Featured Image

Katarzyna Pruszyńska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika rewalidacyjna oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki na Politechnice Śląskiej.

Na co dzień nauczyciel i pedagog w Niepublicznym Przedszkolu dla Dzieci Niepełnosprawnych. Posiada kwalifikacje z zakresu Terapii Ręki, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dodatkowo ukończyła kurs Logorytmiki oraz animatora czasu wolnego. Prywatnie miłośniczka gry na ukulele oraz aktywnego wypoczynku w górach.