Featured Image

Jagoda Niemirska

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją w Gliwicach na kierunku Pedagogika rewalidacyjna z elementami informatyki w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Absolwentka Terapii pedagogicznej z elementami neuroedukacji w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkoły Humanitas.

Współpracuje z Poradnią FOCUS jako specjalistka do spraw obsługi pacjenta, redaktorka strony internetowej poradni, organizatorka zajęć dodatkowych, a także animatorka kreatywnych zabaw dla dzieci. Obecnie zajmuje stanowisko menagera poradni, kierownika rejestracji oraz terapeuty.

Uwielbia grę na gitarze, śpiew, ogniska i podróże.