Featured Image

Mateusz Woźniak

Specjalista Zdrowia Publicznego, specjalność Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Właściciel i prezes zarządu Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS, PoradniaFocus.pl Sp. z o.o., Mental Benefits Sp. z o.o. oraz PEEKABOO Sp. z o.o., a także współwłaściciel i członek zarządu takich podmiotów jak Poradnia Rubinowa, Śląskie Centrum Wspomagania Rozwoju Silesia oraz Twoja Terapia.

W karierze zawodowej współpracował z placówkami ochrony zdrowia na stanowiskach kierowniczych i managerskich, w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zdrowia psychicznego, medycyny pracy i świadczeń szpitalnych oraz podmiotami oświatowymi.

Autor E-booka „Jak otworzyć poradnię psychologiczno-pedagogiczną?”.