Featured Image

Joanna Dąbecka

-logopeda przedszkolny i szkolny, pedagog resocjalizacji, surdopedagog,
oligofrenopedagog, terapeuta miofunkcjonalny wg A. Kittel


Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu o specjalności resocjalizacja. Ukończyła także
studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Pedagogika o
specjalności pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji.
Stale podwyższa swoje kwalifikacje. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia przedszkolna i szkolna, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika oraz kurs Terapeuty miofunkcjonalnego wg A. Kittel. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach.
Logopedia jest jej pasją. Na co dzień prowadzi terapię i diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje pracując w przedszkolu, szkole i poradni z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.