka, będącą oficjalnym dokumentem, który może stanowić podstawę do ubiegania się o różne formy świadczeń czy dodatkową pomoc instytucjonalną.


Korzystając z najnowszych osiągnięć w dziedzinie autyzmu, nasze centrum zdrowia psychicznego w Katowicach proponuje kompleksowe metody terapeutyczne, obejmujące farmakoterapię, psychoterapię, sesje z fizjoterapeutą, logopedą oraz trening umiejętności społecznych (TUS).

Psychiatra to ekspert posiadający odpowiednie kwalifikacje do diagnozowania i leczenia zespołu Aspergera. Terapia (Katowice) oparta jest także na farmakoterapii, eliminującej wiele objawów towarzyszących zespołowi Aspergera, takich jak zaburzenia depresyjne czy lękowe.

Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice - terapia

Ta metoda wspiera zmianę myślowych wzorców, co umożliwi Twojemu dziecku lepszą kontrolę nad emocjami i powtarzalnymi zachowaniami. Dzięki niej można skutecznie radzić sobie z wybuchami, załamaniami i obsesyjnymi myślami.

Psychoterapia stanowi kluczowy element procesu leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Obejmuje regularne sesje z psychoterapeutą, który wspomaga dziecko w radzeniu sobie z objawami zespołu Aspergera. Terapia dla dzieci z autyzmem pozwala również na rozwijanie umiejętności społecznych, skuteczniejsze przeciwdziałanie trudnym sytuacjom, lękom i różnym wyzwaniom związanym z codziennym funkcjonowaniem w szkole czy wśród rówieśników.

Podczas sesji psycholog uczy dziecko, jak nawiązywać interakcje z innymi i wyrażać siebie w bardziej adekwatny sposób. Często najlepiej przyswajamy umiejętności społeczne poprzez obserwację typowych zachowań.

Trening umiejętności społecznych stanowi istotny element terapii dla dzieci z zespołem Aspergera. Pomaga w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i społecznych, które mogą stanowić wyzwanie dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych obejmuje rozwijanie zdolności komunikacyjnych, zarówno w obszarze mowy, jak i gestów ciała. Dziecko uczy się wyrażać swoje potrzeby, uczucia i myśli, a także interpretować komunikaty innych.

Terapia zajęciowa wspomaga rozwijanie codziennych umiejętności przydatnych w szkole lub w domu, takich jak samodzielne karmienie, pielęgnacja i ubieranie. Podobnie jak fizjoterapia, terapia zajęciowa może poprawić zdolności motoryczne.

Jeżeli Twoje dziecko boryka się z trudnościami w komunikacji, terapia logopedyczna może być skuteczną metodą poprawy umiejętności werbalnych i niewerbalnych. W celu wzmocnienia umiejętności mówienia, logopeda przeprowadza różnorodne ćwiczenia, obejmujące opisywanie uczuć, identyfikację przedmiotów i osób. Inne zadania skupiają się na poprawie rytmu mowy, struktury zdań oraz zasobu słownictwa dziecka. Przykładowo, podczas jednego z ćwiczeń dziecko może zostać zachęcone do klaskania podczas wypowiadania słów, co pomaga zwiększyć świadomość liczby sylab i tempo mowy.

W zakresie umiejętności komunikacji niewerbalnej, logopeda może nauczyć Twoje dziecko języka migowego, sygnałów ręcznych lub komunikacji za pomocą obrazów. Ponadto, terapia logopedyczna skupia się na poprawie innych elementów komunikacji niewerbalnej, takich jak nawiązywanie kontaktu wzrokowego.

Niektóre dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą doświadczać trudności w kontrolowaniu działań fizycznych, takich jak nietypowy chód czy problemy z pismem ręcznym. Fizjoterapia stanowi skuteczną metodę rozwijania zdolności motorycznych u Twojego dziecka. Poprzez skoncentrowanie się na postawie, koordynacji, równowadze i kontroli mięśni, terapia ta może przyczynić się do poprawy życia społecznego dziecka oraz jego ogólnego samopoczucia.


Choć oficjalnie zmieniono nazwę Zespołu Aspergera, wielu ludzi nadal posługuje się tym terminem. Aktualnie objawy zespołu Aspergera są klasyfikowane jako część spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Termin ASD obecnie obejmuje szeroki zakres zaburzeń autystycznych. Mimo że niektórzy specjaliści mogą nadal używać terminu „zespołu Aspergera”, inni preferują określenie „ASD – bez upośledzenia intelektualnego lub językowego”. Oba te syndromy są w zasadzie identyczne.


Dzieci dotknięte zespołem Aspergera wykazują słabe umiejętności interakcji społecznych, obsesyjne zainteresowania, nietypowe wzorce mowy, ograniczoną mimikę twarzy i inne osobliwe zachowania. Mogą zaangażować się w obsesyjne czynności i manifestować niezwykłą wrażliwość na bodźce zmysłowe.

Chociaż wszystkie dzieci z zespołem Aspergera są unikalne, cechuje je niezwykła trudność w interakcjach społecznych i obsesyjne zainteresowania. Dziecko z zespołem Aspergera może wykazywać jedno lub więcej z następujących objawów:

  • Trudności w komunikacji społecznej – Dzieci z zespołem Aspergera mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami. Często brakuje im umiejętności czytania gestów, mimiki twarzy czy intonacji głosu.
  • Ograniczone zainteresowania – Charakterystyczne jest zaabsorbowanie jednym tematem lub obszarem zainteresowań. Mogą intensywnie skupiać się na konkretnej dziedzinie, często nieprzeciętnej, zaniedbując inne aspekty życia.
  • Powtarzające się zachowania – Dzieci z zespołem Aspergera mogą wykazywać stereotypowe ruchy, powtarzalne zachowania lub rytuały. Mogą być przywiązane do pewnych schematów i trudno im jest znieść zmiany w otoczeniu.
  • Trudności w komunikacji werbalnej – Mimo zdolności językowych, dzieci te mogą mieć trudności w utrzymaniu płynnej rozmowy. Mogą używać skomplikowanego, archaicznego języka lub przeciwnie, mówić zbyt monotonnie i dosłownie.
  • Brak zdolności do czytania społecznych sygnałów – Dzieci z zespołem Aspergera często nie są w stanie zrozumieć niuansów społecznych, co prowadzi do trudności w interpretowaniu uczuć innych i reagowania na nie właściwie.
  • Hipersensytywność sensoryczna – Mogą reagować nadmiernie na bodźce sensoryczne, takie jak światło, dźwięki czy dotyk, bądź też być mniej wrażliwe na pewne bodźce.
  • Niezręczność społeczna – Dzieci z zespołem Aspergera mogą przejawiać niezręczność w zachowaniach społecznych, co utrudnia im zintegrowanie się z grupą rówieśniczą.
  • Problemy z zarządzaniem emocjami, czasami prowadzące do wybuchów złości, w skrajnych przypadkach do samookaleczenia.

Dzieci z zespołem Aspergera zazwyczaj nie wykazują opóźnień w rozwoju językowym. Posiadają dobre umiejętności gramatyczne i zaawansowane słownictwo, choć używają języka w sposób bardzo dosłowny. Mogą mieć trudności z koncentracją uwagi i organizacją, ale zazwyczaj mają przeciętną inteligencję, a opóźnienia w rozwoju poznawczym mogą być nieoczywiste.

Kiedy powinienem szukać pomocy?

Leczenie należy przeprowadzić, gdy mózg dziecka jest jeszcze w fazie rozwoju. Jeśli zauważysz u swojego dziecka objawy zespołu Aspergera lub którykolwiek z objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, skontaktuj się z nami niezwłocznie!

Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice poradnia Focus

Przyczyny zespołu Aspergera pozostają nieznane, choć mogą mieć związek z czynnikami genetycznymi oraz nieprawidłowościami w mózgu.

Warto podkreślić, że zespół Aspergera NIE jest rezultatem złego wychowania dziecka ani nieadekwatnego rodzicielstwa. Jest to zaburzenie neurobiologiczne, co oznacza, że stanowi jedynie element rozwoju mózgu dziecka, a jego przyczyny nie są w pełni zrozumiane.


Typowy sposób mówienia osób z zespołem Aspergera charakteryzuje się płaskim, wysokim lub nietypowym tonem. Osoby te doświadczają trudności z interpretacją sygnałów społecznych i odczytywaniem emocji. W ich rozmowach często dominuje skupienie na sobie lub intensywne skoncentrowanie się na konkretnym temacie.


Dzięki właściwemu leczeniu osoby z zespołem Aspergera mogą zdobyć umiejętność radzenia sobie z niektórymi wyzwaniami społecznymi i komunikacyjnymi, które stawia przed nimi to zaburzenie. Są w stanie osiągać sukcesy zarówno w edukacji, jak i pracy, co przekłada się na udane życie.


Przyczyny zespołu Aspergera i autyzmu są wciąż słabo zrozumiane, a obecne badania wskazują na skomplikowaną kombinację czynników biologicznych i środowiskowych.

Zespół Aspergera i autyzm mają podłoże genetyczne, co objawia się tendencją do występowania choroby w rodzinach. Na przykład bliźnięta jednojajowe są znacznie bardziej narażone na autyzm niż bliźnięta dwujajowe lub rodzeństwo. Ostatnie badania sugerują, że istnieje wspólna grupa genów, których zmiany lub delecje mogą sprawić, że osoba stanie się podatna na rozwój autyzmu o różnym stopniu nasilenia i różnorodnych objawach.

Dodatkowo badania wykazały strukturalne i funkcjonalne różnice w określonych obszarach mózgu dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem. Te różnice wynikają prawdopodobnie z nieprawidłowej migracji komórek embrionalnych podczas rozwoju płodu, co z kolei wpływa na obwody mózgowe kontrolujące myślenie i zachowanie.

Ponadto niektóre czynniki środowiskowe mogą zwiększać ryzyko wystąpienia autyzmu, takie jak starszy wiek rodziców, infekcja matki w czasie ciąży, cukrzyca matki oraz niska masa urodzeniowa.

Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice poradnia Focus Katowice

Diagnoza zespołu Aspergera u dzieci Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!