Wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej


Chcesz założyć poradnię i zastanawiasz się, jakie są wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej? Poniżej znajdziesz istotne informacje na ten temat.

Wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej


Aby prowadzić poradnię psychologiczną, psychologiczno-pedagogiczną czy centrum terapeutyczne, lokal musi spełniać określone warunki, które przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo i odpowiednie środowisko do przeprowadzania zajęć z dziećmi.

Co mówią przepisy?


Zgodnie z art. 168 pkt.4 ustawy Prawo oświatowe podmiot musi wykazać warunki lokalowe zapewniające:

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Chociaż przepisy nie określają dokładnych wymagań lokalowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kluczowe jest, aby lokal spełniał pewne podstawowe standardy, które zapewnią odpowiednie warunki do prowadzenia tego typu działalności.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, każda poradnia, niezależnie od tego, czy jest to instytucja publiczna, czy niepubliczna, musi zapewnić warunki lokalowe umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizację innych zajęć statutowych. Co więcej, muszą one również gwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.

Aby spełnić te wymagania, poradnie muszą uzyskać pozytywne opinie od właściwego inspektora sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej, co stanowi potwierdzenie zgodności z odrębnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny. Dla właścicieli poradni jest to wyzwanie, ale też szansa na wykazanie, że ich placówka jest odpowiednio przygotowana do pełnienia swojej roli.

Wymagania sanepidu i straży pożarnej


Chociaż samo założenie poradni psychologiczno-pedagogicznej nie wiąże się z konkretnymi wymaganiami dotyczącymi lokalu, to organy takie jak sanepid czy straż pożarna stawiają znacznie wyższe wymogi. Aby lokal mógł funkcjonować jako poradnia, musi spełniać określone normy sanitarne i przeciwpożarowe, które gwarantują bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pacjentów, jak i pracowników.

Przestrzeń powinna być nie tylko odpowiednio przystosowana do potrzeb użytkowników, ale również zgodna z regulacjami. Przystosowanie lokalu obejmuje na przykład zapewnienie odpowiedniej wentylacji, dostępu do bieżącej wody, odpowiednich wyjść ewakuacyjnych czy bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy.

Tego typu kwestie są kluczowe dla uzyskania pozytywnej opinii od odpowiednich instytucji kontrolnych i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej czy centrum terapeutycznego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, sprawdź artykuł: Jak przygotować poradnię do kontroli sanepidu.

Wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni - wskazówki

Wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – wskazówki


Jeśli będziesz wynajmował lokal postaraj się o opinię straży pożarnej jeszcze przed podpisaniem końcowej umowy. Należy spełnić wymogi sanitarne i przeciwpożarowe, które mogą obejmować określone wytyczne. I tu możesz odnieść się do:

 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz.
  1313 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu
  upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego
  Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych
  i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego
  Inspektora Sanitarnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 2 poz. 10).

Zadbaj o to, aby lokal był przystosowany do wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Warto również zadbać o osobną toaletę dla personelu i pacjentów.

Warto również sprawdzić stan okien, drzwi, czy są odpowiednio wygłuszone, czy za meblami nie ma niemiłej niespodzianki (co w przypadku kontroli sanepidu może przysporzyć nam kłopotów). Sprawdź, czy w toalecie leci ciepła woda, czy gabinety są odpowiednio oświetlone czy mają dostęp do światła dziennego (również sanepid). Jeśli w lokalu znajduje się winda, sprawdź czy posiada wymagane pozwolenia.

Poradnia nie musi być duża, wystarczy, że dobrze zaplanujesz grafik specjalistów, co również pozwoli Ci zaoszczędzić na samym zakupie, czy kosztach najmu. Same gabinety też nie muszą mieć dużej powierzchni. Dla placówek medycznych wymagana minimalna wielkość gabinetu to 12m² i to możesz przyjąć za dobry punkt wyjścia. Jeśli chodzi o gabinety do terapii grupowej czy zajęć Si, oczywiście większy metraż będzie bardziej korzystny.

Zadbaj o wielofunkcyjność gabinetów. Umożliwi Ci to efektywne i elastyczne zarządzanie przestrzenią oraz zasobami. Postaraj się tak zaplanować wnętrze gabinetów, aby były odpowiednie zarówno do terapii z dziećmi, jak również z osobami dorosłymi.

Klimatyzacja latem, odpowiednie ogrzewanie zimą. Jeśli nie masz klimatyzacji, w ścisłym centrum miasta przy otwartym oknie może być problem z prowadzeniem terapii.

W przypadku najmu lokalu, zadbaj, aby wszystkie kwestie związane z naprawami i przeglądami były zapisane w umowie, z zaznaczeniem kto będzie za to odpowiadał.

Wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, mimo że nie są ściśle określone w przepisach, wymagają od właścicieli zapewnienia odpowiednich warunków, które umożliwią bezpieczne i skuteczne prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci.

Jeśli chcesz otrzymać więcej cennych wskazówek dotyczących otwarcia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapraszamy Cię do zakupy e-booka!

Sprawdź również:
Jak wykorzystać możliwości lokalowe poradni psychologiczno-pedagogicznej?


Tagi: 
wymogi lokalowe dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymogi lokalowe dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymogi lokalowe dla poradni psychologicznej, jak założyć poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jak otworzyć poradnię psychologiczną, jak otworzyć poradnia psychologiczno-pedagogiczną, jak założyć niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnia psychologiczno-pedagogiczna