Diagnoza autyzmu u dzieci Katowice, okładka

Diagnoza autyzmu u dzieci Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Autyzm manifestuje się poprzez różnorodne objawy, a zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie, prowadząc do opóźnień w kluczowych obszarach rozwoju, takich jak zdolność mówienia, uczestnictwo w zabawie i interakcje z innymi.

Objawy autyzmu są niezwykle zróżnicowane, podobnie jak ich skutki. U niektórych dzieci z autyzmem występują jedynie łagodne trudności, podczas gdy inne muszą pokonywać większe przeszkody. Niemniej jednak, każde dziecko ze spektrum autyzmu doświadcza pewnych problemów w trzech kluczowych obszarach:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Relacje z innymi i z otaczającym światem.
 • Nieelastyczne myślenie i zachowanie.

Istnieją różne opinie dotyczące przyczyn autyzmu oraz optymalnych strategii leczenia. Jednak wszyscy specjaliści są zgodni, że wczesna i intensywna interwencja przynosi korzyści. Dla dzieci z ryzyka oraz dla tych, które wykazują wczesne objawy, może to mieć ogromne znaczenie. Bez względu na wiek dziecka, istnieją metody leczenia, które mogą złagodzić skutki autyzmu i pomóc dziecku w osiąganiu sukcesów w codziennym życiu.

Diagnoza autyzmu u dzieci Katowice w poradni zdrowia psychicznego FOCUS

Zachęcamy Was do odwiedzenia poradni zdrowia psychicznego FOCUS, gdzie proponujemy kompleksową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci oraz skuteczną terapię prowadzoną przez doświadczonych specjalistów. Nasza pomoc jest dostępna dla każdego malucha – zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem autyzmu u dzieci. Katowice to miejsce, w którym najmłodsi Pacjenci mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy wielospecjalistycznego zespołu, obejmującego psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów.

Nasza poradnia autyzmu w Katowicach oferuje kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla Pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jeśli poszukujesz miejsca do diagnozy autyzmu u swojego dziecka, trafiłeś we właściwe miejsce. W naszej placówce dostępny jest test na autyzm, który umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie rozpoznania ASD. W razie potrzeby oferujemy również niezbędną pomoc terapeutyczną, logopedyczną i fizjoterapeutyczną.

W procesie diagnozy korzystamy z różnorodnych narzędzi, w tym renomowanego testu psychologicznego ADOS-2, aby uzyskać pełny obraz potrzeb małego Pacjenta. Diagnoza autyzmu u dzieci Katowice opiera się na testach przeprowadzanych przez psychologa, a następnie uzupełniana jest kompleksowym badaniem, które przeprowadza lekarz psychiatra.

Na etapie wstępnego badania, psycholog gromadzi informacje dotyczące aktualnego funkcjonowania dziecka, przeżytych wcześniej doświadczeń oraz zauważonych objawów.

Wskazane jest przyniesienie pełnej dokumentacji medycznej, szczególnie związanej z chorobami przewlekłymi, historią hospitalizacji, poważnymi urazami lub ewentualnym wcześniejszym leczeniem w poradni zdrowia psychicznego. Przydatna będzie również lista z aktualnie przyjmowanymi przez dziecko lekami.

Diagnoza autyzmu u dzieci Katowice – badania dotyczące autyzmu obejmują profesjonalne rozpoznanie autyzmu u dzieci oraz kompleksową pomoc terapeutyczną. W ramach dostępnych usług można skorzystać między innymi z testu ADOS-2, rekomendowanego na całym świecie, służącego diagnozie autyzmu u dzieci. Katowice to jedno z miast, w którym zlokalizowana jest nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Diagnoza autyzmu opiera się na rzetelnych i profesjonalnych testach, w tym na badaniach przy pomocy testów oceniających funkcje poznawcze. Testem, który jest wykorzystywany do precyzyjnego badania autyzmu, jest ADOS-2. To narzędzie cieszące się międzynarodowym uznaniem, uznawane za tzw. złoty standard diagnozy ASD. Więcej na temat ADOS-2 znajdziesz tutaj.

Wszystkie używane przez nas testy podczas diagnozy autyzmu w Katowicach to narzędzia pewne i skuteczne, posiadające aprobatę polskich oraz międzynarodowych towarzystw psychologicznych.

W zależności od symptomów występujących u Twojego dziecka i ich nasilenia, ocena diagnostyczna może także obejmować badanie mowy, inteligencji, procesów społecznych, przetwarzania sensorycznego i umiejętności motorycznych. Testy te nie tylko mogą pomóc w diagnozowaniu autyzmu, ale również w określeniu rodzaju terapii, jakiej Twoje dziecko może potrzebować.

Ocena mowy i języka – Logopeda dokładnie oceni zdolności mowy i komunikacji Twojego dziecka, poszukując oznak autyzmu oraz wskaźników potencjalnych upośledzeń lub zaburzeń językowych.

Testy poznawcze – Twoje dziecko może być poddane standardowemu testowi inteligencji lub nieformalnej ocenie poznawczej.

Adaptacyjna ocena funkcjonowania – Twoje dziecko może być ocenione pod kątem zdolności do funkcjonowania, rozwiązywania problemów i adaptacji w rzeczywistych sytuacjach. Ocena ta może obejmować testowanie umiejętności społecznych, niewerbalnych i werbalnych, a także sprawdzanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, takich jak ubieranie się i jedzenie.

Ocena sensoryczno-motoryczna – Ponieważ dysfunkcja integracji sensorycznej często towarzyszy autyzmowi, a nawet może być z nim mylona, fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy może ocenić umiejętności motoryczne małego, dużej motoryki oraz przetwarzania sensorycznego Twojego dziecka.

W trakcie tego spotkania specjalista omawia rezultaty przeprowadzonych testów oraz proces diagnostyczny związany z autyzmem. Rodzic otrzyma dalsze zalecenia dotyczące planu leczenia.

Proces diagnozy autyzmu u dzieci finalizuje się konsultacją z psychiatrą. Opinia pisemna od psychologa stanowi dla niego istotne wsparcie w dokładnym postawieniu ostatecznego rozpoznania.

Dostarczona opinia psychologiczna stanowi dla psychiatry niezwykle cenną pomoc w postawieniu diagnozy oraz wyborze najbardziej skutecznego planu leczenia.

Rodzic otrzymuje także pisemną opinię psychologiczno-psychiatryczną na temat dziecka, będącą oficjalnym dokumentem, który może stanowić podstawę do ubiegania się o różne formy świadczeń czy dodatkową pomoc instytucjonalną.Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie autyzmu, nasze centrum zdrowia psychicznego FOCUS w Katowicach oferuje kompleksowe metody leczenia, obejmujące farmakoterapię, psychoterapię, zajęcia z fizjoterapeutą, logopedą, a także trening umiejętności społecznych (TUS).

Psychiatra to specjalista, który posiada kwalifikacje do diagnozowania i leczenia autyzmu. Terapia (Katowice) opiera się również na leczeniu farmakologicznym, ponieważ pozwala wyeliminować wiele objawów, które współwystępują z autyzmem, na przykład zaburzenia depresyjne lub lękowe.

Psychoterapia stanowi istotny element procesu leczenia spektrum autyzmu u dzieci. Obejmuje ona regularne sesje z psychoterapeutą, który wspomaga dziecko w radzeniu sobie z objawami autyzmu. Terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu umożliwia również rozwijanie umiejętności społecznych, skuteczniejsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, lękami oraz różnymi wyzwaniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem w szkole czy w grupie rówieśniczej.

Trening umiejętności społecznych jest istotnym elementem terapii dla dzieci z autyzmem. Pomaga rozwijać umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i społeczne, które mogą być wyzwaniem dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych obejmuje rozwijanie zdolności komunikacyjnych, zarówno w obszarze mowy, jak i gestów ciała. Dziecko uczy się wyrażać swoje potrzeby, uczucia i myśli, a także interpretować komunikaty innych.

Trening umiejętności społecznych pomaga dziecku w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Nauka, jak nawiązywać kontakt wzrokowy, inicjować interakcje i rozumieć perspektywę innych, jest kluczowa dla budowania zdrowych relacji.

Jeżeli Twoje dziecko boryka się z trudnościami w komunikacji, terapia logopedyczna może być skuteczną metodą poprawy umiejętności werbalnych i niewerbalnych. W celu wzmocnienia umiejętności mówienia, logopeda przeprowadza różnorodne ćwiczenia, obejmujące opisywanie uczuć, identyfikację przedmiotów i osób. Inne zadania skupiają się na poprawie rytmu mowy, struktury zdań oraz zasobu słownictwa dziecka.

W zakresie umiejętności komunikacji niewerbalnej, logopeda nauczy Twoje dziecko języka migowego, sygnałów ręcznych lub komunikacji za pomocą obrazów. Ponadto, terapia logopedyczna może skupić się na poprawie innych elementów komunikacji niewerbalnej, takich jak nawiązywanie kontaktu wzrokowego.

Niektóre dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą doświadczać trudności w kontrolowaniu działań fizycznych, takich jak nietypowy chód czy problemy z pismem ręcznym. Fizjoterapia stanowi skuteczną metodę rozwijania zdolności motorycznych u Twojego dziecka. Poprzez skoncentrowanie się na postawie, koordynacji, równowadze i kontroli mięśni, terapia może przyczynić się do poprawy życia społecznego dziecka oraz jego ogólnego samopoczucia.


Chociaż nie jest to oficjalna diagnoza ani termin medyczny, termin „wysokofunkcjonujący” odnosi się do zdolności osoby z autyzmem do funkcjonowania społecznie bez wsparcia. Często używano go wcześniej w kontekście opisu osób z zespołem Aspergera, który pierwotnie był klasyfikowany jako odrębne i łagodniejsze zaburzenie w porównaniu do autyzmu. Na przykład, dziecko z zespołem Aspergera może nie wykazywać takiego samego opóźnienia w mowie jak dziecko z autyzmem. Mimo że zespół Aspergera został formalnie włączony do szerszego spektrum autyzmu, czasem nadal można usłyszeć to określenie.


Jako rodzic, znajdujesz się w najkorzystniejszej pozycji do zauważenia wczesnych sygnałów ostrzegawczych związanych z autyzmem. Znasz swoje dziecko lepiej niż ktokolwiek inny i jesteś w stanie obserwować zachowania oraz specyficzne cechy, które podczas krótkiej, piętnastominutowej wizyty u pediatry mogą zostać przeoczone. Nie bagatelizuj znaczenia własnych spostrzeżeń i doświadczeń. Kluczem jest poszerzanie swojej wiedzy, abyś mógł rozróżnić, co jest typowe, a co nie.

Bacznie monitoruj rozwój swojego dziecka. Autyzm może manifestować się poprzez różne opóźnienia w rozwoju, dlatego uważne obserwowanie, kiedy – i czy – Twoje dziecko osiąga istotne etapy społeczne, emocjonalne i poznawcze, stanowi skuteczną metodę wczesnego wykrywania potencjalnych problemów. Chociaż opóźnienia w rozwoju nie zawsze oznaczają autyzm, mogą sugerować zwiększone ryzyko.

Podjęcie działań jest kluczowe, jeśli masz obawy. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, dlatego nie powinieneś wpadać w panikę, jeśli Twoje dziecko nieco opóźnia się w nauce mówienia czy chodzenia. Istnieje szeroki zakres „typowych” dla zdrowego rozwoju. Jednakże, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko nie osiąga ustalonych kamieni milowych w odpowiednim wieku, niezwłocznie podziel się swoimi obawami z lekarzem dziecka bądź zgłoś się po poradę do naszej kliniki. Nie odkładaj tego na później.

Nie akceptuj podejścia „poczekaj i zobacz”. Wielu zaniepokojonym rodzicom powtarza się: „Nie martw się” lub „Poczekaj i zobacz”. Jednak czekanie jest najgorszym, co możesz zrobić. Ryzykujesz utratę cennego czasu w okresie, gdy Twoje dziecko ma największe szanse na poprawę. Co więcej, niezależnie od tego, czy opóźnienie wynika z autyzmu czy innego czynnika, mało prawdopodobne jest, że dzieci z opóźnionym rozwojem po prostu „wyrosną” ze swoich problemów. Aby rozwijać umiejętności w obszarze opóźnień, Twoje dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia i ukierunkowanego leczenia.

Uważaj na regres

Niektóre dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaczynają rozwijać umiejętności komunikacyjne, a następnie występuje ich regres, zazwyczaj między 12 a 24 miesiącem życia. Przykładowo, dziecko, które wcześniej posługiwało się słowami takimi jak „mama” lub „tata”, może nagle przestać używać języka lub zaniechać udziału w grach społecznych, które wcześniej lubiło, takich jak „akuku”, „ciastko”, czy machanie „do widzenia”. Jakakolwiek utrata mowy, bełkotu, gestów lub umiejętności społecznych powinna być traktowana bardzo poważnie, gdyż regresja stanowi główną czerwoną flagę autyzmu.

diagnoza autyzmu u dzieci - katowice - Objawy autyzmu u niemowląt i małych dzieci

Jeśli autyzm zostanie wykryty we wczesnym dzieciństwie, leczenie może w pełni wykorzystać wyjątkową plastyczność młodego mózgu. Chociaż diagnoza autyzmu jest trudna przed 24 miesiącem życia, objawy często się pojawiają między 12 a 18 miesiącem. W przypadku wczesnego wykrycia objawów do 18. miesiąca życia intensywne leczenie może przyczynić się do rewitalizacji mózgu i odwrócenia objawów. Najwcześniejsze oznaki autyzmu obejmują brak typowych zachowań, a nie obecność nietypowych, co może sprawić, że są trudne do zauważenia. W niektórych przypadkach najwcześniejsze objawy autyzmu mogą być błędnie interpretowane jako oznaki „dobrego dziecka”, ponieważ niemowlę może wydawać się ciche, niezależne i mało wymagające. Jednak możliwe jest wcześniejsze wykrycie znaków ostrzegawczych.

Wczesne oznaki autyzmu obejmują brak:

 • Nawiązywania kontaktu wzrokowego, na przykład patrzenia w Twój kierunek podczas karmienia lub uśmiechania się w odpowiedzi na uśmiech.
 • Reagowania na własne imię lub na dźwięk znajomego głosu.
 • Śledzenia wzrokiem obiektów lub reagowania na gest, wskazujący na coś.
 • Używania gestów, takich jak wskazywanie czy machanie na pożegnanie, aby się porozumieć.
 • Emitowania dźwięków w celu przyciągnięcia uwagi.
 • Inicjowania lub reagowania na przytulanie oraz wyciągania ręki, aby zostać podniesionym.
 • Naśladowania ruchów i mimiki twarzy innych.
 • Angażowania się w zabawę z innymi ludźmi lub dzielenia się zainteresowaniami i radością.
 • Zwracania uwagi na Ciebie lub zajmowania się Tobą, gdy robisz sobie krzywdę lub odczuwasz dyskomfort.

Czerwone flagi rozwojowe


Poniższe opóźnienia wymagają natychmiastowej oceny przez specjalistę:

Do 6 miesiąca życia: Brak szerokich uśmiechów i innych ciepłych, radosnych min.

Do 9 miesiąca życia: Brak wspólnych dźwięków, uśmiechów i innych wyrazów twarzy.

Do 12 miesiąca: Brak reakcji na własne imię.

Do 12 miesiąca życia: Brak bełkotu i „dziecięcych rozmów”.

Do 12 miesiąca życia: Brak gestów w przód i w tył, takich jak wskazywanie, pokazywanie, sięganie lub machanie.

Do 16 miesiąca życia: Brak używania słów.

Do 24. miesiąca życia: Brak znaczących dwuwyrazowych wyrażeń, które nie wymagają naśladowania lub powtarzania.


W miarę jak dzieci rosną, sygnały ostrzegawcze związane z autyzmem stają się coraz bardziej zróżnicowane. Istnieje wiele znaków i symptomów ostrzegawczych, z których większość koncentruje się na upośledzonych umiejętnościach społecznych, trudnościach z mową i językiem, kłopotach z komunikacją niewerbalną oraz nieelastycznym zachowaniu.

Oznaki trudności społecznych obejmują:

 • Brak zainteresowania lub nieświadomość innych ludzi i otaczającego świata.
 • Brak umiejętności nawiązywania kontaktu, zabawy i budowania przyjaźni z innymi.
 • Unikanie dotyku, trzymania i przytulania.
 • Brak uczestnictwa w grach typu „udawaj”, unikanie gier grupowych, brak naśladowania innych i brak kreatywnego korzystania z zabawek.
 • Trudności w zrozumieniu i wyrażaniu uczuć.
 • Wrażenie, że nie słyszy, gdy ktoś do niego mówi.
 • Ograniczanie się w dzieleniu się z innymi zainteresowaniami i osiągnięciami, takimi jak rysunki czy zabawki.

Podstawowe interakcje społeczne mogą sprawiać trudności dzieciom ze spektrum autyzmu. Wielu z nich wydaje się preferować życie we własnym świecie, z dala od innych.

Objawy trudności w mowie i języku to:

 • Mówienie nietypowym tonem głosu, w dziwnym rytmie lub tonie, np. kończenie każdego zdania, jakby było pytaniem.
 • Powtarzanie w kółko tych samych słów lub zwrotów, często bez intencji komunikacyjnej.
 • Odpowiadanie na pytanie, powtarzając je zamiast udzielać konkretnej odpowiedzi.
 • Używanie nieprawidłowego języka, takiego jak błędy gramatyczne lub używanie niewłaściwych słów, a także odnoszenie się do samego siebie w trzeciej osobie.
 • Trudności w wyrażaniu potrzeb i pragnień.
 • Brak zrozumienia prostych wskazówek, stwierdzeń lub pytań.
 • Interpretowanie dosłownie tego, co się mówi, pomijając subtelności humoru, ironii i sarkazmu. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często doświadczają trudności w zakresie mowy i języka, często zaczynają mówić późno.

Z kolei oznaki problemów w komunikacji niewerbalnej obejmują:

 • Unikanie kontaktu wzrokowego.
 • Wykorzystywanie wyrazu twarzy niezgodnego z przekazem słownym.
 • Brak zrozumienia wyrazu twarzy, tonu głosu i gestów innych osób.
 • Użycie niewielu gestów, takich jak wskazywanie, co może sprawić, że dziecko wydaje się zimne lub „robotyczne”.
 • Nietypowe reakcje na bodźce zmysłowe, takie jak widoki, zapachy, tekstury i dźwięki. Mogą być szczególnie wrażliwe na głośne dźwięki i nie reagować na interakcje innych osób.
 • Nietypowa postawa ciała, niezdarność lub ekscentryczny sposób poruszania się, np. chodzenie wyłącznie na palcach. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają trudności w zrozumieniu subtelnych sygnałów niewerbalnych i używaniu mowy ciała, co utrudnia „dawanie i branie” w interakcjach społecznych.

Objawy braku elastyczności to:

 • Utrzymywanie się sztywnej rutyny, na przykład uparcie domagając się podążania określoną trasą do szkoły.
 • Trudności w dostosowaniu się do zmian w harmonogramie lub otoczeniu, wyrażające się poprzez złość, gdy meble są przestawiane lub pora snu różni się od ustalonej.
 • Niezwykłe przywiązanie do nietypowych przedmiotów, takich jak klucze, włączniki światła lub gumki. Obsesyjne porządkowanie lub układanie rzeczy w ściśle określonej kolejności.
 • Silne zaabsorbowanie wąskim obszarem zainteresowań, często dotyczącym liczb lub symboli, na przykład zapamiętywanie i recytowanie faktów dotyczących map, rozkładów jazdy pociągów lub statystyk sportowych.
 • Długotrwałe obserwowanie ruchomych obiektów, jak na przykład wentylatora sufitowego lub skupianie się na jednej konkretniejszej części obiektu, na przykład na kółkach samochodzika.
 • Powtarzanie w kółko tych samych czynności lub ruchów, takich jak trzepotanie rękami, kołysanie się lub kręcenie.

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często wykazują ograniczenia, brak elastyczności i obsesyjne zachowania w swoich codziennych nawykach, działaniach i obszarach zainteresowań.


Dzieci dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu zazwyczaj przejawiają mniejszą spontaniczność niż ich rówieśnicy. W przeciwieństwie do typowego, ciekawskiego małego dziecka, które wskazuje na rzeczy przyciągające jego uwagę, dzieci z ASD często wydają się pozbawione zainteresowania lub nieświadome tego, co dzieje się wokół nich. Wykazują również różnice w podejściu do zabawy, napotykając trudności z zabawą funkcjonalną lub używaniem zabawek zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem, jak na przykład narzędzia zabawkowe czy zestaw do gotowania. Zazwyczaj nie angażują się w zabawę udawania, unikają gier grupowych, nie naśladują innych, nie współpracują ani nie wykorzystują swoich zabawek w kreatywny sposób.


Chociaż dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie są objęte oficjalnymi kryteriami diagnostycznymi autyzmu, często doświadczają jednego lub wielu z poniższych problemów:

 • Problemy sensoryczne – Wiele dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu reaguje na bodźce sensoryczne albo słabo, albo nadmiernie. Czasami ignorują osoby, które do nich mówią, nawet do tego stopnia, że sprawiają wrażenie głuchych. W innych sytuacjach mogą reagować na nawet najcichsze dźwięki. Nagłe dźwięki, takie jak dzwoniący telefon, mogą być denerwujące, co sprawia, że dzieci reagują zakryciem uszu i wydawaniem powtarzających się dźwięków, aby zagłuszyć nieprzyjemny hałas. Dzieci ze spektrum autyzmu są także bardzo wrażliwe na dotyk i teksturę, co może skutkować odruchowym wstrząsem na widok poklepania po plecach lub dotyku określonego materiału na skórze.
 • Trudności emocjonalne – Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą mieć trudności z regulowaniem swoich emocji lub odpowiednim ich wyrażaniem. Na przykład dziecko może wybuchnąć płaczem, śmiechem lub krzykiem histerycznym bez wyraźnego powodu. Podczas stresu mogą wykazywać destrukcyjne lub agresywne zachowanie, takie jak niszczenie przedmiotów, uderzanie innych lub wyrządzanie sobie krzywdy. Dzieci z ASD mogą nie obawiać się realnych zagrożeń, takich jak poruszające się pojazdy lub wysokość, ale jednocześnie bać się nieszkodliwych przedmiotów, takich jak pluszowe zwierzęta.
 • Nierówne zdolności poznawcze – Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują na różnych poziomach inteligencji. Nawet u dzieci o średniej lub wysokiej inteligencji często występują nierówności w rozwinięciu umiejętności poznawczych. W przypadku wielu z nich umiejętności werbalne są zazwyczaj słabsze niż niewerbalne. Ponadto, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zazwyczaj radzą sobie dobrze w zadaniach wymagających pamięci bezpośredniej lub umiejętności wizualnych, natomiast zadania wymagające myślenia symbolicznego lub abstrakcyjnego mogą być dla nich trudniejsze.

Diagnoza autyzmu u dzieci Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!