Featured Image

Iwona Sega

Ukończyła na Uniwersytecie Śląskim studia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji oraz podyplomowe studium logopedii z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną oraz neurologopedię w WSB, a także logorytmikę. Ukończyła również szkolenie w tematyce noworodka u logopedy.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie wyrównywania opóźnień rozwoju mowy, stymulowanie mowy, usuwanie wad i zaburzeń nauczania mowy w przypadku jej nie wykształcenia się. Natomiast z dziećmi w wieku szkolnym w zakresie wspomagania trudności w czytaniu i pisaniu, diagnozy i terapii logopedycznej wad wymowy.

Pracuje również z osobami dorosłymi po przebytych udarach mózgu i innych urazach neurologicznych.