STANDARDY PRACY - PORADNIA FOCUS

Niniejszy materiał, stanowi własność CTiWR FOCUS i przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego personelu Poradni. Rozpowszechnianie go w jakiejkolwiek formie lub udostępnianie hasła do strony osobom nieupoważnionym stanowi naruszenie praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Witaj, 

Niniejszy dokument powstał, aby ujednolicić i wprowadzić dobre zasady postępowania w pracy z pacjentem oraz współpracy z innymi osobami w Poradni. Chciałbym, aby te zasady stanowiły solidną podstawę, na której będziemy budować Nasz wizerunek oraz pozwoli on jednoznacznie wskazać misję Naszej Poradni i to w jaki sposób, będziemy ją wypełniać. 

Dokument ma charakter ogólny, w pewnym sensie szkoleniowy – dotyczy różnych specjalności, w związku z tym niektóre zagadnienia mogą dotyczyć Cię w mniejszym lub większym stopniu.

Zapoznanie się ze wszystkimi kwestiami powinno zająć Ci 15 min. Upewnij się, że dysponujesz taką ilością czasu przed rozpoczęciem przeglądania informacji. Bardzo proszę – uważnie zapoznaj się z treścią tej strony. Informacje zawarte w niej stanowią załącznik do Regulaminu Pracy Poradni.

Poradnia działa jako:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • NFZ (zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży)
 • Porady komercyjne
 • Medicover

2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWRD)
 • Konsultacje komercyjne

Oferta:

Oferta Poradni Stacjonarnych:

 • psychiatra
 • psychiatra dla dzieci i młodzieży
 • psycholog, psychoterapia, psychoterapia par i rodzin
 • logopeda
 • pedagog
 • Integracja Sensoryczna
 • fizjoterapeuta (m. in. NDT Boobath)

Oferta dodatkowa:

 • konsultacje przez Internet (www.poradnia-internetowa.pl)
 • pomoc psychologiczna dla pracowników

Lokalizacje:

 • Gliwice, ul. Sikornik 18 (siedziba)
 • Katowice, ul. Fliegera 16a (filia)

Zespół administracji Poradni

Projekt bez tytułu (11)

Mateusz Woźniak
Dyrektor/Właściciel

E-mail: mateuszw.focus@gmail.com
Projekt bez tytułu (5)

Justyna Kapelan
Z-ca Dyrektora
ds. administracyjnych

E-mail: justyna.focus@gmail.com

Zakres obowiązków:

rozliczenia
przyjmowanie faktur
zawieranie umów

neurologopeda gliwice

Sandra Daniluk-Nowak
Z-ca Dyrektora
ds. medycznych i rozwoju

Tel: 570 920 800
E-mail:
sandra.poradniafocus@gmail.com

Zakres obowiązków:

nadzór merytoryczny
wdrażanie nowych usług
rekrutacja

jagoda-1

Jagoda Szyjkowska
Kierownik Rejestracji
Menager Poradni

E-mail: jagoda.focus@gmail.com
fok-—-kopia

Karolina Sikora-Knez
Spec. ds. marketingu i rozwoju
Psycholog, psychoterapeuta

E-mail: karolina.focus@gmail.com
Projekt bez tytułu (5)

Michalina
Rejestratorka

Projekt bez tytułu (5)

Ola
Rejestratorka

Projekt bez tytułu (5)

Dominika
Rejestratorka

Projekt bez tytułu (5)

Julia
Rejestratorka

Projekt bez tytułu (5)

Paweł
Rejestrator

 1. Nigdy nie zmieniamy dostępności harmonogramowej w sposób ZMNIEJSZAJĄCY ilość godzin bez porozumienia z Dyrekcją.
 2. ZWIĘKSZENIE dostępności harmonogramowej specjalisty nie wymaga zgody Dyrekcji, jeśli pracownicy rejestracji potwierdzają, że jest taka możliwość.
 3. Każdy ze specjalistów jest zobowiązany do nadzorowania swojego harmonogramu pracy. Wyznaczając kolejny termin pacjentowi, specjalista powinien podejść do rejestracji i upewnić się, że dane terminy są dostępne. Jeśli nie – wspólnie z rejestracją i pacjentem dochodzą trójstronnie do porozumienia na jaki termin można umówić pacjenta.
 4. Nigdy nie dopuszczamy do sytuacji, w której mówimy pacjentowi, że ma się umówić na dany termin nie wiedząc czy jest on dostępny.

Zasady dobrego postępowania względem pacjentów

 1. Realizując świadczenie po raz pierwszy względem pacjenta należy się przedstawić.
 2. Przykładamy dużą uwagę do punktualności udzielania świadczeń.
 3. Nigdy nie wchodzimy w polemikę z pacjentem odnośnie innego specjalisty w poradni. Jeśli pacjent zgłasza konkretne zastrzeżenia należy każdorazowo zgłosić taki fakt do dyrekcji.
 1. Z jednego gabinetu korzysta kilku specjalistów, różnych specjalności.
 2. Gabinet zawsze zostawiamy po sobie w takim stanie w jakim go zastaliśmy.
 3. Staramy się utrzymywać w gabinetach temperaturę pokojową.
 4. Nie zostawiamy resztek jedzenia w śmietniku w gabinecie. Korzystamy ze  śmietnika w pomieszczeniu socjalnym.
Skupiamy się na Tobie.