Terapia poznawczo-behawioralna Katowice, OKŁADKA

Terapia poznawczo-behawioralna Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) stanowi formę psychoterapii, która umożliwia skuteczne radzenie sobie z trudnościami poprzez modyfikację myślowych i behawioralnych wzorców. W ramach tej terapii rozmową Pacjenci zdobywają wiedzę, że destrukcyjne, irracjonalne i niepokojące myśli mają negatywny wpływ na ich nastrój oraz zachowanie, przyczyniając się do różnych problemów psychicznych, w tym depresji, lęku, uzależnień i innych schorzeń.

W trakcie sesji CBT pacjenci nabywają umiejętność rozpoznawania tych myśli i zastępowania ich realistycznymi i bardziej pozytywnymi alternatywami. To podejście ostatecznie prowadzi do poprawy nastroju, emocji i zachowań. Terapia poznawczo-behawioralna przynosi szereg korzyści, w tym rozwój zdrowszych wzorców myślowych, doskonalenie mechanizmów radzenia sobie, poszerzenie umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w życiu codziennym i wiele innych pozytywnych efektów.

Najczęściej wykorzystuje się go w terapii zaburzeń lękowych i depresji, jednak może być skuteczny również w przypadku innych wyzwań z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego.Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, jednej z najskuteczniejszych form psychoterapii obecnie dostępnych. Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc dla osób borykających się z różnorodnymi problemami psychicznymi, lękami, depresją, czy innymi trudnościami życiowymi.

Co oferujemy:

Nasze sesje terapeutyczne opierają się na sprawdzonych metodach terapii poznawczo-behawioralnej. Skupiamy się na identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślowych, uczuć i zachowań, które mogą prowadzić do trudności psychicznych.

Działamy z pełnym zrozumieniem, że każdy Pacjent jest unikalny. Nasze podejście jest indywidualnie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta.

Oferujemy pomoc w radzeniu sobie z różnorodnymi problemami, takimi jak lęki, depresja, stres czy uzależnienia. Nasza terapia obejmuje także problemy związane z samopoczuciem, relacjami oraz trudnościami w podejmowaniu decyzji.

Nasze gabinety zapewniają atmosferę pełną empatii i zrozumienia. Tworzymy bezpieczne miejsce, w którym możesz otwarcie dzielić się swoimi myślami i uczuciami.


Terapia poznawczo-behawioralna operuje na prostym mechanizmie, opartym na wzajemnych powiązaniach myśli, uczuć, działań i doznań fizycznych. Negatywne lub irracjonalne myśli wywołują negatywne uczucia, zapętlając jednostkę w szkodliwym cyklu.

Zniekształcenia poznawcze generują niekorzystne sposoby myślenia, skłaniają do pochopnych wniosków, błędnej oceny sytuacji jako katastrofalnych, oraz dostrzegania rzeczy jedynie jako dobrych lub złych, bez żadnych odcieni pośrednich. Ten automatyczny sposób myślenia, jeśli pozostaje niekontrolowany, może prowadzić do szkodliwych skutków. Terapia poznawczo-behawioralna kwestionuje te automatyczne myśli, zachęcając Pacjentów do ich porównywania z rzeczywistością.

CBT pomaga radzić sobie z trudnościami w bardziej konstruktywny sposób, dekomponując problemy na mniejsze elementy. Poprzez naukę technik i strategii zmiany negatywnych wzorców myślowych, terapia ta stymuluje poprawę samopoczucia oraz zdolności radzenia sobie z problemami psychicznymi.

W przeciwieństwie do niektórych innych form terapii, CBT skupia się na obecnych problemach, koncentrując się na praktycznych aspektach poprawy stanu psychicznego danej osoby. Poprzez zmianę sposobu myślenia w bardziej pomocny sposób, możemy dokonywać zdrowszych i bardziej świadomych wyborów.

W ramach terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuci wykorzystują różne techniki, takie jak restrukturyzacja poznawcza, odgrywanie ról, terapia ekspozycyjna, prowadzenie dziennika, medytacja i postępujące rozluźnianie mięśni. Ponadto, techniki obejmują wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów, podejście pozytywne, systematyczne odczulanie i zadania domowe, by pomóc Pacjentom w przezwyciężeniu zaburzeń zdrowia psychicznego.

Terapia poznawczo-behawioralna Katowice

Oprócz depresji i zaburzeń lękowych, terapia poznawczo-behawioralna może być pomocna dla osób z:

 • zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym,
 • zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline),
 • zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja i bulimia,
 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym,
 • lękiem napadowym,
 • fobiami,
 • zespołem stresu pourazowego (PTSD),
 • psychozą,
 • schizofrenią,
 • problemami ze snem, takimi jak bezsenność,
 • problemami związanych z nadużywaniem alkoholu.

Terapia poznawczo-behawioralna jest czasami wykorzystywana w leczeniu osób z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak:

 • zespół jelita drażliwego,
 • zespół chronicznego zmęczenia,
 • fibromialgia,
 • chroniczny ból.

Mimo że CBT nie może wyleczyć fizycznych objawów tych schorzeń, może wspomagać ludzi w lepszym radzeniu sobie z ich symptomami.


Zazwyczaj przewiduje się sesje z terapeutą raz w tygodniu. Typowy przebieg terapii obejmuje od 6 do 20 sesji, z każdą trwającą około 50 minut.

Podczas tych sesji współpracujesz z terapeutą, aby „rozebrać” problemy na mniejsze części, takie jak myśli, uczucia fizyczne i działania. Wspólnie z terapeutą będziesz analizował te obszary, oceniając, czy są nierealistyczne czy pomocne. Staracie się wspólnie zrozumieć, jaki wpływ mają na siebie nawzajem i na Ciebie.

Terapeuta pomoże Ci znaleźć sposób na zmianę niekorzystnych myśli i zachowań po ustaleniu, co możesz zmienić. Po ustaleniu planu zmian, terapeuta poprosi Cię o ich wdrażanie w codziennym życiu, a na kolejnych sesjach omówicie Twoje postępy.

Ostatecznym celem terapii jest nauczenie Cię praktykowania nabytych umiejętności w codziennych sytuacjach. Dzięki temu będziesz w stanie skutecznie radzić sobie z problemami i unikać ich negatywnego wpływu.

jak pomaga

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na kilku fundamentalnych zasadach, w tym:

 • Problemy psychologiczne częściowo wynikają z błędnych lub nieprzydatnych sposobów myślenia.
 • Problemy psychologiczne opierają się częściowo na wyuczonych wzorcach niepomocnego zachowania.
 • Osoby cierpiące na problemy psychiczne mogą nauczyć się lepszych sposobów radzenia sobie z nimi, co łagodzi ich objawy i zwiększa efektywność życia.

Terapia poznawczo-behawioralna zazwyczaj obejmuje wysiłki mające na celu zmianę wzorców myślenia, a strategie te mogą obejmować:

 • Rozpoznawanie zniekształceń w myśleniu, które stwarzają problemy, a następnie ocenę ich ponownie w świetle rzeczywistości.
 • Lepsze zrozumienie zachowań i motywacji innych.
 • Wykorzystanie umiejętności rozwiązywania problemów w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Nauka rozwijania większego poczucia wiary we własne możliwości.

Terapia poznawczo-behawioralna zazwyczaj obejmuje również wysiłki mające na celu zmianę wzorców zachowań, a strategie te mogą obejmować:

 • Stawianie czoła lękom zamiast ich unikania.
 • Wykorzystywanie odgrywania ról do przygotowania się na potencjalnie problematyczne interakcje z innymi.
 • Nauka technik wyciszenia umysłu i rozluźnienia ciała.

Nie zawsze w każdej terapii poznawczo-behawioralnej stosuje się wszystkie te strategie. Psychoterapeuta i Pacjent współpracują, aby zrozumieć problem i opracować spersonalizowaną strategię leczenia.

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na wspieraniu Pacjenta w nauce bycia własnymi terapeutami. Poprzez praktykowanie różnych technik podczas sesji oraz wykonywanie „zadań domowych” poza nimi, Pacjenci rozwijają umiejętności radzenia sobie, co pozwala im na zmianę własnego myślenia, trudnych emocji i zachowań.

Terapeuci CBT koncentrują się na bieżących wydarzeniach w życiu Pacjenta, zamiast analizować przyczyny jego trudności. Chociaż istnieje potrzeba pewnej ilości informacji dotyczącej historii, główny nacisk kładzie się na przenoszenie uwagi w przyszłość, aby opracować skuteczniejsze strategie radzenia sobie z życiem.Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) stanowi skuteczne narzędzie w radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi, kładąc nacisk na dwie kluczowe aspekty:

 • Redukuje irracjonalne wzorce myślenia – Zaburzenia lękowe często prowadzą do irracjonalnych myśli, takich jak myślenie katastroficzne czy tworzenie najgorszych scenariuszy. CBT pomaga pacjentom identyfikować te myśli, zrozumieć ich źródło i pozbyć się ich. Terapeuta wspiera pacjenta w przyznaniu sobie, że niektóre myśli są pozbawione racjonalnych podstaw, co osłabia ich wpływ i ułatwia kontrolę nad lękiem.
 • Zwiększa kontrolę nad sposobem myślenia – Lęk utrudnia kontrolę nad niechcianymi myślami, tworząc dwukierunkowy związek między nimi. CBT umożliwia skuteczną kontrolę nad tym procesem, wspierając racjonalne myślenie. Pacjenci uczą się rozpoznawać i zarządzać niechcianymi myślami, co pomaga zapobiegać nasileniu objawów lękowych. Terapia poznawczo-behawioralna umożliwia skuteczniejsze radzenie sobie z lękiem poprzez kontrolę nad zniekształceniami poznawczymi.
 • Ułatwia rozwiązywanie problemów – Lęk może znacząco wpływać na zdolność rozwiązywania problemów w różnych sferach życia, takich jak edukacja, praca czy relacje społeczne. CBT skupia się na bieżących problemach pacjenta, pomagając mu zidentyfikować i znaleźć rozwiązania. Dzięki poprawie racjonalnego myślenia, terapia umożliwia łatwiejsze podejmowanie mądrych decyzji i rozwiązywanie trudności.
 • Skutki długoterminowe – Terapia poznawczo-behawioralna charakteryzuje się długotrwałymi rezultatami w leczeniu zaburzeń lękowych. Badania potwierdzają, że CBT prowadzi do trwałego zmniejszenia objawów lękowych, co utrzymuje się nawet po zakończeniu leczenia. Długoterminowe efekty CBT wynikają z umożliwienia pacjentowi kontroli nad procesami myślowymi, co wzmacnia odporność na zniekształcenia poznawcze i negatywne bodźce. CBT stawia więc na trwałe rezultaty, wspierając osoby z zaburzeniami lękowymi na dłuższą metę.

 • Zarządzanie stresem – Terapia poznawczo-behawioralna okazuje się skutecznym narzędziem w radzeniu sobie ze stresem, który ma szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne. Poprzez zwiększoną uważność i racjonalizację procesu myślenia, CBT wspomaga redukcję stresu, co może przyczynić się do łagodzenia objawów depresji.
 • Redukcja intensywności objawów depresji – Celem terapii jest zmniejszenie intensywności objawów depresji, które mogą być różne w zależności od stopnia ich nasilenia. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga identyfikować negatywne myśli i przekonania, które są źródłem depresji, umożliwiając prace nad ich demontażem i zmniejszeniem nasilenia doświadczanych objawów.
 • Nowe spojrzenie na problemy – Terapia poznawczo-behawioralna przynosi korzyści poprzez dostarczenie nowej perspektywy osobom borykającym się z depresją. Poprzez zwiększone procesy racjonalnego myślenia, terapia pomaga kwestionować negatywne przekonania, umożliwiając jednostkom spojrzenie na problemy, życie i świat w sposób bardziej logiczny i konstruktywny.
 • Zwiększenie szczęścia i satysfakcji z życia: Terapia poznawczo-behawioralna pomaga przywrócić radość życia osobom cierpiącym na depresję poprzez kierowanie uwagi na irracjonalne wzorce myślowe. Badania wskazują, że terapia ta znacząco poprawia zadowolenie z życia, orientację życiową i funkcjonowanie rodziny.
 • Zmniejszenie ryzyka myśli samobójczych: Depresja często wiąże się z myślami i tendencjami samobójczymi, stanowiącymi poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Terapia poznawczo-behawioralna działa jako skuteczna strategia zapobiegawcza, redukując objawy związane z większym ryzykiem samobójstwa i zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia myśli samobójczych.

Pomaga zidentyfikować czynniki wywołujące nadużywanie substancji – Pomaga identyfikować czynniki wyzwalające nadużywanie substancji, czyli środowiskowe lub emocjonalne bodźce zwiększające apetyt na substancje uzależniające. Terapia pomaga pacjentom rozpoznawać, unikać i radzić sobie z tymi wyzwalaczami, szczególnie poprzez analizę irracjonalnych myśli i zaburzonego postrzegania rzeczywistości.

Zmniejsza głód – Dodatkowo, terapia poznawczo-behawioralna skupia się na zmniejszaniu głodu substancji, który jest głównym powodem nawrotów uzależnienia. Stosując techniki CBT, pomaga jednostkom zidentyfikować irracjonalne myśli związane z pragnieniem substancji, wyzwać je i zrozumieć, że nie potrzebują używki. Ten proces umożliwia budowanie odporności i zmniejsza siłę pragnień, przyczyniając się do skuteczniejszego radzenia sobie z uzależnieniem fizycznym.

Zapobiega nawrotom – Terapia CBT pomaga unikać nawrotów, identyfikując czynniki takie jak wysoki poziom stresu i nierealistyczne oczekiwania co do wyzdrowienia. Poprzez obniżanie stresu, wspieranie racjonalnego myślenia i redukcję pragnienia, terapia CBT uczymy pacjentów umiejętności, które wspierają zdrowie psychiczne.

Zwiększa pewność siebie – Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na zwiększaniu pewności siebie poprzez analizę związku między myślami, uczuciami a zachowaniami. Uczy pacjentów, że to, jak interpretujemy sytuacje, kształtuje nasze doświadczenia. Poprzez bazowanie decyzji na logice i rozsądku, terapia CBT prowadzi do zwiększenia pewności siebie.

Oferuje nowe strategie zachowania – Terapia poznawczo-behawioralna koryguje irracjonalne myśli i przekonania, które prowadzą do negatywnych uczuć i ryzykownych zachowań, takich jak uzależnienie. Dostarcza nowe strategie, poprawiając wzorce myślowe, co prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniach. Dodatkowo, ucząc mechanizmów radzenia sobie, terapia CBT umożliwia pacjentom kontrolowanie swoich reakcji na różne sytuacje.


Składniki terapii poznawczo-behawioralnej obejmują terapię poznawczą, terapię behawioralną oraz terapię opartą na uważności.

Terapia poznawcza skupia się głównie na analizie wzorców myślowych, które są uznawane za źródło negatywnych emocji i zachowań. Nauka w ramach terapii poznawczej zakłada, że negatywne stany emocjonalne są kształtowane przez przesadzone lub nieskuteczne myślowe uprzedzenia. W rezultacie terapia poznawcza dąży do identyfikacji autodestrukcyjnych myśli i przekonań, ucząc pacjenta bardziej racjonalnych reakcji. Skutkuje to zmniejszeniem problemów emocjonalnych i poprawą zachowań.

Z kolei terapia behawioralna koncentruje się na analizie zachowań, uznając je za kluczowy element problematycznych wzorców psychologicznych. Ten rodzaj terapii skupia się na identyfikowaniu szkodliwych zachowań i zastępowaniu ich bardziej korzystnymi alternatywami.

Terapia oparta na uważności, jako nowy element terapii poznawczo-behawioralnej, podkreśla konieczność skupienia się na teraźniejszości.

Wszystkie te elementy terapii poznawczo-behawioralnej obejmują myśli, emocje, zachowania i fizjologię człowieka. Uczy się, że zrozumienie i identyfikacja tych czterech elementów oraz ich wzajemnych interakcji pozwala osobie lepiej zrozumieć i rozwiązać problemy.


Dialektyczna terapia behawioralna (DBT) – Stworzony specjalnie dla osób, które intensywnie odczuwają swoje emocje. Początkowo był stosowany w leczeniu pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline. Pomaga ludziom zrozumieć i zaakceptować trudne uczucia, nauczyć się nimi zarządzać i wprowadzać pozytywne zmiany w życiu.

Najlepsza dla:

Samookaleczenie Depresja Myśli samobójcze Zaburzenia osobowości z pogranicza Choroba afektywna dwubiegunowa Zespół stresu pourazowego (PTSD) Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych Zaburzenia odżywiania ADHD.

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) – Podkreśla akceptację jako sposób radzenia sobie z negatywnymi myślami. Uczy pacjentów, aby przestali zaprzeczać swoim wewnętrznym emocjom. Pomaga pacjentom rozpoznać głębsze uczucia bez osądzania i zaangażować się w proces uzdrowienia. 

Najlepsza dla:

Depresja Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) PTSD Stres związany z pracą Nadużywanie substancji Przewlekły ból Psychoza 

Terapia racjonalno-emotywno-behawioralna (REBT) – Pomaga zidentyfikować irracjonalne przekonania i negatywne myśli, które prowadzą do problemów emocjonalnych/behawioralnych. Wierzy w bezwarunkową samoakceptację, zgodnie z którą dana osoba powinna myśleć o sobie wysoko bez względu na wszystko.

Najlepsze dla:

Depresja Lęk Poczucie winy Zwlekanie Agresja Zaburzenia odżywiania Ekstremalny lub nieodpowiedni gniew

Terapia multimodalna – Ma na celu optymalizację leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego poprzez łączenie wielu rodzajów terapii. Może obejmować DBT, ACT, REBT, terapię poznawczą, terapię behawioralną i inne.

Najlepsza dla:

Lęk Depresja Schizofrenia Zaburzenia osobowości Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) Choroba afektywna dwubiegunowa Zaburzenia ze spektrum autyzmu Zaburzenia odżywiania Zaburzenia związane z używaniem substancji psychotycznych Objawy psychotyczne

Terapia poznawczo-behawioralna Katowice - umów się na wizytę z doświadczonym psychoterapeutą

Terapia poznawczo-behawioralna obecnie stanowi najbardziej skuteczną dostępną formę terapii. Terapia poznawczo-behawioralna jest wiodącą metodą w międzynarodowych wytycznych dotyczących leczenia psychospołecznego. W praktyce, jest to zalecane leczenie pierwszego wyboru dla wielu problemów psychicznych, co czyni je złotym standardem w obszarze psychoterapii.

Według badań terapia poznawczo-behawioralna przewyższa znacznie inne formy terapii u pacjentów z lękiem lub depresją.

Kolejne z badań wykazało, że terapia poznawczo-behawioralna osiąga wyższy wskaźnik odpowiedzi w porównaniu do innych form terapii. Naukowcy zaznaczyli jednak konieczność przeprowadzenia dalszych badań nad tym zagadnieniem oraz zbadania długoterminowych skutków terapii poznawczo-behawioralnej.

Terapia poznawczo-behawioralna Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!