Featured Image

Marlena Jagieła

Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna. Następnie ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Zdobyła także certyfikat terapeuty ręki. Z zamiłowania i wykształcenia jest logopedą, który wciąż podnosi swoje kwalifikacje i wiedzę na różnorodnych kursach.

Od siedmiu lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym jako nauczyciel oraz logopeda.

W swojej pracy stykała się z różnymi zaburzeniami rozwoju, a jej celem jest wychodzenie dzieciom i ich rodzicom na przeciw, aby wspólnie zrozumieć i pokonać trudności.