Featured Image

Magdalena Chobot

Manager Poradni w Katowicach, Psycholog, terapeuta pedagogiczny, Trener Umiejętności Społecznych, terapeuta ręki.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku nauki o rodzinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza. Skończyła również studia Jednolite magisterskie z psychologii o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości na Akademii Humanitas oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z arteterapią. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje na różnych kursach, konferencjach i szkoleniach m.in. Mediator rodzinny, Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu, Dialog Motywujący, Choreoterapia i taniec terapeutyczny, Trener TUS I i II stopień.

Od ponad 7 lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami. Zajmuje się w szczególności terapią psychologiczną i pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, problemami z regulacją emocji, zaburzeniami zachowania, niską samooceną, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, doświadczającymi znacznego lęku, będącymi w trudnej sytuacji życiowej, a także z problemami z koncentracją czy trudnościami szkolnymi.

Wierzy, że systematyczna współpraca z rodzicami jest kluczem do sukcesu w pracy terapeutycznej z dzieckiem.

W poradni pełni również funkcję koordynatora ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz managera Poradni w Katowicach.

, ,