Diagnoza zespołu Aspergera u dorosłych Katowice, okładka

Diagnoza zespołu Aspergera u dorosłych Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Kiedyś stosowano diagnozę zespołu Aspergera u osób borykających się z trudnościami w interakcjach społecznych, a także manifestujących obsesyjne zainteresowania i powtarzalne czynności.

Osoby wcześniej diagnozowane jako pacjenci z zespołem Aspergera, teraz otrzymują diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Specjaliści medyczni teraz zdają sobie sprawę, że zachowania, które kiedyś były kojarzone z zespołem Aspergera, wynikają z łagodnego autyzmu.

W dzieciństwie wielu ludzi otrzymało diagnozę zespołu Aspergera lub autyzmu. Jednak u niektórych osób łagodne objawy autyzmu są rozpoznawane dopiero w dorosłym wieku.

Serdecznie zapraszamy do Poradni Psychologicznej FOCUS, gdzie oferujemy kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu u dorosłych, a także skuteczną terapię prowadzoną przez doświadczonych specjalistów. Nasza pomoc jest dostępna dla każdego – specjalizujemy się w diagnozowaniu i leczeniu zespołu Aspergera u dorosłych. Katowice to miejsce, gdzie nasi Pacjenci mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy wielospecjalistycznego zespołu, obejmującego psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów.

Nasza poradnia w Katowicach oferuje kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla Pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jeśli poszukujesz miejsca do diagnozy zespołu Aspergera, trafiłeś we właściwe miejsce. W naszej placówce dostępny jest test na autyzm i zespół Aspergera, umożliwiający potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania ASD. Oferujemy również niezbędną pomoc terapeutyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta.

Diagnoza zespołu Aspergera u dorosłych Katowice Poradnia FOCUS

Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów skupia się na dokładnej diagnozie, kluczowej dla zrozumienia i skutecznego zarządzania spektrum autyzmu u dorosłych.

W procesie diagnozy wykorzystujemy różnorodne narzędzia, w tym renomowany test psychologiczny ADOS-2, aby uzyskać pełen obraz potrzeb Pacjenta. Diagnoza autyzmu u dorosłych opiera się na testach przeprowadzanych przez psychologa, a następnie jest uzupełniana kompleksowym badaniem, które przeprowadza lekarz psychiatra.

W trakcie wstępnego badania, psycholog zbiera informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania Pacjenta, przeżytych wcześniej doświadczeń oraz zauważonych objawów. To również idealny moment, aby Pacjent podzielił się własnymi pytaniami lub wątpliwościami.

Wskazane jest dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej, zwłaszcza związanej z chorobami przewlekłymi, historią hospitalizacji, poważnymi urazami lub ewentualnym wcześniejszym leczeniem w poradni zdrowia psychicznego. Przydatna będzie także lista z aktualnie przyjmowanymi lekami i suplementami.

Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu opiera się na rzetelnych i specjalistycznych testach, w tym na badaniach przy użyciu narzędzi oceniających funkcje poznawcze. ADOS-2 stanowi kluczowe narzędzie do precyzyjnej diagnozy autyzmu w Katowicach, zdobywając uznanie na arenie międzynarodowej jako złoty standard diagnozy ASD u dorosłych.

Wszystkie używane przez nas testy podczas diagnozy autyzmu w Katowicach są pewne i efektywne, posiadając akceptację zarówno polskich, jak i międzynarodowych towarzystw psychologicznych.

Podczas tego spotkania specjalista omawia wyniki przeprowadzonych testów oraz proces diagnostyczny związany z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Otrzymasz również dalsze wskazówki dotyczące planu leczenia.

Etap diagnozy autyzmu u dorosłych kończy się konsultacją z psychiatrą, a opinia pisemna od psychologa jest kluczowym wsparciem dla precyzyjnego postawienia ostatecznego rozpoznania.

Przygotuj się na wizytę u psychiatry, mając przy sobie opinię psychologiczną oraz wszelkie dokumenty związane z ewentualnymi terapiami czy leczeniem psychiatrycznym. Przedstawiona opinia psychologiczna jest niezmiernie wartościowym narzędziem pomagającym psychiatrze w sformułowaniu diagnozy oraz wyborze najbardziej efektywnego planu leczenia.

Diagnoza zespołu Aspergera u dorosłych Katowice

Korzystając z najnowszych osiągnięć w dziedzinie spektrum autyzmu, nasze centrum zdrowia psychicznego w Katowicach FOCUS, proponuje kompleksowe metody leczenia, obejmujące farmakoterapię i psychoterapię.

Psychiatra w Katowicach to wykwalifikowany profesjonalista posiadający kwalifikacje do diagnozowania i leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Terapia (Katowice) opiera się również na leczeniu farmakologicznym, eliminującym wiele objawów współwystępujących z autyzmem, takich jak zaburzenia depresyjne lub lękowe.

Psychoterapia w Katowicach stanowi kluczowy element procesu leczenia spektrum autyzmu u dorosłych, obejmując regularne sesje z psychoterapeutą. Specjalista ten wspomaga pacjenta w radzeniu sobie z objawami autyzmu, a także umożliwia pracę nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości oraz wspieraniem w realizacji osobistych i zawodowych celów.


Postawienie diagnozy autyzmu to zadanie wykwalifikowanego specjalisty, który przeprowadza kompleksową ocenę, uwzględniając różnorodne informacje. Testy i narzędzia diagnostyczne pełnią jedynie rolę zbierania dodatkowych informacji, wspomagając cały proces diagnozy.

Doświadczeni specjaliści w naszym zespole posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia dokładnej diagnozy autyzmu. Dzięki ich doświadczeniu i kompetencjom możemy zagwarantować najlepsze podejście do diagnozy i leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).


Zespół Aspergera i autyzm to terminy obejmujące różnorodne doświadczenia, zależnie od osoby. W ogólnym ujęciu, łagodny autyzm, wcześniej określany jako zespół Aspergera, wpływa na zdolności komunikacyjne i zachowanie. Osoby z łagodnym autyzmem często napotykają trudności w interakcjach społecznych, zmagając się z wyzwaniem nawiązywania komunikacji z innymi.

Mimo że osoby z zespołem Aspergera mogą odczuwać rozmowy jako wyzwania lub źródło frustracji, zazwyczaj wykazują średnią lub wysoką inteligencję oraz silne umiejętności werbalne. Cechuje ich skłonność do angażowania się w powtarzalne zachowania, a także mogą mieć trudności w zrozumieniu skomplikowanych emocji, gestów czy sarkazmu.


Osoby dotknięte łagodnym autyzmem zazwyczaj napotykają trudności w sferze interakcji społecznych. Objawia się to często poprzez ograniczone zrozumienie uczuć innych ludzi, trudności w wyrażaniu własnych emocji, brak rozumienia gestów i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego. Czasami osoby z autyzmem charakteryzują się dosłownym podejściem do języka i trudnościami w zrozumieniu żartów. Inne osoby z autyzmem mogą wyróżniać się specyficznym tonem głosu, użyciem płaskiego tonu lub powtarzaniem słów i fraz.

Dodatkową barierą w relacjach społecznych osób z autyzmem mogą być powtarzalne zachowania i obsesyjne zainteresowania. Dla niektórych osób otoczenie może być zdezorientowane, dlaczego osoba autystyczna utrzymuje stałe nawyki, takie jak spożywanie tego samego posiłku czy noszenie identycznych ubrań. Ponadto, dla innych może być trudno zrozumieć fascynację osobistą, jaką osoba autystyczna może przejawiać w kolekcjonowaniu przedmiotów, takich jak monety czy znaczki, czy też w zdolności do zapamiętywania szczegółów dotyczących ulubionych aktorów.

Choć większość osób z autyzmem doświadcza trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, niektórzy mogą również przejawiać objawy fizyczne, takie jak niezdolność do zręcznych ruchów, niezdarność czy wysoka wrażliwość na określone dźwięki.


Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu pozostają nieznane. Niektórzy specjaliści sugerują, że genetyka może odgrywać kluczową rolę, przy czym łagodny autyzm może wynikać z dziedzicznych nieprawidłowości genetycznych lub występowania mutacji genetycznych spontanicznie.

Badacze prowadzą również analizy dotyczące wpływu różnych czynników środowiskowych, takich jak substancje chemiczne lub leki, na rozwój autyzmu lub zwiększenie ryzyka jego wystąpienia.

Mimo że nieznane są dokładne przyczyny łagodnego autyzmu, wcześniej nazywanego zespołem Aspergera, istnieją pewne czynniki ryzyka. Przykładowo, u mężczyzn diagnozuje się autyzm częściej. Inne czynniki ryzyka mogą obejmować:

  • Bliskie pokrewieństwo z osobą ze spektrum autyzmu.
  • Zespół Retta.
  • Syndrom Tymoteusza.
  • Zespół łamliwego chromosomu X.
  • Stwardnienie guzowate.
  • Cukrzyca ciężarnych.
  • Przedwczesny poród.

Jeśli masz podejrzenia dotyczące możliwych zaburzeń ze spektrum autyzmu, warto skonsultować się z naszą poradnią psychologiczną. Nasi wykwalifikowani specjaliści posiadają doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu autyzmu u dorosłych.

Zwróć się do nas po pomoc, aby otrzymać kompleksową ocenę i wsparcie terapeutyczne dostosowane do Twoich potrzeb. Wczesna diagnoza i interwencja mogą znacząco poprawić jakość życia i umożliwić skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi ze spektrum autyzmu.

Diagnoza zespołu Aspergera u dorosłych Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!