Featured Image

Ilona Nitychoruk – Piekarz

Wieloletni certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny (tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu), trener rozwoju kompetencji społecznych, terapeuta polisensoryczny (terapia Snoezelen w salach doświadczania świata), trener Sensoplastyki®, terapeuta domowy dzieci z dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, członek zespołów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidant dzieci ze różnego rodzaju niepełnosprawnościami w szkołach zarówno integracyjnych jak i ogólnodostępnych, członek zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu wspomagania i rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
Od ponad 25 lat czynnie pracuje z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, zaburzeniami słuchu, wzroku, dziećmi i dorosłymi głuchoniewidomymi czy spektrum autyzmu w wieku od urodzenia do ukończenia nauki w szkole oraz ich rodzicami. Wieloletni terapeuta domowy wspierający rozwój najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością wieloraką, słuchową i wzrokową na terenie domu rodzinnego, doradca rodzinny w w/w zakresie adaptacji środowiska rodzinnego do potrzeb i możliwości dziecka z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Prowadzi psychoedukację rodziców dzieci z niepełnosprawnością w zakresie wspierania rozwoju ich dzieci. Doświadczony szkoleniowiec, trener i wykładowca akademicki z zakresu pracy rewalidacyjnej, wspierania rozwoju, diagnozy i terapii dzieci i
młodzieży z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, sensoryczną i interakcji społecznych wynikających z zaburzeń ze spektrum autyzmu. W pracy kieruje się przede wszystkim budowaniem relacji z każdym dzieckiem, szacunkiem do dziecka i jego zarówno potrzeb jak i ograniczeniami i indywidualnym podejściem do każdego dziecka wykorzystując metody zawsze dobrane pod jego potrzeby oraz partnerstwem w relacji z rodzicami. Od lat prowadzi własną firmę ILSENTER, która zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli i specjalistów oraz produkcją własnych drewnianych, sensorycznych pomocy
dydaktycznych. Stale systematycznie poszerza swój warsztat metodyczny i terapeutyczny, biorąc udział w wielu kursach oraz szkoleniach zwłaszcza z diagnozy zaburzeń rozwojowych oraz pedagogiki alternatywnej. Zwolenniczka nurtu nowego wychowania w pracy dydaktyczno-wychowawczej koncentrującego się na podmiotowości dziecka, dostosowaniu się do natury dziecka oraz szerokiemu zindywidualizowaniu podejścia do edukacji dziecka.