Diagnoza ADHD u dorosłych Katowice, okładka

Diagnoza ADHD u dorosłych Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), to neurobiologiczne zaburzenie występujące zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Choroba ta charakteryzuje się trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz zwiększoną aktywnością lub nadpobudliwością.

Jakie są objawy ADHD?

U dzieci objawy ADHD obejmują trudności w utrzymaniu uwagi, trudności w skupieniu się na zadaniach, łatwe rozpraszanie, niepokój, kłopoty z organizacją, impulsywność, nadmierną aktywność fizyczną, a także kłopoty z dostosowaniem zachowań społecznych.

U dorosłych symptomy ADHD mogą być bardziej subtelne, ale wciąż znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie. Mogą obejmować problemy z koncentracją, impulsywność, trudności z organizacją, kłopoty z zarządzaniem czasem, impulsywność emocjonalną, niestabilne relacje interpersonalne oraz trudności w utrzymaniu pracy lub wykonywaniu zadań.

Do niedawna uważano, że ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest problemem zarezerwowanym głównie dla dzieci i nastolatków. Jednak dzisiaj psychiatrzy i psychologowie jednogłośnie potwierdzają, że objawy utrudniające codzienne funkcjonowanie często utrzymują się również w życiu dorosłym.

Coraz więcej osób dorosłych zwraca się po pomoc do naszej Poradni. Osoby te mają problemy z koncentracją, wykonywaniem zadań wymagających dużego skupienia i wysiłku umysłowego, a także łatwo rozpraszają się pod wpływem bodźców zewnętrznych. Poszukują wsparcia, często nie rozumiejąc doświadczanych przez siebie, czasem nawet wstydliwych objawów. Otrzymując diagnozę ADHD, wielu z nich jest zaskoczona i zmartwiona, ale przecież dzięki niej otwiera się dla nich nowa perspektywa – początek drogi ku bardziej satysfakcjonującemu życiu.

Gdzie zdiagnozować ADHD w Katowicach?

Zapraszamy do naszej Poradni, w której oferujemy kompleksową diagnostykę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz skuteczną terapię prowadzoną przez najlepszych specjalistów. Nasza pomoc jest dostępna dla każdego – diagnozujemy i leczymy ADHD. Katowice to miejsce, gdzie nasi pacjenci mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy wielospecjalistycznego zespołu, który obejmuje psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów.

Diagnoza ADHD u dorosłych Katowice


Już wiesz, gdzie zdiagnozować ADHD w Katowicach. Pewnie zastanawiasz się również, kto diagnozuje ADHD – czy jest to psychiatra czy psycholog? Jeśli do tej pory nie otrzymałeś diagnozy ADHD, zalecamy kontakt z naszą Poradnią i umówieniem wizyty u naszego psychologa.

Psycholog identyfikuje objawy ADHD i kieruje pacjenta do lekarza psychiatry w celu potwierdzenia diagnozy. Lekarz psychiatra zbiera dalsze informacje i ustala ostateczne rozpoznanie. W przypadku, gdy zdecydujesz się w pierwszej kolejności skonsultować z lekarzem psychiatrą, to on zaleci przeprowadzenie badań psychologicznych przez psychologa, będących jednym z kluczowych elementów koniecznych do ustalenia diagnozy.

Ostateczną diagnozę stawia psychiatra, jednak w procesie diagnostycznym istotna jest również obecność psychologa. Jego rola polega na przeprowadzeniu zaleconych przez psychiatrę testów psychologicznych, co stanowi istotny etap w określeniu ostatecznego rozpoznania. Współpraca między psychologiem a psychiatrą gwarantuje kompleksowe podejście do diagnostyki ADHD.


ADHD może przejawiać się w inny sposób u każdej osoby, dlatego istnieje rozległy zakres kryteriów ułatwiających lekarzowi postawienie diagnozy. Kluczowe jest, aby być otwartym i szczerym wobec osoby przeprowadzającej ocenę, co pozwoli na dokładniejsze wyciągnięcie wniosków.

Aby zdiagnozować ADHD, musisz wykazywać kombinację wyraźnych objawów charakterystycznych dla tego zaburzenia, takich jak nadpobudliwość, impulsywność lub nieuwaga. Specjalista oceniający problem zwraca także uwagę na następujące czynniki:

  • Jak poważne są objawy? Diagnoza ADHD wymaga, aby objawy miały negatywny wpływ na Twoje życie. Osoby rzeczywiście dotknięte tym zaburzeniem doświadczają poważnych problemów w różnych obszarach życia, takich jak kariera, finanse czy obowiązki rodzinne.
  • Kiedy zaczęły się objawy? ADHD zaczyna się w dzieciństwie, dlatego specjalista sprawdzi, kiedy dokładnie pojawiły się pierwsze objawy. Czy jesteś w stanie prześledzić objawy aż do dzieciństwa?
  • Jak długo trwają objawy i jaki mają na Ciebie wpływ? Aby postawić diagnozę ADHD, objawy muszą utrzymywać się przez co najmniej 6 miesięcy.
  • Kiedy i gdzie pojawiają się objawy? Objawy ADHD muszą manifestować się w różnych sytuacjach, zarówno w domu, jak i w pracy. Jeśli objawy występują tylko w jednym środowisku, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że ADHD jest ich przyczyną.

Na samym początku psycholog zbiera informacje dotyczące obecnego funkcjonowania pacjenta, problemów, jakie doświadczał na wcześniejszych etapach życia oraz zauważonych objawów. To również doskonały moment, aby podzielić się własnymi pytaniami lub wątpliwościami.

Warto przynieść ze sobą pełną dokumentację medyczną, zwłaszcza związana z chorobami przewlekłymi, hospitalizacją, poważnymi urazami czy ewentualnym wcześniejszym leczeniem w poradni zdrowia psychicznego. Przydatna będzie również lista z przyjmowanymi lekami i suplementami.

Diagnoza ADHD opiera się na rzetelnych i profesjonalnych testach, w tym na badaniach przy użyciu testu przesiewowego, testu neuropsychologicznego oraz testów oceniających funkcje poznawcze. Narzędzia diagnostyczne są dostosowywane indywidualnie do oczekiwań, potrzeb i objawów pacjenta.

Diagnoza ADHD nie ogranicza się jedynie do jednego testu, lecz opiera się na kompleksowej ocenie objawów i funkcjonowania danej osoby. Dlatego kluczowe jest uzyskanie poprawnej diagnozy, wspartej obiektywnymi narzędziami, które dostarczają mierzalne wyniki.

W naszej placówce posiadamy różnorodne narzędzia diagnostyczne, umożliwiające dokładne i wszechstronne podejście do oceny ADHD.

W trakcie tego spotkania specjalista omawia wyniki przeprowadzonych testów oraz proces diagnostyczny związany z ADHD. Otrzymasz również dalsze zalecenia dotyczące planu leczenia.

Proces diagnozy ADHD finalizuje się konsultacją z psychiatrą. Opinia pisemna od psychologa stanowi dla niego istotne wsparcie w dokładnym postawieniu ostatecznego rozpoznania ADHD u Pacjenta. Przygotuj się na wizytę u psychiatry, zabierając ze sobą opinię psychologiczną oraz wszystkie dokumenty związane z ewentualnymi terapiami czy leczeniem psychiatrycznym.

Dostarczona opinia psychologiczna stanowi dla psychiatry niezwykle cenną pomoc w postawieniu diagnozy oraz wyborze najbardziej skutecznego planu leczenia.


Leczenie ADHD Katowice

Korzystając z najnowszych osiągnięć dotyczących ADHD, nasze centrum zdrowia psychicznego w Katowicach oferuje kompleksowe metody leczenia obejmujące farmakoterapię i psychoterapię.

ADHD psychiatra Katowice

Psychiatra to specjalista, który posiada kwalifikacje do diagnozowania i leczenia ADHD. Terapia (Katowice) opiera się przede wszystkim na leczeniu farmakologicznym.

U większości pacjentów leczonych z powodu ADHD, zastosowanie leków psychostymulujących przynosi zauważalną poprawę, czasami nawet bardzo znaczącą, a ich używanie zazwyczaj jest uważane za bezpieczne.

W przypadku wystąpienia nieprzyjemnych skutków ubocznych wynikających z farmakoterapii, psychiatra w Katowicach posiada różnorodne skuteczne środki zaradcze. Wbrew istniejącym mitom, korzystanie z leków psychostymulujących zgodnie z zaleceniami lekarza niesie ze sobą bardzo niskie ryzyko uzależnienia.

ADHD psychoterapia Katowice

Psychoterapia to najważniejszy element procesu leczenia ADHD. Leczenie u dorosłych (Katowice) obejmuje regularne sesje z psychoterapeutą, który pomaga Pacjentowi radzić sobie z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, z drażliwością czy trudnością z kontrolowaniem zachowania. Dodatkowo, umożliwia pracę nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości i wspomaga w realizacji osobistych i zawodowych celów.


Niezwykle istotne jest, aby postawienie diagnozy ADHD było zadaniem wykwalifikowanego specjalisty, który przeprowadzi kompleksową ocenę, biorąc pod uwagę różnorodne informacje. Testy i narzędzia diagnostyczne pełnią jedynie rolę zbierania dodatkowych informacji wspomagających cały proces diagnozy.

Nasi doświadczeni specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia dokładnej diagnozy ADHD oraz zapewnienia adekwatnego wsparcia. Dzięki ich doświadczeniu i kompetencjom możemy zagwarantować profesjonalne podejście do diagnozy i leczenia ADHD.

Diagnoza ADHD u dorosłych Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!