Featured Image

Maja Kaczmarek

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyłam pedagogikę oraz poznańskiego SWPS, gdzie uzyskałam dyplom magistra psychologii.

Udzielam pomocy z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Skupiam się na tym, aby efekty mojej pracy jak najlepiej przysłuży się im, biorąc pod uwagę czekające je kolejne zadania rozwojowe.

Moje działania koncentrują się na rozwijaniu procesów poznawczych, nauce regulacji emocji, ćwiczeniu umiejętności społecznych. Podczas pracy z dzieckiem mam na uwadze jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Zajmuję sie także udzielaniem wsparcia rodzicom w formie spotkań, porad psychologicznych i psychoedukacji.

Bardzo ważne jest dla mnie ciągłe kształcenie się i zdobywanie wiedzy, oraz nowych doświadczeń zawodowych, po to aby móc jak najskuteczniej udzielać wsparcia psychologicznego.

Obecnie biorę udział w ośmiomiesięcznym kursie interwencji kryzysowej organizaowanym przez ITPB.  Przygotowuje mnie to do profesjonalnego wspierania osób w momencie trudnego wydarzenia i pomocy w powrocie do równowagi.

We współpracy z klientami przestrzegam zasad etyki psychologa oraz kieruje się ich dobrem.