EAP – Czym jest program EAP? Co obejmuje? Jak go wdrożyć w firmie?

Co sprawia, że pracownik dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków? Jego kompetencje czy doświadczenie to tylko jedna strona medalu. Równie ważna jest dobra kondycja psychiczna. Wypalenie zawodowe, trudności w życiu osobistym czy brak równowagi między pracą a wypoczynkiem mogą „zabić” energię do działania i wydajność przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Odpowiedzią na te wyzwania może być program EAP. Dowiedz się, czym jest.

EAP - Co to jest? Co obejmuje? Jak wdrożyć w organizacji?

EAP, czyli co?


EAP to akronim od angielskiego określenia Employee Assistance Program(Program Wsparcia Pracowników). Co to jednak oznacza w praktyce i o jakie wsparcie chodzi?

Jest to szereg działań, które mają wspomóc pracowników w zakresie utrzymania równowagi wewnętrznej, a co za tym idzie – wyższej wydajności w pracy. Kluczowym elementem EAP jest szeroko pojęte wsparcie nie tylko w obszarze zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Obie te strefy są istotne w kontekście utrzymania tzw. „dobrostanu”.

Co dokładnie obejmuje program EAP?


Specyfika programu EAP powinna być dopasowana do potrzeb organizacji. Dlatego zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług są zróżnicowane. Jakie elementy mogą wejść w skład udzielanego wsparcia?

Pomoc psychologiczna dla pracowników

Pomoc psychologiczna może przybrać różne postaci. Najczęściej praktykowanymi są:

  • konsultacje psychologiczne dla pracowników – są one przeznaczone głównie dla osób, które przechodzą przez sytuację kryzysową, ale jednorazowe spotkanie z psychologiem może być też wsparciem w rozwiązywaniu codziennych problemów; takie konsultacje mogą się odbywać online, jak również bezpośrednio;
  • psychoedukacja – to różnego rodzaju warsztaty czy webinary, które są poświęcone tematom istotnym dla zachowania równowagi w środowisku pracy; mogą dotyczyć np. zarządzania stresem, organizacji czasu pracy, kontaktów interpersonalnych czy radzenia sobie z trudnymi rozmowami z klientem.

Wsparcie może też przyjąć formę regularnej psychoterapii – może być ona konieczna np. przy doświadczaniu sytuacji kryzysowej.

Co dokładnie obejmuje program EAP?

Opieka coacha dla pracowników

Pracowników warto wspomagać na drodze rozwoju zawodowego. Nad wytyczeniem jej ścieżki może czuwać coach. To specjalista, który pomoże członkom zespołu m.in. określić swoje silne i słabe strony oraz wytyczyć jasne cele w odniesieniu do kariery. 

Coach może także wspomóc w zarządzaniu stresem czy budowaniu umiejętności interpersonalnych. To doskonałe wsparcie zwłaszcza dla pracowników wyższego szczebla, którzy powoli docierają do etapu wypalenia zawodowego. Przesterowanie uwagi i wytyczenie ambitnego kierunku rozwoju pomoże utrzymać wysoki poziom motywacji.

Wsparcie dietetyka i psychodietetyka dla pracownika

Innym obszarem, który stanowi wyzwanie dla pracowników, jest utrzymanie zdrowego trybu życia przy dużej ilości obowiązków zawodowych. W efekcie może się pojawić problem z sylwetką. Konsultacje dietetyka czy psychodietetyka w ramach programu EAP mogą pomóc się z nim uporać. Ci eksperci wspomogą członków zespołu np. w świadomym planowaniu jadłospisu – tak, by podejmowane decyzje żywieniowe były korzystne w długofalowej perspektywie.

Fizjoterapeuta dla pracowników

Kolejnym obszarem, w którym pracownicy mogą wymagać wsparcia, jest utrzymanie dobrego zdrowia fizycznego. Długie godziny spędzane „za biurkiem” niosą za sobą poważne konsekwencje – przede wszystkim dla kręgosłupa. Dlatego elementem EAP mogą być sesje u fizjoterapeuty. Takie spotkania mogą służyć np. wykonaniu masażu relaksacyjnego czy innego zabiegu odciążającego plecy. Będą też inspiracją do poprawnego wykonywania ćwiczeń na co dzień.

Dlaczego program EAP to korzystne rozwiązanie dla firmy?

Dlaczego EAP to korzystne rozwiązanie dla firmy?


Jak widać, wdrożenie w firmie programu EAP wiąże się z inwestycją ze strony pracodawcy. Czy to opłacalne? Zdecydowanie tak! Warto pamiętać, że dobre wynagrodzenie nie jest jedynym źródłem motywacji pracownika. Równie istotnymi kwestiami są „dobre środowisko pracy” i komfort wykonywania obowiązków. Dlatego inwestycja w opisane powyżej pozapłacowe benefity może się przełożyć na wyraźne korzyści dla firmy. Będą to m.in.:

  • lepsza wydajność zespołu – wyniknie z wyższego poziomu dobrostanu pracowników;
  • mniejsza absencja – pracownicy, o których zadbano, cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym; w efekcie jest mniejsze ryzyko ich nieobecności;
  • zwiększenie lojalności pracowników, a co za tym idzie – ich mniejsza rotacja; ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w kontekście kosztu inwestycji w wyszkolenie specjalisty;
  • lepsza atmosfera w środowisku pracy – to przełoży się zarówno na skuteczniejszą komunikację w zespole, jak i na ograniczenie stresu i napięć.

W efekcie zyskają zarówno pracownicy, jak i cała organizacja.

Benefity dla pracowników
Przeczytaj również:
Wellbeing – czym jest i jak wpływa na pracowników?
Ile wart jest Twój pracownik?
Jak pomóc osobie w depresji?

Jak wdrożyć program EAP w firmie?


EAP zakłada systemowe podejście do wsparcia udzielanego pracownikom. Oznacza to, że wdrożenie tego programu powinno być przemyślane. Poza tym zapewnione benefity muszą stać się „codziennością” dla zespołu, a nie jednorazową okazją.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z organizacjami, które zapewniają usługi z obszaru EAP i przełożenie ich oferty na potrzeby swojej firmy. Warto:

  • zbadać zapotrzebowanie pracowników na poszczególne formy wsparcia udzielane w ramach EAP;
  • oszacować koszty zapewnienia poszczególnych benefitów;
  • dopasować zakres świadczonych usług – np. wskazać, ile konsultacji psychologicznych czy wizyt u fizjoterapeuty „przysługuje” pracownikowi;
  • określić reguły świadczonych usług – np. to, czy będą realizowane cyklicznie, czy w miarę potrzeb członków zespołu.

Jeżeli chcesz porozmawiać na ten temat, możesz zgłosić się do nas. Podpowiemy, jakie rozwiązania mogą być korzystne dla Twojej organizacji. Kliknij TUTAJ, aby skontaktować się z nami.