Featured Image

Joanna Skibińska

Jestem absolwentką Uniwersytetu WSB Merito w Opolu na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką w zakresie Montessori. Ukończyłam studia podyplomowe z integracji sensorycznej i aktualnie studiuję nowoczesną edukacje z neurodydaktyką i edukacją outdorową. W pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę by jak najlepiej wspomóc rozwój podopiecznych. Na co dzień pracuję w żłobku i przedszkolu, gdzie też prowadzę zajęcia z Sensoplastyki dla dzieciaczków od 0 do 4 r.ż