Featured Image

Karolina Speech Therapist

Terapeuta zaburzeń mowy dzieci i dorosłych.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalizuje się w fonacji, artykulacji i oddychaniu. Zajmuje się osobami zarówno z zaburzeniami czynnościowymi jak i neurologicznymi, tworząc indywidualne dopasowane programy terapeutyczne.
Świadczy pomoc w obszarze usprawniania zaburzeń mowy i komunikacji m.in. prowadzi terapię afazji i dyzartrii osób dorosłych po udarach, rehabilitację czynnościowych zaburzeń głosu tj. dysfonie, usprawnianie kompleksu ustno-twarzowego, korygowanie wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy, terapie mutyzmu wybiórczego, niepłynności mowy i jąkania.
Prowadzi terapię w języku polskim i angielskim.

Experienced speech therapist. Works both with children and adults.
Specializes in phonation, articulation and breathing, improving voice emission and diction.
Provides assistance in functional voice disorders or communication disorders, including voice fatigue, aphasia and dysarthria for adults after stroke or neurological injuries.
Please contact us for further information on possible help in speech disorders like articulation errors, therapy of selective mutism and stuttering.