Featured Image

Joanna Bietkał

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku
Neurologopedia kliniczna. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedia oraz terapia
zajęciowa na Uniwersytecie WSB w Poznaniu Filia w Chorzowie. Posiadam także uprawnienia
pedagogiczne.
        Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz niemowlakami.
W pracy z dziećmi kładę duży nacisk na rozwijanie umiejętności artykulacyjnych – usprawnianie pracy
narządów artykulacyjnych, kinestezji artykulacyjnej, oraz na prawidłowy tor oddechowy.  Specjalizuję się
w prowadzeniu terapii logopedycznej dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy.
Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie i holistycznie. W pracy
z niemowlakami skupiam się na stymulowaniu prawidłowego rozwoju funkcji oddechowych,
pokarmowych, słuchowych, wzrokowych oraz prawidłowej pracy aparatu mowy.  Wszystkie te obszary
stanowią fundament do rozwoju prawidłowej komunikacji, a także dają okazję do aktywności ruchowej
i poznawczej.
       Podczas mojej pracy terapeutycznej wykorzystuję min. takie metody jak:
-terapię miofunkcjonalną wg Anity Kittel
-masaż logopedyczny
-masaż Shantala
-masaż wg dr Elżbiety Stecko
-kinesiotaping logopedyczny
-werbogesty
-terapię ręki
-elementy logorytmiki

,