Featured Image

Małgorzata Majewska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii GESTALT w Krakowie akredytowanym przy Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt oraz szereg szkoleń z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin w nurcie terapii systemowej oraz
ericksonowskiej. Odbyła Kurs Psychoterapii Pozytywnej akredytowany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej ( Wiesbaden, Niemcy) uzyskując certyfikat Basic Consultant of Positive Psychoterapy. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, specjalizuje się w pracy z rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje podejście integracyjne.