Featured Image

Joanna Dąbecka

Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu o specjalności resocjalizacja. Ukończyła także studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji.

Stale podwyższa swoje kwalifikacje. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia przedszkolna i szkolna, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje pracując w szkole i przedszkolu z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.