Featured Image

Patrycja Mazurek

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła także kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku logopedia. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje pracując z dziećmi w
przedszkolu, w formie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W pracy zawsze kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka stosując metody dobrane do jego potrzeb.